Albrechtsberger, Johann Georg Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Brahms, Johannes Decsényi János Devienne, Francois Dubrovay László Durkó Zsolt Farkas Ferenc Gershwin, George Haydn, Michael Hidas Frigyes Huszár Lajos Járdányi Pál Kocsár Miklós Kurtág György Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Madarász Iván Martini, Giovanni Battista Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mozart, Wolfgang Amadeus Petz, Johan Christoph Pleyel, Ignaz Porpora, Nicola Ránki György Rösler-Rosetti, Franz Anton Schubert, Joseph Stamitz, Carl Strauss, Richard Szervánszky Endre Szőnyi Erzsébet Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Vivaldi, Antonio Werner, Gregorius Joseph Wunderlich, Heinz Balassa György (herausgegeben von) Balassa György (herausgegeben von) Berlász Melinda (herausgegeben von) Darvas Gábor (herausgegeben von) Darvas Gábor (herausgegeben von) Darvas Gábor (bearbeitung von) Ephrikian, A. (herausgegeben von) Fodor Ákos (herausgegeben von) Hajdu Mihály (herausgegeben von) Homolya István (herausgegeben von) Jancsovics Antal (herausgegeben von) Jancsovics Antal (herausgegeben von) Károlyi Pál (herausgegeben von) Kecskeméti István (herausgegeben von) Koloss István (herausgegeben von) Kovács Mátyás (herausgegeben von) Malina János (herausgegeben von) Máriássy István (herausgegeben von) Máriássy István (herausgegeben von) Murányi Róbert Árpád (herausgegeben von) Orbán György (herausgegeben von) Orbán György (herausgegeben von) Pejtsik Árpád (herausgegeben von) Pejtsik Árpád (herausgegeben von) Rados Ferenc (herausgegeben von) Rosenblatt, Jay (herausgegeben von) Somfai László (herausgegeben von) Spányi Miklós Mikael (continuoauszetzung von) Spányi Miklós Mikael (herausgegeben von) Sulyok Imre (herausgegeben von) Szabolcsi Bence (herausgegeben von) Vécsey Jenő (herausgegeben von) Vigh Lajos (herausgegeben von) Zászkaliczky Tamás (herausgegeben von)