Balassa Sándor Bogár István Diabelli, Anton Farkas Ferenc Händel, Georg Friedrich Hidas Frigyes Lendvay Kamilló Mozart, Wolfgang Amadeus Nagyiván Éva Petrovics Emil Szőllősy András Sztán István Telemann, Georg Philipp Varasdy Frigyes Vivaldi, Antonio Bogár István (közreadta) Borst Rudolf (összeállította) Borst Rudolf (közreadta) Galambos János (a zongorakivonatot készítette) Nagy Olivér (a zongorakivonatot készítette) Orbán György (közreadta) Orbán György (átdolgozta) Orbán György (átírta) Perényi Éva (válogatta és közreadja) Perényi Péter (válogatta és közreadja) Sződy László (közreadta) Sztán István (összeállította és közreadja) Tóth Péter (a zongorakíséretet készítette) Varasdy Frigyes (közreadta) Varasdy Frigyes (átírta) Varasdy Frigyes (átdolgozta)