Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Bolling, Claude Borsody László Brahms, Johannes Dargay Marcell Debussy, Claude Druschetzky, Georg Dufay, Guillaume Dussek, Jan Ladislav Farkas Ferenc Gal, Hans Gardel, Carlos Geszler György Graun, Karl Heinrich Grisey, Gérard Händel, Georg Friedrich Hasse, Johann Adolf Haydn, Joseph Horváth Balázs Hummel, Johan Nepomuk Hummel, Johann Nepomuk Ibert, Jacques J.-P. Louis Jávori Ferenc Károlyi Pál Kocsár Miklós Kósa Gábor Kurtág György Lajtha László Maros Rudolf Mozart, Wolfgang Amadeus Papp Lajos Pez, Johann Christoph Pleyel, Ignaz Reger, Max Reicha, Antoine Rossini, Gioacchino Rota, Nino Sáry László Serei Zsolt Székely Endre Szervánszky Endre Takemitsu, Toru Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Vivaldi, Antonio Bántai Vilmos (közreadta) Benkő Dániel (átdolgozta) Benkő Dániel (közreadta) Benkő Dániel (átírta) Carulli, Ferdinand (átírta) Collatti, Diego (feldolgozta) Czidra László (közreadta) Darvas Gábor (közreadta) Fittler Katalin (szerkesztette) Hess, Willy (szerkesztette) Kovács Mátyás (szerkesztette) Kraszna László (közreadta) Malina János (közreadta) Malina János (a continuót kidolgozta) Máriássy István (közreadta) Mosóczi Miklós (a gitárszólamot készítette) Orbán György (szerkesztette) Pallagi János (közreadta) Sas Ágnes (közreadta) Soós András (válogatta, átírta és közreadja) Vigh Lajos (közreadta)