Balassa Sándor Beethoven, Ludwig van Bizet, Georges Bozay Attila Csemiczky Miklós Danzi, Franz Debussy, Claude Dvořák, Antonín Farkas Ferenc Françaix, Jean Grieg, Edvard Hajdu Mihály Haydn, Joseph Hidas Frigyes Holscsevnyikov, V. Ibert, Jacques Járdányi Pál Kocsár Miklós Kurtág György Láng István Liszt Ferenc Maros Rudolf Mozart, Wolfgang Amadeus Mussorgsky, Modest Petrovich Orbán György Petrovics Emil Ránki György Reicha, Antoine Sárai Tibor Soproni József Sulyok Imre Szervánszky Endre Villa-Lobos, Heitor Gabler, Friedrich (átdolgozta) Kesztler Lőrinc (átírta) Linckelmann, Joachim (feldolgozta) Maros Rudolf (átírta) Philipp, Gerd (szerkesztette) Sulyok Imre (átírta)