Bárdos Lajos Bartók Béla Daróci Bárdos Tamás Doráti Antal Händel, Georg Friedrich Haydn, Joseph Karai József Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Liszt Ferenc Maros Rudolf Monteverdi, Claudio Mosonyi Mihály Mussorgsky, Modest Petrovich Nógrádi Péter Orbán György Pócs Katalin Ránki György Sáry László Soproni József Szokolay Sándor Szőllősy András Vass Lajos Verdi, Giuseppe Ádám Jenő (szövegíró) Ádám Jenő (fordította) Babits Mihály (szövegíró) Baka István (szövegíró) Bárdos Lajos (átírta) Blum Tamás (fordította) Blum Tamás (szövegíró) Bónis Ferenc dr. (közreadta) Csokonai Vitéz Mihály (szövegíró) Darvas Gábor (közreadta) Erdélyi József (szövegíró) Forrai Miklós (közreadta) Forrai Miklós (szerkesztette) Jankovich Ferenc (szövegíró) Károli Gáspár (szövegíró) Keresztúry Dezső (szövegíró) Kiss Dénes (átírta) Komlós Katalin (szövegíró) László Zsigmond (fordította) Mészöly Dezső (fordította) Nádasdy Kálmán (fordította) Nagy Ferenc (közreadta) Rossa Ernő (szövegíró) Schober, Franz (szövegíró) Sulyok Imre (közreadta) Sulyok Kálmán (fordította) Szabolcsi Bence (szövegíró) Szelényi István (átírta és közreadja) Szenczi Molnár Albert (fordította) Vajda Cecilia (közreadta) Vargha Károly dr. (szövegíró) Vass Lajos (gyűjtötte és feldolgozta) Weöres Sándor (szövegíró)