Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Balassa Sándor Balogh Máté Bárdos Lajos Bartók Béla Berlin, Irving Bozay Attila Bretan, N. Byrd, William Caldara, Antonio Csapó Gyula Csemiczky Miklós Dinyés Dániel Dobos Kálmán Dohnányi Ernő Domokos Pál Péter Donizetti, Gaetano Doráti Antal Erkel Ferenc Farkas Ferenc Forrai Katalin Futó Balázs Gluck, Christoph Willibald Hajdu Mihály Haydn, Joseph Haydn, Michael Horváth Balázs Horváth Istvánné Smid Anna Iglesias, R. Járdányi Pál Jenei Szilveszter Jeney Zoltán Kadosa Pál Kander, John & Ebb, Fred Kerényi Miklós György Kerényiné Kéri Margit Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kondor Ádám Kósa György Kurtág György Lajtha László Láng István Lehár Ferenc Liszt Ferenc Lully, Jean-Baptiste Madarász Iván Maros Rudolf Mihály András Mozart, Wolfgang Amadeus Nádor Mihály Orbán György Petrovics Emil Purcell, Henry Rajeczky Benjamin Ribáry Antal Sárai Tibor Sári József Sárközy István Sáry László Schubert, Franz Serei Zsolt Soproni József Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szunyogh Balázs Vajda János Vasadi Balogh Lajos Webern, Anton Wolf Péter Zorándy Zoltán Ádám Jenő (közreadta) Ádám Jenő (összeállította és közreadja) Ady Endre (szövegíró) Balázs Árpád (közreadta) Baranyi Ferenc (szövegíró) Bárdos Lajos (közreadta) Bárdos Lajos (szerkesztette) Benkő Dániel (közreadta) Benkő Dániel (átírta és közreadja) Berlász Melinda (közreadta) Borsy István (szerkesztette) Bush, Nancy (fordította) Bush, Nancy (szövegíró) Butler, Jane Scott (fordította) Calcagno, Josefina (szövegíró) Csenki Imre (szerkesztette) Csokonai Vitéz Mihály (szövegíró) Czanyuga József (szövegíró) Darvas Gábor (szerkesztette) Darvas Gábor (közreadta) Deák Bárdos György (összeállította és közreadja) Déki Lakatos Sándor (hegedűszólam) Devecseri Gábor (fordította) Dille Denijs (közreadta) Dobay András (szerkesztette) Dobszay László (közreadta) Egressy Béni (szövegíró) Eminescu, Mihail (szövegíró) Eulau, Annelise (szövegíró) Farkas Ferenc (fordította) Farkas Ferenc (szerkesztette) Farkas Ferenc (a zongorakíséretet készítette) Fekete Mária (közreadta) Felsenstein, Anneliese (fordította) Fodor Ákos (szerkesztette) Fodor Ákos (közreadta) Forrai Katalin (szerkesztette) Forrai Miklós (szerkesztette) Forrai Miklós (összeállította) Forrai Miklós (közreadta) Fraknói Károly (közreadta) Fülöp Kálmán (szövegíró) Füst Milán (szövegíró) Füzesséry Tibor (összeállította és közreadja) Füzesséry Tibor (közreadta) Gál Zsuzsa (fordította) Gergely Ágnes (szövegíró) Goethe, Johann Wolfgang von (szövegíró) Gönyey Sándor (összeállította) Grabócz Miklós (szerkesztette) Hajdu Mihály (szerkesztette) Halász Kálmán (szerkesztette) Hárs Ernő (fordította) Heidelberg, Adalbert (fordította) Heine, Heinrich (szövegíró) Homolya István (közreadta) Horváth Ádám (magyar szöveg) Hugo, Victor (szövegíró) Jankovich Ferenc (szövegíró) Janus Pannonius (szövegíró) Járdányi Pál (összeállította) Járdányi Pál (átnézte) Jékely Zoltán (fordította) Jenei Szilveszter (szövegíró) József Attila (szövegíró) Károlyi Amy (szövegíró) Keleti Artur (szövegíró) Képes Géza (szövegíró) Kerényi György dr. (közreadta) Keresztúry Dezső (szövegíró) Kisfaludy Sándor (szövegíró) Kiss Jenő (fordította) Kiss Lajos (szerkesztette) Kistétényi Melinda (szövegíró) Kodály Zoltán (válogatta) Kölcsey Ferenc (szövegíró) Koncz Tamás (átírta) Kosztolányi Dezső (szövegíró) Kovács Mátyás (szerkesztette) Lakatos István (szövegíró) Lányi Viktor (szövegíró) László Zsigmond (fordította) Lator László (szövegíró) Lenau, N. (szövegíró) Lockwood, M. Elisabeth (fordította) Máriássy István (szerkesztette) Máriássy István (közreadta) Mathia Károly dr (közreadta) Mészáros Tivadar (hegedűszólam) Mezei András (szövegíró) Mező Imre (a continuót kidolgozta) Mosóczi Miklós (a gitárszólamot készítette) Muszty Bea (szerkesztette) N. Kiss Zsuzsa (fordította) Nádasdy Kálmán (szövegíró) Nádor Katalin (szerkesztette) Nagy Olivér (szerkesztette) Odry Lehel (szövegíró) Orbán György (a zongorakivonatot készítette) Ormay Ferenc (szövegíró) Ormay Imre (szövegíró) Ormay Imre (fordította) P. Eckhardt Mária (közreadta) Parti Nagy Lajos (szövegíró) Páter Ervin (fordította) Péczely Attila (összeállította) Petőfi Sándor (szövegíró) Preradovic, Paula von (szövegíró) Radnóti Miklós (szövegíró) Raics István (fordította) Raics István (szövegíró) Raics István (fordította és összeállította) Rajeczky Benjamin (összeállította) Rajeczky Benjamin (közreadta) Reményi József (szerkesztette) Révai Károly (fordította) Rimma Dalos (szövegíró) Rossa Ernő (szerkesztette) Sachs, Nelly (szövegíró) Schiller, F. (szövegíró) Soós András (összeállította és közreadja) Soós András (válogatta, átírta és közreadja) Stetka Éva (szövegíró) Sulyok Imre (közreadta) Sulyok Imre (közreadta és a zongorakivonatot készítette) Sulyok Imre (a continuót kidolgozta) Szabó Lőrinc (szövegíró) Szabolcsi Benedikt (fordította) Szekeres Ferenc (közreadta) Szekeres Ferenc (szerkesztette) Szekeres Ferenc (válogatta és közreadja) Szendrei Janka (közreadta) Szigligeti Ede (szövegíró) Szunyogh Balázs (közreadta) Tandori Dezsö (szövegíró) Tarnóczy László (feldolgozta) Tóth Ede (szövegíró) Varga Pál (összeállította) Varga Pál (szerkesztette) Vargha Károly dr. (fordította) Vargha Károly dr. (szövegíró) Várhelyi Antal (szerkesztette) Vas Gábor (összeállította és közreadja) Vas Gábor (szerkesztette) Vas Gábor (közreadta) Vas Gábor (válogatta) Veress Endre (fordította) Vörösmarty Mihály (szövegíró) Weöres Sándor (szövegíró) Winchester, Jamie (szövegíró)