Kapcsolat

Telefon: (06-1) 236-1105

Fax: (06-1) 236-1101

Email: info­@­emb.hu

További címek...

Újdonságfüzetek
Újdonságfüzeteink előző számai letölthetőek PDF formátumban:
2001-12001-22002-12002-22003-12003-22004-1200420052006200720082015
EMB Radio
Az EMB Rádióban részleteket hallgathat meg a kiadványainkban megjelent zenékből. Ha valamelyik felkelti a figyelmét, kattintson a futó feliratra, hogy további információkhoz jusson a műről.
Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

Katalógusok

Újabb katalógusaink és szórólapjaink megtalálhatók a zeneműboltokban. A régebbiek (de akár az újak is) letölthetők innen pdf formátumban.
 

New Publications 2016

Újdonságok zeneiskolásoknak 2015/2016

Az utóbbi néhány évben megjelent, kifejezetten zeneikolásoknak ajánlott kiadványainkat mutatjuk be ebben a színes katalógusban.

Cantemus!

Music Catalogue 2015

Az Editio Musica Budapest mintegy 1000 címből álló énekkari repertoárjából 52 zeneszerzőtöbb mint 250 művét válogattuk be ebbe a katalógusba - a magyar kórusirodalom remekeit. Persze minden értékelés szükségképpen szubjektív. Mi elsősorban a művek minősége, népszerűsége és a zeneszerzők kóruséletműve alapján válogattunk. Katalógusunkban ezért mind az előző századok legendás alkotóinak (Liszt, Bartók,Kodály, Bárdos) kóruskompozíciói, mind pedig kortársaink, közöttük a fiatal zeneszerző nemzedék legsikerültebb művei megtalálhatók.

Kedves karvezető és kórusénekes, jó ismerkedést kívánunk e sok szép kórusművel, és őszintén reméljük, hogy örömöd telik majd éneklésükben!

Ez a katalógus az EMB 2015 márciusáig megjelent kiadványait tartalmazza. A műveket hangszerelésük szerinti rendben, azon belül szerzői betűrendben sorolja fel, de az iskolák és a gyakorlatok minden hangszernél külön, a szerzői betűrend előtt vannak kiemelve. A többszerzős gyűjtemények a szerzői betűrend után, Gyűjtemények cím alatt szerepelnek. Sorozatainkat a katalógus végén külön is felsoroljuk. A könnyebb eligazodást névmutató segíti.

New Publications 2015

Music for Beginners

Embrace music - vagyis tedd a zenét életed részévé. Ezt a jelszót tűztük zászlónkra az idén. Mi az EMB-nél tudjuk, hogy zenélni öröm. Olyan öröm, amely meg is sokszorozódik azáltal, hogy másoknak játszunk. A jó zene művelése révén ráadásul egyedülálló képességeknek és értékeknek is a birtokába jutunk: a koncentráció, a nyitottság, az érzékenység, a másokra figyelés, az együttműködés értékéhez.

Célunk, hogy kiadványaink révén minél több gyereket, fiatalt és felnőttet segítsünk a zenélés örömének és értékének megtapasztalásához. Ezért kezdtük meg a zenetanulók körében évtizedek óta népszerű sorozatunk, a Kezdők muzsikája megújítását, és ezért indítottunk az idén új sorozatot Bartók-művek átirataiból kifejezetten zeneiskolások (Bartók-átiratok zeneiskolásoknak). A kezdő hegedűsök első fellépéseihez szeretnénk kedvet csinálni és hathatós segítséget nyújtani Pódiumra fel! című albumunkkal, a családi és házi kamarazenéléshez pedig az Ad libitum Family Edition sorozat frissen megjelent kötetével kínálunk sokoldalúan használható anyagot. Hagyományainkhoz híven az elmúlt évben is kiváló művekkel gazdagítottuk fúvószenekari sorozatunkat (Concert Band Series; Balázs: Concertino, Győrffy: Ungaresca), valamint az ifjúsági vonószenekarok repertoárját (Kocsár: Chaconne). Szívügyünk a kóruséneklés, amelyet az elmúlt év során húsz új magyar kórusmű megjelentetésével támogattunk. Angol-német nyelvű újdonság katalógusunkban részletes ismertetőt adunk az egyes kiadványokról.

1969 nyarán indítottuk el "Kezdők muzsikája" című sorozatunkat, azzal a céllal, hogy a hangszertanulás első három-négy évére a régmúlt századok muzsikájától kezdve egészen kortársaink zenéjéig változatos és igényes előadási repertoárt állítsunk össze a zeneiskolások számára. A sorozat rendkívül sikeresnek bizonyult; ezt mutatja az is, hogy máig nem kevesebb, mint 55 kötete látott napvilágot. A "Kezdők muzsikája" népszerűsége az utóbbi években sem csökkent, a kötetek többsége iránt mind itthon, mind külföldön folyamatos az érdeklődés.

A sorozat sikerének titka elsősorban a darabok válogatásában rejlik: valamennyi kötet anyagát neves zenetanárok állították össze a lehető legtöbbféle stílusból kiválasztva az adott hangszeren könnyen megszólaltatható és igényes műveket, s a legkiválóbb magyar szerzőkkel új műveket is írattak. A "Kezdők muzsikája" keretében idővel csaknem az összes zeneiskolában oktatott hangszerre, sőt igen sok kamarazenei összeállításra is készültek kötetek. A sorozat értékét növelik Kass János összetéveszthetetlenül egyéni, kedves rajzai, amelyek nem csak a kötetek borítóját díszítik, hanem olykor a kottában is felbukkannak.A 45. születésnap alkalmából megkezdtük a "Kezdők muzsikája" megújítását. A tartalmon nem, csak a küllemen változtatunk: a kötetek új, korszerűbb megjelenésű borítót kapnak, amely azonban Kass János rajzait is megőrzi. A sorozaton belül színkóddal különítjük el a különböző kötettípusokat: szólóhangszerre (és zongorakíséretre) szánt köteteket piros, az azonos hangszerek duójára készülteket zöld, míg a különféle kamarazenei összeállításúakat kék szín jelzi. Néhány kötet címét is megváltoztatjuk annak érdekében, hogy egyértelművé váljék, milyen hangszerek játszhatják a benne foglalt darabokat. A sorozat megújításával egyúttal arra is fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a "Kezdők muzsikája" kötetei nemcsak a hangszeroktatásban, hanem a kamarazene-tanításban, sőt házimuzsikálásra is kiválóan használhatók.

Liszt Separate Editions

Liszt Separate Editions

In 2014 we started renewing the separate editions of solo piano works published in the New Liszt Complete Critical Edition. The four volumes that renewed thus provide not only authentic texts of the works based on scholarly research, but also earlier versions, manuscript facsimiles, and critical notes. Each volume contains prefaces in English and German which provide relevant information on the genesis and performance practice of the given work.
In 2014 we started renewing the separate editions of solo piano works published in the New Liszt Complete Critical Edition. The four volumes that renewed thus provide not only authentic texts of the works based on scholarly research, but also earlier versions, manuscript facsimiles, and critical notes. Each volume contains prefaces in English and German which provide relevant information on the genesis and performance practice of the given work.

New Publications 2014

Ad libitum

Discover the new publications of Editio Musica Budapest: piano pieces to practise polyphony, a new volume of the New Liszt Edition, several chamber music works, even for optional combination of instruments, band music, contemporary music and choral works.
A sorozat kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás; hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszerösszeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére. A szólamok hangterjedelme és fekvése lehetővé teszi, hogy a művek az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva, a megadott hangszerek bármely kombinációjával előadhatók legyenek.

Band Music Catalogue 2014

Kamarazenei kottakatalógus zeneiskolásoknak

Sokféle fúvószene létezik: eredeti művek, klasszikus és popzenei átiratok, indulók, ifjúsági, műkedvelő és professzionális együtteseknek írott darabok. Amikor 2010-ben elindítottuk fúvószenekari sorozatunkat, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy - a korábbi fúvószenekari kiadványainkkal megkezdett utat folytatva - igényes és egészen egyedi fúvószenekari katalógust építsünk ki. Az azóta eltelt négy év során nem kevesebb, mint húsz fúvószenekari művet jelentettünk meg elismert magyar zeneszerzőktől. Többségük olyan eredeti kompozíció, amely a magyar és közép-európai zenei hagyományokra építve modern, mégis könnyen befogadható hangot üt meg. Vannak köztük rövidebb és egyszerűbb, ifjúsági vagy amatőr együttesek által is könnyen eljátszható darabok, valamint közepes nehézségű és hosszabb, nehezebb művek egyaránt, így bármely fúvószenekar könnyen megtalálhatja köztük az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő kompozíciókat. A sokféle műben közös, hogy valamennyi igényesen megírt és sokszorosan kipróbált alkotás, mely mind a magyar fúvószenekarok, mind közönségük körében méltán aratott sikert. A fúvószenekari sorozatunkban megjelent valamennyi műből készült demo-felvétel, amely a kotta oldalára kattintva meghallgatható.
Ebben a katalógusban a kiadó főbb kamarazenei sorozatait mutatjuk be, s bízunk benne, hogy muzsikusok és tanárok egyaránt megtalálják köztük a számukra megfelelő kiadványokat. A műfajok és a különféle hangszer-összeállítások gazdagsága számtalan lehetőséget kínál számukra. Kamarazenei kiadványaink már megállták a helyüket szerte a világban, így az elmúlt évtizedek eredményei és visszajelzései alapján jó szívvel ajánljuk őket nemcsak a tanárok és növendékek, de az amatőr muzsikusok figyelmébe is.

Chamber Music Highlights Catalogue

Egyházzenei kottakatalógus 2012-2013

Ebben az angol nyelvű katalógusban (magyarul 80156 számon jelent meg) a kiadó főbb kamarazenei sorozatait mutatjuk be, s bízunk benne, hogy muzsikusok és tanárok egyaránt megtalálják köztük a számukra megfelelő kiadványokat. A műfajok és a különféle hangszer-összeállítások gazdagsága számtalan lehetőséget kínál számukra.
Az európai kultúra történetében zene és szakralitás szorosan összefonódott. Az egyházzenei alkotások szövegeinek értékállósága és a zenei megfogalmazás emelkedettsége ma is rabul ejt előadót és hallgatót egyaránt. Kiadónk ebből a felmérhetetlenül gazdag kínálatból állított össze új, kibővített tematikus katalógust saját kiadványaiból és az általunk képviselt zeneműkiadók repertoárjából. A válogatás szempontjainak sokrétűségével (egynemű- és vegyeskarok, gyűjtemények, sorozatok, a cappella és hangszerkíséretes zene, stb.) az érdeklődők és felhasználók minél szélesebb körét kívánjuk hozzájuttatni az egyházi műveknek a katalógus segítségével elérhető anyagához.

New Publications 2013

Band Music Catalogue with CD

Ebben az angol nyelvű katalógusban a Frankfurti Zenei Vásáron bemutatott kiadványainkat találhatják meg. 2013-ban kiemelt figyelmet kapnak a kamarazenei kiadványok, köztük az új Ad libitum sorozat első kötetei.
The catalogue gives you a detailed description of the new concert band publications, including instrumentation, composer biography and program notes. The CD contains the full recording of the pieces.

You can download the catalogue: 80150.pdf contains EMB item numbers, 80150US.pdf is for the USA with Hal Leonard references.

Musica da camera

A vonós kamarazene iskolája

A Musica da camera sorozatot kifejezetten zeneiskolások számára készítettük. A kötetek triók és kvartettek számára kínálnak játszanivalót a zeneiskolákban megszokott hangszerösszeállítások számára átírva illetve komponálva.
A vonós kamarazene iskolája kötetei fokról fokra vezetik be a vonós hangszereken tanulókat a kamaramuzsikálás művészetébe, keresztmetszetét adva négy évszázad vonós kamarazenéjének. A négy kötet anyagát a kiváló gordonkatanár, Pejtsik Árpád hatalmas muzsikusi és pedagógiai tapasztalat birtokában állította össze. Valamennyi kötetet informatív útmutatóval látta el, amelyben nemcsak a stílushű előadásmód általános kérdéseiben igazítja el az ifjú muzsikusokat, de a művek praktikus szempontú elemzését is nyújtja, valamint számos hasznos tanáccsal segít a tanultak gyakorlati megvalósításában. Mindezzel arról szeretné meggyőzni azokat, akik zenét tanulnak vagy tanultak, hogy a kamarazene nem a koncertező művészek privilégiuma: a közös muzsikálás semmi máshoz nem hasonlítható örömében már két-három év hangszertanulás után bárki részesülhet.

Az I. kötet két hegedűn és gordonkán megszólaltatható könnyű triókat tartalmaz a reneszánsztól a bécsi klasszicizmus koráig. A művek egy részében a 2. hegedű, másik részében a gordonka szólamát brácsa is játszhatja. Valamennyi szólam az első fekvésben mozog, így már két év hangszertanulás után megszólaltatható. A barokk triószonáta fontos típusait bemutató II., valamint a bécsi klasszikus vonóstrió irodalmába bevezető III. kötet négy-öt év előzetes hangszertanulást igényel. A IV. kötet végül a legkifinomultabb kamarazenei műfajba, a bécsi klasszikus vonósnégyesbe avat be. A művek egy részének hangterjedelme és technikai igénye valamelyest meghaladja az előző kötet darabjaiét, de szépségük kárpótol az erőfeszítésért.

Leggiero sorozat

Leggierissimo sorozat gyermek-vonószenekarra

Az EMB ifjúsági vonószenekari sorozata, a Leggiero klasszikus és kortárs szerzők műveit, valamint népszerű zongoraművek könnyű átiratait tartalmazza. A teljes zenei élményt nyújtó átiratokat a legkiválóbb magyar zeneszerzők és zenepedagógusok készítették. Könnyítést jelent az ifjúsági vonószenekarok számára, hogy a művek nagy része brácsa helyett harmadik hegedűszólammal is előadható. Minden kotta mappában, partitúrával és az átlagos zenekari létszámnak megfelelő szólamanyaggal jelenik meg.
A népszerű Leggiero sorozat mintájára, a zeneiskolák legfiatalabb vonós-növendékeire gondolva indította útjára a kiadó a Leggierissimót. Az új sorozat igen könnyű vonós-zenekari darabjaiban brácsa helyett harmadik hegedű szerepel, s valamennyi szólam az első fekvésben játszható, így a gyerekek már néhány évi hangszertanulás után megízlelhetik a zenekari játék örömét. A sorozatban megjelent átiratokat két kiváló muzsikus-tanár, Soós András és Zempléni László készítette és válogatta. Minden kötet partitúrát és szólamanyagot is tartalmazó mappa-formátumban jelenik meg.

A barátságos zongoraiskola

A barátságos zongoraiskola

Lakos Ágnes írja négykötetes, Christina Diederich vidám képeivel illusztrált zongoraiskolájáról: „Egy barátságos zongoraiskola, száraz ujjgyakorlatok nélkül, teli kis mesterművekkel és tarka, mint egy képeskönyv! A zongorajátékot a kezdetektől csak szép és jó műveken lehet megtanulni. J. S. Bach gyermekei és számos tanítványa számára mesteri karakterdarabokat komponált; a 18. századi zongoraiskolák olyan előadási darabokat válogattak, amelyek segítségével a tanuló a zongorával való első találkozásától előadónak érezhette magát. Pontosan ez a mi célunk is.” A négy füzet zongoradarabjai a zenetörténet majd minden stíluskorszakát képviselik. A számos három- illetve négykezes művet a tanárral vagy akár egy másik növendékkel együtt lehet előadni. A minden füzet végén megtalálható „Zenei kiskönyvtár”-ban a növendékek a zongoraiskolában szereplő zeneszerzők rövid életrajzát, valamint a zenei szakkifejezések magyarázatát találják meg.
Lakos Ágnes írja négykötetes, Christina Diederich vidám képeivel illusztrált zongoraiskolájáról: „Egy barátságos zongoraiskola, száraz ujjgyakorlatok nélkül, teli kis mesterművekkel és tarka, mint egy képeskönyv! A zongorajátékot a kezdetektől csak szép és jó műveken lehet megtanulni. J. S. Bach gyermekei és számos tanítványa számára mesteri karakterdarabokat komponált; a 18. századi zongoraiskolák olyan előadási darabokat válogattak, amelyek segítségével a tanuló a zongorával való első találkozásától előadónak érezhette magát. Pontosan ez a mi célunk is.” A négy füzet zongoradarabjai a zenetörténet majd minden stíluskorszakát képviselik. A számos három- illetve négykezes művet a tanárral vagy akár egy másik növendékkel együtt lehet előadni. A minden füzet végén megtalálható „Zenei kiskönyvtár”-ban a növendékek a zongoraiskolában szereplő zeneszerzők rövid életrajzát, valamint a zenei szakkifejezések magyarázatát találják meg.

New Publications 2012

Új Liszt-Összkiadás - Új katalógus 2011

Az Új Liszt Összkiadás katalógusa a zongoraművek 1970 és 2005 között megjelent I. és II. sorozatának, valamint a Pótkötetek sorozatnak a teljes és végleges tartalmát ismerteti. Az I. és II. sorozat tartalmazza a mester összes szóló-zongoraművének végleges verzióját, emellett függelékben közöl olyan korábbi változatokat is, amelyek nagyon eltérnek a végleges műalaktól. A 18 kötetből álló első sorozatban az eredeti kompozíciók, a 24 kötetes másodikban a más szerzők műveiből készült szabad átdolgozások illetve átiratok találhatók. A 2005-től évente egy új kötettel jelentkező, 15 kötetesre tervezett Pótkötetek sorozat az első kettőt egészíti ki: a szóló-zongoraművek korai verziói, időközben előkerült, mindmáig kiadatlan kompozíciók, albumlapok, illetve befejezetlen művek kaptak helyet benne.

Kottakatalógus 2012-2013

New Publications 2011

Legújabb katalógusunkban a kiadványok szakrend szerinti felsorolása mellett részletesen bemutatjuk az elmúlt években megjelent új kottákat.

New Publications 2010

New Publications 2009

Új kóruskották 2008

Új kóruskották 2006

A 2007-ben és 2008-ban megjelent kóruskottákat mutatja be ez a katalógus.
Ebben a füzetben a 2004-ben kiadott kóruskotta katalógusunk megjelenése után napvilágot látott kiadványokat mutatjuk be mintaoldalakkal.

Leggiero és Leggierissimo katalógus DEMO CD-vel

Jubileumi kiadás - Farkas Ferenc

A katalógusban megtalálható a megjelent gyermek és ifjúsági vonószenekari kötetek részletes tartalma, a mellékelt CD-n pedig a sorozatból válogatott 43 mű hangfelvétele.
Az EMB ünnepi kiadványai a zeneszerző születésének 100. évfordulóján.