Farkas Gyöngyi (közreadta és frazeálási jelekkel ellátta) Tódy Ilona (a continuót kidolgozta)