Composer: Kallusch, Wenzel Setting: Double Bass (1 items)
Kallusch: Variationen den Contra Bass mit begleitung des Orchesters (73727)