Albrechtsberger, Johann Georg Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Brahms, Johannes Decsényi János Devienne, Francois Dubrovay László Durkó Zsolt Farkas Ferenc Gershwin, George Haydn, Michael Hidas Frigyes Huszár Lajos Járdányi Pál Kocsár Miklós Kurtág György Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Madarász Iván Martini, Giovanni Battista Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mozart, Wolfgang Amadeus Petz, Johan Christoph Pleyel, Ignaz Porpora, Nicola Ránki György Rösler-Rosetti, Franz Anton Schubert, Joseph Stamitz, Carl Strauss, Richard Szervánszky Endre Szőnyi Erzsébet Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Vivaldi, Antonio Webern, Anton Werner, Gregorius Joseph Wunderlich, Heinz Balassa György (szerkesztette) Balassa György (közreadta) Berlász Melinda (közreadta) Darvas Gábor (szerkesztette) Darvas Gábor (átdolgozta) Darvas Gábor (közreadta) Ephrikian, A. (szerkesztette) Fodor Ákos (közreadta) Hajdu Mihály (szerkesztette) Homolya István (közreadta) Jancsovics Antal (szerkesztette) Jancsovics Antal (közreadta) Károlyi Pál (közreadta) Kecskeméti István (szerkesztette) Koloss István (közreadta) Kovács Mátyás (közreadta) Malina János (közreadta) Máriássy István (közreadta) Máriássy István (szerkesztette) Murányi Róbert Árpád (közreadta) Orbán György (közreadta) Orbán György (szerkesztette) Pejtsik Árpád (közreadta) Pejtsik Árpád (szerkesztette) Rados Ferenc (szerkesztette) Rosenblatt, Jay (közreadta) Somfai László (szerkesztette) Spányi Miklós Mikael (közreadta) Spányi Miklós Mikael (a continuót kidolgozta) Sulyok Imre (közreadta) Szabolcsi Bence (közreadta) Vécsey Jenő (szerkesztette) Vigh Lajos (szerkesztette) Zászkaliczky Tamás (szerkesztette)