Bartók Béla Bozay Attila Britten, Benjamin Erkel Ferenc Haydn, Joseph Kodály Zoltán Mozart, Wolfgang Amadeus Piccinni, Niccolo Strawinsky, Igor Szokolay Sándor THE WHO Boschán Daisy (átdolgozta és közreadja) Egressy Béni (szövegíró) Orbán György (a zongorakivonatot készítette) Somogyi Péter (fordította) Szabolcsi Éva (szövegíró)