Ádám Jenő Arcadelt, Jacob Azzaiolo, F. Bach, Johann Sebastian Balassa Sándor Balázs Árpád Bárdos Lajos Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Borgulya András Bozay Attila Brahms, Johannes Byrd, William Certon, Pierre Clemens non Papa, Jacobus Csemiczky Miklós Csenki Imre Csíky Boldizsár Daróci Bárdos Tamás Dávid Gyula Deák Bárdos György Debussy, Claude Decsényi János Dobszay-Meskó Ilona Donati, Baldassare Dowland, John Dubrovay László Dufay, Guillaume Durkó Zsolt Erkel Ferenc Farkas Ferenc Friderici, Daniel Gastoldi, Giovanni Giacomo Gesualdo, Carlo Gumpelzhaimer, Adam Gyöngyösi Levente Hajdu Mihály Halmos László Hassler, Hans Leo Haydn, Joseph Haydn, Michael Hollós Máté Huszár Lajos Janequin [Jannequin], Clément Járdányi Pál Jeney Zoltán Josquin des Prés Kalmár László Karai József Károlyi Pál Kecskés D. Balázs Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Kurtág György Lasso, Orlando di Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Loránd István Madarász Iván Marenzio, Luca Maros Rudolf Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mohay Miklós Dr. Monte, Philippe de Monteverdi, Claudio Morley, Thomas Mosto, Giovanni Battista Nagy Olivér Nógrádi Péter Obrecht, Jacob Ockeghem, Johannes Orbán György Ott Rezső Palestrina, Giovanni Pierluigi da Pászti Miklós Petrovics Emil Pitoni, Giuseppe Ottavio Ribáry Antal Rouget de L'Isle, Claude-Joseph Sáry László Senfl, Ludwig Solti Árpád Soproni József Sugár Rezső Sulyok Imre Szabó Barna Szabó Csaba Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szőnyi Erzsébet Tallér Zsófia Tillai Aurél Tomkins, Thomas Tóth Péter Udvardy László Vajda János Vántus István Varga Judit Vass Lajos Veress Sándor Volly István Wunderlich, Heinz Zombola Péter Ádám Jenő (fordította) Ady Endre (szövegíró) Áprily Lajos (szövegíró) Babits Mihály (szövegíró) Balassi Bálint (szövegíró) Balássy László (fordította) Bárdos Lajos (közreadta) Bárdos Lajos (fordította) Bárdos Lajos (szövegíró) Bárdos Lajos (átírta) Barlay Ö. Szabolcs (közreadta) Becht Rezső (fordította) Berzsenyi Dániel (szövegíró) Bocatius János (szövegíró) Boda István (fordította) Bodrogh Pál (szövegíró) Bóka László (szövegíró) Catullus, Caius Valerius (szövegíró) Collins, William (szövegíró) Csokonai Vitéz Mihály (szövegíró) Csoóri Sándor (szövegíró) d'Orleans, Charles (szövegíró) Dalos László (szövegíró) Darvas Gábor (közreadta) Devecseri Gábor (fordította) Devecseri Gábor (szövegíró) Dienes Valéria Dr. (szövegíró) Dobos László (közreadta) Dobos László (fordította) Dobra János (közreadta) Dobra János (válogatta és közreadja) Dsida Jenő (szövegíró) Eichendorff, J. von (szövegíró) Fazekas Mihály (szövegíró) Fekete István (szövegíró) Flaccus, Quintus Horatius (szövegíró) Forrai Miklós (közreadta) Forrai Miklós (szerkesztette) Gazdag Erzsi (szövegíró) Gergely Ágnes (fordította) Goethe, Johann Wolfgang von (szövegíró) Gulyás Pál (szövegíró) Gyulai Pál (szövegíró) Hajnal Anna (szövegíró) Hárs Ernő (fordította) Hárs György (szövegíró) Hegedűs Árpád (fordította) Heyse, Paul (szövegíró) Holló Sándor (szövegíró) Hollós Korvin Lajos (szövegíró) Homolya István (közreadta) Horatius (szövegíró) Horváth Ádám (szövegíró) Horváth Ádám (fordította) Huszár Klára (fordította) Jankovich Ferenc (fordította) Jankovich Ferenc (szövegíró) Janus Pannonius (szövegíró) Jász-Berényi Lajos (fordította) Jékely Zoltán (szövegíró) József Attila (szövegíró) Juhász Ferenc (szövegíró) Juhász Gyula (szövegíró) Kádár Imre (szövegíró) Kalmár László (közreadta) Kányádi Sándor (szövegíró) Károli Gáspár (fordította) Károlyi Amy (szövegíró) Kerényi György dr. (fordította) Kerényi György dr. (szövegíró) Khayyám, Omar (szövegíró) Kis Károly (fordította) Kisfaludy Károly (szövegíró) Kistétényi Melinda (fordította) Kiszely Gyula (szövegíró) Kölcsey Ferenc (szövegíró) Környei Elek (szövegíró) Kövesdy János (szövegíró) Kulifay Gyula (szövegíró) László Zsigmond (fordította) Lessing, G. E. (szövegíró) Lődi Ferenc (szövegíró) Lorca, Federico Garcia (szövegíró) Lukin László (fordította) Lukin László (fordította és összeállította) Majtényi Zoltán (fordította) Malina János (közreadta) Márkus Miklós dr. (szövegíró) Melville, Hermann (szövegíró) Merrick, Paul (fordította) Miskolczy Ottó (szövegíró) Móra Ferenc (szövegíró) Móricz Zsigmond (fordította) Nádas Katalin (szövegíró) Nagy Gáspár (szövegíró) Nagy László (fordította) Nagy László (szövegíró) Nagy Olivér (közreadta) Nemes Nagy Ágnes (fordította) Németh Tibor (szövegíró) Orbán Ottó (fordította) Ormay Imre (fordította) Pákolitz István (szövegíró) Paulus Diaconus (szövegíró) Pernye András (közreadta) Petőfi Sándor (szövegíró) Pilinszky János (szövegíró) Rácz István (fordította) Radnóti Miklós (szövegíró) Raics István (fordította) Rákos Sándor (szövegíró) Ratkó József (szövegíró) Rilke, Rainer Maria (szövegíró) Rischka, G.E. (fordította) Rodenberg, J. (szövegíró) Rossa Ernő (szövegíró) Sárközi György (szövegíró) Sárközi György (fordította) Shakespeare, William (szövegíró) Shelley, Percy Bysshe (szövegíró) Sik Sándor (szövegíró) Sulyok Imre (közreadta) Szabó Lőrinc (fordította) Szabó Miklós (fordította) Szabó Miklós (szövegíró) Szamosközi István (szövegíró) Szedő Dénes (szövegíró) Szedő Dénes (fordította) Szegzárdy-Csengery József (fordította) Szekeres Ferenc (közreadta) Szőllősy András (szövegíró) Tasso, Torquato (szövegíró) Thaly Kálmán (szövegíró) Tóth Árpád (szövegíró) Tóth István (fordította) Tóth István (szövegíró) Trakl, G. (szövegíró) Váci Mihály (szövegíró) Vajda János (szövegíró) Váradi Gyula (szövegíró) Vargha Károly dr. (szövegíró) Vargha Károly dr. (fordította) Vaskó Andor (fordította) Vass Lajos (közreadta) Vasvári István (szövegíró) Venantius Fortunatus (szövegíró) Verlaine, Paul (szövegíró) Virág Benedek (szövegíró) Vogelweide, Walther von der (szövegíró) Vörösmarty Mihály (szövegíró) Weöres Sándor (fordította) Weöres Sándor (szövegíró) Wolfe, Thomas (szövegíró) Závodszky Zoltán (fordította) Závodszky Zoltán (szövegíró) Zrínyi Miklós (szövegíró) Zsolnay Ágoston (szövegíró)