Andersen, Joachim Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Balázs Árpád Bántai Vilmos Bántainé Sipos Éva Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Bellinzani, Paolo Benedetto Boismortier, Joseph Bodin de Corrette, Michel Csillag, Pierre Csupor László Dargay Marcell Dávid Gyula Debussy, Claude Devienne, Francois Doppler, Franz Eördögh János Farkas Ferenc Fauré, Gabriel Gariboldi, Giuseppe Geszler György Händel, Georg Friedrich Hasse, Johann Adolf Haydn, Michael Hidas Frigyes Hoffmeister, Franz Anton Horváth Balázs Hotteterre, Jacques-Martin Hummel, Johan Nepomuk Járdányi Pál Jeney Zoltán Jeney Zoltán id. Kadosa Pál Kalmár László Király László Kocsár Miklós Kodály Zoltán Köhler, Ernesto Kovács Gábor Láng István Leclair, Jean-Marie ("le cadet") Lendvay Kamilló Loeillet, J. B. (John) Loeillet, Jean-Baptiste (de Gant) Marcello, Benedetto Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mező Imre Mozart, Wolfgang Amadeus Petrovics Emil Quantz, Johann Joachim Reményi Attila Rösler-Rosetti, Franz Anton Sammartini, Giuseppe Sári József Sáry László Scarlatti, Domenico Schubert, Franz Schubert, Joseph Schumann, Robert Sinisalo, Helmer-Rayner Szelényi István Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szunyogh Balázs Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Vivaldi, Antonio Bali János (átdolgozta) Bali János (közreadta) Balla György (közreadta) Bántai Vilmos (közreadta) Bántai Vilmos (feldolgozta és közreadja) Bántai Vilmos (szerkesztette) Bántai Vilmos (átírta) Bántai Vilmos (átírta és közreadja) Bántainé Sipos Éva (közreadta) Bántainé Sipos Éva (feldolgozta és közreadja) Bántainé Sipos Éva (szerkesztette) Bántainé Sipos Éva (átírta) Bántainé Sipos Éva (átírta és közreadja) Csalog Benedek (közreadta) Czeloth Csetényi Gyula (átírta) Fittler Katalin (közreadta) Gábor József (átírta) Hartai Ferenc (közreadta) Homolya István (szerkesztette) Homolya István (közreadta) Ittzés Gergely (pedagógiai munkatárs) Jeney Zoltán id. (közreadta) Jeney Zoltán id. (a szólamot átnézte) Jeney Zoltán id. (szerkesztette) Jeney Zoltán id. (átdolgozta és közreadja) Károlyi Pál (szerkesztette) Kecskeméti László (átdolgozta) Kovács Gábor (közreadta) Kovács Imre (közreadta) Kovács Lóránt (szerkesztette) Kovács Lóránt (válogatta és közreadja) Kovács Lóránt (közreadta) Kovács Mátyás (a zongorakivonatot készítette) Kovács Mátyás (közreadta) Loy, Steven (a zongorakivonatot készítette) Malina János (közreadta) Malina János (szerkesztette) Máriássy István (szerkesztette) Máriássy István (közreadja és a continuót készítette) Máriássy István (közreadta) Martos László (a continuót kidolgozta) Martos László (szerkesztette) Mező Imre (a zongorakivonatot készítette) Müller, J. P. (közreadta) Nagy Olivér (közreadja és a continuót készítette) Nagy Olivér (közreadta) Nagy Olivér (átírta) Nagy Olivér (kisfuvolára és zongorára átírta) Nagy Olivér (a zongorakivonatot készítette) Nagy Olivér (feldolgozta) Nándori Judit (a continuót kidolgozta) Nesztor Iván (szerkesztette és az átiratokat készítette) Orbán György (szerkesztette) Orbán György (közreadta) Pálfalvi József (átírta) Papp Rita (a continuót kidolgozta) Prőhle Henrik (közreadta) Prőhle Henrik (a szólamot átnézte) Prőhle Henrik (szerkesztette) Prőhle Henrik (átírta) Soós András (válogatta, átírta és közreadja) Spányi Miklós Mikael (a zongorakivonatot készítette) Spányi Miklós Mikael (közreadta) Sulyok Imre (a zongorakivonatot készítette) Szebenyi János (szerkesztette) Szebenyi János (átírta) Szebenyi János (közreadta) Szelényi László (a zongoraszólamot átnézte) Tősér Dániel (közreadta) Vavrinecz Béla (közreadta) Vécsey Jenő (fuvolára és zongorára kadenciákkal közreadja)