Ádám Jenő Arcadelt, Jacob Azzaiolo, F. Bach, Johann Sebastian Balassa Sándor Balázs Árpád Bárdos Lajos Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Borgulya András Bozay Attila Brahms, Johannes Byrd, William Certon, Pierre Clemens non Papa, Jacobus Csemiczky Miklós Csenki Imre Csíky Boldizsár Daróci Bárdos Tamás Dávid Gyula Deák Bárdos György Debussy, Claude Decsényi János Dobszay-Meskó Ilona Donati, Baldassare Doráti Antal Dowland, John Dubrovay László Dufay, Guillaume Durkó Zsolt Erkel Ferenc Farkas Ferenc Friderici, Daniel Gastoldi, Giovanni Giacomo Gesualdo, Carlo Gumpelzhaimer, Adam Gyöngyösi Levente Hajdu Mihály Halmos László Händel, Georg Friedrich Hassler, Hans Leo Haydn, Joseph Haydn, Michael Hollós Máté Huszár Lajos Janequin [Jannequin], Clément Járdányi Pál Jeney Zoltán Josquin des Prés Kalmár László Karai József Károlyi Pál Kecskés D. Balázs Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Kurtág György Lasso, Orlando di Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Loránd István Madarász Iván Marenzio, Luca Maros Rudolf Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mohay Miklós Dr. Monte, Philippe de Monteverdi, Claudio Morley, Thomas Mosonyi Mihály Mosto, Giovanni Battista Mussorgsky, Modest Petrovich Nagy Olivér Nógrádi Péter Obrecht, Jacob Ockeghem, Johannes Orbán György Ott Rezső Palestrina, Giovanni Pierluigi da Pászti Miklós Petrovics Emil Pitoni, Giuseppe Ottavio Pócs Katalin Ránki György Ribáry Antal Rouget de L'Isle, Claude-Joseph Sáry László Senfl, Ludwig Solti Árpád Soproni József Sugár Rezső Sulyok Imre Szabó Barna Szabó Csaba Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szőnyi Erzsébet Tallér Zsófia Tillai Aurél Tomkins, Thomas Tóth Péter Udvardy László Vajda János Vántus István Varga Judit Vass Lajos Verdi, Giuseppe Veress Sándor Volly István Wunderlich, Heinz Zombola Péter Ádám Jenő (szövegíró) Ádám Jenő (fordította) Ady Endre (szövegíró) Áprily Lajos (szövegíró) Arany János (szövegíró) Babits Mihály (szövegíró) Baka István (szövegíró) Balassi Bálint (szövegíró) Balássy László (fordította) Bárdos Lajos (szövegíró) Bárdos Lajos (átírta) Bárdos Lajos (közreadta) Bárdos Lajos (fordította) Barlay Ö. Szabolcs (közreadta) Becht Rezső (fordította) Berlász Melinda (szerkesztette és közreadja) Berzsenyi Dániel (szövegíró) Blum Tamás (fordította) Blum Tamás (szövegíró) Bocatius János (szövegíró) Boda István (fordította) Bodrogh Pál (szövegíró) Bóka László (szövegíró) Bónis Ferenc dr. (közreadta) Catullus, Caius Valerius (szövegíró) Collins, William (szövegíró) Csokonai Vitéz Mihály (szövegíró) Csoóri Sándor (szövegíró) Czigány György (fordította) d'Orleans, Charles (szövegíró) Dalos László (szövegíró) Darvas Gábor (közreadta) Devecseri Gábor (fordította) Devecseri Gábor (szövegíró) Dienes Valéria Dr. (szövegíró) Dobos László (közreadta) Dobos László (fordította) Dobra János (közreadta) Dobra János (szerkesztette és közreadja) Dobra János (válogatta és közreadja) Dsida Jenő (szövegíró) Eichendorff, J. von (szövegíró) Erdei Péter (közreadta) Erdélyi József (szövegíró) Fazekas Mihály (szövegíró) Fekete István (szövegíró) Flaccus, Quintus Horatius (szövegíró) Fodor Ákos (közreadta) Forrai Miklós (szerkesztette) Forrai Miklós (közreadta) Gál Zsuzsa (fordította) Gazdag Erzsi (szövegíró) Gergely Ágnes (fordította) Goethe, Johann Wolfgang von (szövegíró) Gulyás Pál (szövegíró) Hajnal Anna (szövegíró) Hamilton, Newburgh (szövegíró) Hárs Ernő (fordította) Hárs György (szövegíró) Hegedűs Árpád (fordította) Heyse, Paul (szövegíró) Holló Sándor (szövegíró) Hollós Korvin Lajos (szövegíró) Homolya István (közreadta) Horatius (szövegíró) Horváth Ádám (fordította) Horváth Ádám (szövegíró) Humphreys, Samuel (szövegíró) Huszár Klára (fordította) Iglóy Károly dr (szövegíró) Iglóy Károly dr (fordította) Jankovich Ferenc (fordította) Jankovich Ferenc (szövegíró) Janus Pannonius (szövegíró) Jász-Berényi Lajos (fordította) Jékely Zoltán (szövegíró) Jennens, Charles (szövegíró) József Attila (szövegíró) Juhász Ferenc (szövegíró) Juhász Gyula (szövegíró) Kádár Imre (szövegíró) Kalmár László (közreadta) Kányádi Sándor (szövegíró) Karai József (feldolgozta) Károli Gáspár (fordította) Károli Gáspár (szövegíró) Károlyi Amy (szövegíró) Kerényi György dr. (szövegíró) Kerényi György dr. (fordította) Keresztúry Dezső (szövegíró) Khayyám, Omar (szövegíró) Kis Károly (fordította) Kisfaludy Károly (szövegíró) Kiss Dénes (átírta) Kistétényi Melinda (fordította) Kistétényi Melinda (szövegíró) Kiszely Gyula (szövegíró) Kölcsey Ferenc (szövegíró) Komlós Katalin (szövegíró) Környei Elek (szövegíró) Kövesdy János (szövegíró) Kulifay Gyula (szövegíró) László Zsigmond (fordította) Lessing, G. E. (szövegíró) Lődi Ferenc (szövegíró) Lorca, Federico Garcia (szövegíró) Lukin László (fordította) Lukin László (szövegíró) Lukin László (fordította és összeállította) Majtényi Zoltán (fordította) Malina János (közreadta) Márkus Miklós dr. (szövegíró) Mátyás János (közreadta) Melville, Hermann (szövegíró) Merrick, Paul (fordította) Mészöly Dezső (fordította) Miskolczy Ottó (szövegíró) Móra Ferenc (szövegíró) Morell, Thomas (szövegíró) Móricz Zsigmond (fordította) Nádas Katalin (szövegíró) Nádasdy Kálmán (fordította) Nagy Ferenc (közreadta) Nagy Gáspár (szövegíró) Nagy László (szövegíró) Nagy László (fordította) Nagy Olivér (közreadta) Nagy Olivér (szerkesztette) Nemes Nagy Ágnes (fordította) Németh Tibor (szövegíró) Orbán Ottó (fordította) Ormay Imre (fordította) Pákolitz István (szövegíró) Paulus Diaconus (szövegíró) Pernye András (közreadta) Petőfi Sándor (szövegíró) Pilinszky János (szövegíró) Racine, Jean (szövegíró) Rácz István (fordította) Radnóti Miklós (szövegíró) Raics István (fordította) Rákos Sándor (szövegíró) Ratkó József (szövegíró) Rilke, Rainer Maria (szövegíró) Rischka, G.E. (fordította) Rodenberg, J. (szövegíró) Rossa Ernő (szövegíró) Sárközi György (fordította) Sárközi György (szövegíró) Schober, Franz (szövegíró) Shakespeare, William (szövegíró) Shelley, Percy Bysshe (szövegíró) Sik Sándor (szövegíró) Sulyok Imre (közreadta) Sulyok Kálmán (fordította) Szabó Lőrinc (fordította) Szabó Miklós (szövegíró) Szabó Miklós (fordította) Szabolcsi Bence (szövegíró) Szabolcsi Éva (fordította) Szabolcsi Éva (szövegíró) Szamosközi István (szövegíró) Szedő Dénes (szövegíró) Szedő Dénes (fordította) Szegzárdy-Csengery József (fordította) Szekeres Ferenc (közreadta) Szekeres Ferenc (szerkesztette) Szelényi István (átírta és közreadja) Szenczi Molnár Albert (fordította) Szőllősy András (szövegíró) Tasso, Torquato (szövegíró) Thaly Kálmán (szövegíró) Tóth Árpád (szövegíró) Tóth István (szövegíró) Tóth István (fordította) Trakl, G. (szövegíró) Váci Mihály (szövegíró) Vajda Cecilia (közreadta) Vajda János (szövegíró) Váradi Gyula (szövegíró) Vargha Károly dr. (szövegíró) Vargha Károly dr. (fordította) Vaskó Andor (fordította) Vass Lajos (közreadta) Vass Lajos (gyűjtötte és feldolgozta) Vasvári István (szövegíró) Venantius Fortunatus (szövegíró) Verlaine, Paul (szövegíró) Virág Benedek (szövegíró) Vogelweide, Walther von der (szövegíró) Vörösmarty Mihály (szövegíró) Weöres Sándor (fordította) Weöres Sándor (szövegíró) Wolfe, Thomas (szövegíró) Závodszky Zoltán (fordította) Závodszky Zoltán (szövegíró) Zrínyi Miklós (szövegíró) Zsolnay Ágoston (szövegíró)