Átdolgozta Bali János Hangszer: Fúvós hangszerek (3 db)
Händel: Balettzenék szopránfurulyára (vagy fuvolára vagy oboára vagy hegedűre) csembaló- vagy zongorakísérettel (14408)