Andersen, Joachim Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Balázs Árpád Bántai Vilmos Bántainé Sipos Éva Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Bellinzani, Paolo Benedetto Boismortier, Joseph Bodin de Corrette, Michel Csillag, Pierre Csupor László Dargay Marcell Dávid Gyula Debussy, Claude Devienne, Francois Doppler, Franz Eördögh János Farkas Ferenc Fauré, Gabriel Gariboldi, Giuseppe Geszler György Händel, Georg Friedrich Hasse, Johann Adolf Haydn, Michael Hidas Frigyes Hoffmeister, Franz Anton Horváth Balázs Hotteterre, Jacques-Martin Járdányi Pál Jeney Zoltán Jeney Zoltán id. Kadosa Pál Kalmár László Király László Kocsár Miklós Kodály Zoltán Köhler, Ernesto Kovács Gábor Láng István Leclair, Jean-Marie ("le cadet") Lendvay Kamilló Loeillet, J. B. (John) Loeillet, Jean-Baptiste (de Gant) Marcello, Benedetto Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mező Imre Mozart, Wolfgang Amadeus Petrovics Emil Quantz, Johann Joachim Reményi Attila Rösler-Rosetti, Franz Anton Sammartini, Giuseppe Sári József Sáry László Scarlatti, Domenico Schubert, Franz Schubert, Joseph Schumann, Robert Sinisalo, Helmer-Rayner Szelényi István Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szunyogh Balázs Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Vivaldi, Antonio Bali János (edited by) Bali János (arranged by) Balla György (edited by) Bántai Vilmos (edited by) Bántai Vilmos (transcribed by) Bántai Vilmos (arranged and edited by) Bántai Vilmos (edited by) Bántai Vilmos (transcribed and edited by) Bántainé Sipos Éva (edited by) Bántainé Sipos Éva (arranged and edited by) Bántainé Sipos Éva (edited by) Bántainé Sipos Éva (transcribed by) Bántainé Sipos Éva (transcribed and edited by) Csalog Benedek (edited by) Czeloth Csetényi Gyula (transcribed by) Gábor József (transcribed by) Hartai Ferenc (edited by) Homolya István (edited by) Homolya István (edited by) Ittzés Gergely (pedagogical assistant) Jeney Zoltán id. (edited by) Jeney Zoltán id. (revised by) Jeney Zoltán id. (edited by) Jeney Zoltán id. (revised and edited by) Károlyi Pál (edited by) Kecskeméti László (arranged by) Kesztler Lőrinc (piano accompaniment by) Kovács Gábor (edited by) Kovács Imre (edited by) Kovács Lóránt (selected and edited by) Kovács Lóránt (edited by) Kovács Mátyás (piano score by) Kovács Mátyás (edited by) Loy, Steven (piano score by) Malina János (edited by) Malina János (edited by) Máriássy István (edited by) Máriássy István (edited and continuo realization by) Máriássy István (edited by) Martos László (continuo arranged by) Martos László (edited by) Mező Imre (piano score by) Müller, J. P. (edited by) Nagy Olivér (edited by) Nagy Olivér (transcribed by) Nagy Olivér (edited and continuo realization by) Nagy Olivér (piano score by) Nagy Olivér (arranged by) Nagy Olivér (transcription for piccolo flute and piano by) Nándori Judit (continuo arranged by) Nesztor Iván (edited and arranged by) Orbán György (edited by) Orbán György (edited by) Pálfalvi József (transcribed by) Papp Rita (continuo arranged by) Prőhle Henrik (edited by) Prőhle Henrik (edited by) Prőhle Henrik (transcribed by) Soós András (selected, transcribed and edited by) Spányi Miklós Mikael (edited by) Spányi Miklós Mikael (piano score by) Sulyok Imre (piano score by) Szebenyi János (edited by) Szebenyi János (edited by) Szebenyi János (transcribed by) Szelényi László (piano part revised by) Tősér Dániel (edited by) Vavrinecz Béla (edited by) Vécsey Jenő (for flute and piano with cadences edited by)