Abril, Anton Garcia Abrudbányay Zoltán Ádám Jenő Agócsy László Aguado, Dionisio Albéniz, Isaac Albrechtsberger, Johann Georg Andersen, Joachim Andorka Péter Anfossi, Pasquale Antalffy-Zsiross Dezső Arapov, Boris Arcadelt, Jacob Azzaiolo, F. Ács Lajos (átírta) Ádám Jenő (közreadta) Ádám Jenő (fordította) Ádám Jenő (szövegíró) Ádám Jenő (összeállította és közreadja) Adrovitz István (átírta) Adrovitz István (ujjrenddel és technikai jelzésekkel ellátta) Adrovitz István (átírta és ujjazatokkal ellátta) Ady Endre (szövegíró) Agócsy László (közreadta) Agócsy László (összeállította) Agócsy László (szerkesztette) Agócsy László (az átdolgozott kiadást sajtó alá rendezte) Almási S. (szövegíró) Áprily Lajos (szövegíró) Arany János (szövegíró)