Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

Kapcsolat

Telefon: (06-1) 236-1105

Fax: (06-1) 236-1101

Email: info­@­emb.hu

További címek...

EMB Radio
Az EMB Rádióban részleteket hallgathat meg a kiadványainkban megjelent zenékből. Ha valamelyik felkelti a figyelmét, kattintson a futó feliratra, hogy további információkhoz jusson a műről.
Csicsergő zenei előképző

Zeneiskolai kották, zenepedagógiai hírek

Kedvezményes kottaajánlatunk évvégi ajándékozáshoz

Tisztelt Igazgató Asszony, tisztelt Igazgató úr, tisztelt Zenetanár Kollégák!!

Tavaly több zenetanár kolléga is jelezte, hogy tanév végi jutalomként szeretnének kottát ajándékozni a zeneiskolai tanítványoknak.

A felajánlott "800 Ft/db"-os akciónk nagy sikert aratott, így idén is örömmel megismételjük.

A mellékelt ajánlaton található kottákat ezúttal is 800,- Ft-os egységáron kínáljuk a zeneiskoláknak az évvégi ajándékozás céljára. (További részleteket az ajánlatban talál.)

A kitöltött ajánlatot kérjük küldje közvetlenül a kiadóba, a rendeles­@­emb.hu email címre.

A listán szereplő kottákon kívül több ezer más kiadvány közül is válogathatnak weboldalunkon az ott feltüntetett áron.

Minden diáknak szép bizonyítványt, sikeres tanévzárást kívánunk! Önöknek megköszönjük egész éves munkájukat, jó nyári pihenést kívánunk!

Válaszd a zenét!

Válaszd a zenét - tedd életed részévé. Ezt a jelszót tűztük zászlónkra az idén.

Ma már bárhol vagyunk is, zene vesz minket körül. Sokkal intenzívebben és folyamatosabban érnek minket zenei ingerek, mint elődeinket valaha is a történelem során. De vajon milyen a viszonyunk a zenével? Passzív-e vagy aktív? Csak fogyasztjuk, vagy műveljük is?

Mi az EMB-nél tudjuk, hogy zenélni öröm. Olyan öröm, amely meg is sokszorozódik azáltal, hogy másoknak játszunk. A jó zene művelése révén ráadásul egyedülálló képességeknek és értékeknek is a birtokába jutunk: a koncentráció, a nyitottság, az érzékenység, a másokra figyelés, az együttműködés értékéhez.

Célunk, hogy kiadványaink révén minél több gyereket, fiatalt és felnőttet segítsünk a zenélés örömének és értékének megtapasztalásához. 

A kortárs zene arcai a zenepedagógiában

Az Editio Musica egyik büszkesége Kurtág György Játékok című zongoradarab-gyűjteményének egyre gyarapodó sorozata. Mellette most két újabb, „rokon” kiadvánnyal  gazdagodik a kiadó katalógusa: Bali János izgalmas és inspiráló műve, a Bevezetés az avantgárdba furulyásoknak, valamint Orbán György kétkötetes, minden ízében egyéni műve, a Kétágú síp ― alcíme szerint: „Zongoradarabok haladóknak a polifónia gyakorlására”.

A három vállalkozás, a lényeges különbségeken túl (terjedelem, apparátus, „célközönség”) fontos közös vonásokat is mutat. Ilyen például a múlt zenéivel való intenzív kapcsolat, vagy az improvizatív elemek hangsúlyozott jelenléte de leginkább az, hogy a pedagógiai célon messze túlmutatva, jelentékeny, izgalmas és félreismerhetetlenül egyéni hangú kompozíciók sorával gazdagítják a kortárs zenei repertoárt. 

Tovább...

Papp Károlyné, Spiegel Marianna: Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban

Kiváló kötettel gyarapodott a zenepedagógiai, módszertani szakirodalom.

Címében ugyan a szolfézstanítás gyakorlatát jelöli meg, a kötet azonban nemcsak a szolfézstanítás, hanem a zenetanítás korszerű kézikönyve lehet, s nemcsak alapfokon.

A szerzők a zeneoktatás több területén és szintjén is sok évtizedes gyakorlattal rendelkező, kiváló pedagógiai eredményeket felmutató tanáregyéniségek, akik nemcsak a jó tanár, hanem a felkészült szakember példáját is mutatják.

Nehéz feladatot vállaltak, hiszen hasonlóan összegző, a magyar zeneoktatás filozófiai-pedagógiai alapjait tisztán felmutató, s ahhoz kapcsolódóan módszertani-gyakorlati utakat és összefüggéseket bemutató kötet – mondjuk ki: módszertankönyv – nem véletlenül hiányzik az elmúlt időszak kiadványai közül. Az a sokrétű tanári munka ugyanis, amelyet a szolfézstanítás igényel, nehezen összegezhető, rendszerezhető. A szerzők arra vállalkoztak, hogy az ismereteik és tapasztalataik szerinti legfontosabb zenepedagógiai alapelveket idézzék vagy megfogalmazzák, s ehhez kapcsolódóan rendszerbe foglalják a tanítás és a készségfejlesztés gyakorlati lehetőségeit.

Az idézetek elsősorban Kodály Zoltán zenepedagógiai vonatkozású írásaiból, valamint Dobszay László A hangok világa című tankönyvsorozatának Útmutató köteteiből valók. A mély szakirodalom-ismeretről tanúskodó, az idézett gondolatokat szövegösszefüggéseiben közreadó válogatás kiválóan alkalmas az olvasó tájékozottságának gazdagítására. Különösen igaz ez Kodály kevésbé ismert írásai, azokból a szolfézstanítás szempontjából fontos elemek kiemelésére, valamint Dobszay zenepedagógiai megállapításai, módszertani útmutatásai szakszerű értelmezésére. Idézik a szerzők zenepedagógiánk több kiváló személyiségének gondolatait is, a hangszertanítás és az általános pedagógia szakterületén tevékenykedők szakmai véleménye pedig erősítően hat a zenetanítás komplexitásában hívő szakemberekre.

A kötet szerzői vallják: zenét kell tanítani szolfézsórákon is, miközben a növendékek elméleti ismereteinek gyarapítása, készségeinek fejlesztése a kiemelt feladat. A Dobszay-féle kitűnő alapgondolat, a zenei teljesség jelenléte a zeneórákon a stílusérzéket fejleszti, és a stílusismeretet gazdagítja, s egyben olyan zenei nyelvi környezetet ad, mely ideális az élményt adó, aktív muzsikálás folyamatos gyakorlatára is. Ennek a körforgásnak – a teljes zenéből kiinduló, bizonyos elemeket kiemelő, tudatosító és gyakoroltató, majd a zenéhez visszatérő folyamatnak – a megvalósításához ad utakat a kellő pedagógiai körültekintéssel összeállított és módszertanilag rendkívül gazdag kötet. A szakkönyv a szolfézstanítás módszertani alapjainak bemutatásakor kitér a hangszer- és szolfézstanítás kapcsolatára is.

Kiválóan alkalmazható módszertankönyvként e kötet a zenetanárjelöltek képzésében, hiszen részletesen tárgyalja a szolfézstanítás feladatait: a daltanítás és a zenei elemek tanításának folyamatát, a készségfejlesztés lehetőségeit, a zenei ismeretek tanításának módozatait, valamint a készségek és ismeretek alkalmazásának tanári feladatait. Mindezt rendkívül gazdag zenei és szemléltető anyag közzétételével teszi, világosan megfogalmazott utakat és lehetőségeket megmutatva a tanárjelöltnek.

A már pályán lévő tanár pedig a könyvet forgatva felfrissítheti módszertani gyakorlatát, melyre – valljuk be – gyakrabban lenne szükség. S persze a megerősítés is fontos: ha a szerzők zenepedagógiai elképzeléseivel és gyakorlati megoldásaival rokon módon tanít valaki, ennek felismerése megerősíti napi tevékenységében.

A könyv tartalma nemcsak az alapfokú oktatásra vonatkozik: szemléletmódja továbbvihető, módszertani folyamatai pedig behelyettesíthetők a középfokú oktatás tananyagával is.

A kötet megrendelője és kiadója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete jelentős módon járult hozzá a hazai módszertani irodalom gazdagításához, a módszertani kultúra megújulásához. Szerkesztője, Ittzés Mihály pedig elvi és gyakorlati tanácsaival rendkívül hatékonyan segítette a szerzők munkáját, a kiváló kötet megszületését.

S. Szabó Márta

(A PARLANDO szíves engedélyével)

Kottabemutatónk a Rózsavölgyi Szalonban

Kiadónk az idén megjelent pedagógiai kiadványokról kottabemutatót rendezett szeptember 12-én a Rózsavölgyi Szalonban.

Új kezdeményezésünk, hogy a tanévkezdés első napjaiban bemutatjuk azokat az új kiadványainkat, amelyeket kifejezetten zeneiskolásoknak szánunk. Ezek az alkalmak lehetőséget kínálnak a kiadó munkatársaival, a kiadványok szerzőivel, szerkesztőivel való beszélgetésre, és néhány darab is elhangzik a bemutatott kottákban szereplő művekből.

A csütörtök délelőtti esemény vendégei az Ad libitum című kamarazenei kottasorozat közreadói, Soós András és Zempléni László és a Bevezetés az avantgárdba furulyásoknak című kotta szerzője, Bali János voltak. 

Boronkay Antal ügyvezető igazgató elmondta, hogy a zeneiskolákat továbbra is nagyrészt a zeneműkiadó látja el kottákkal, így nagyon fontosnak tartja megerősíteni a pedagógusok, az iskolaigazgatók és a kiadó munkatársainak szakmai együttműködését. Kerékfy Márton főszerkesztő az idén megjelent és a még csak most tervezett zenepedagógiai kiadványokról beszélt, és beavatta a közönséget a kiadói szerkesztőség munkafolyamataiba. Sigrai László kottakiadói igazgató a fúvószenekari repertoár növekvő szerepéről számolt be. 

 

A zeneműkiadó legújabb sorozata, az „Ad libitum” a kamarazene-oktatás számára készült. Egyes kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás, hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszer-összeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére.

A „Haladó kvartettek” kötetből két ismert művet játszottak el a Weiner Leó Konzervatórium növendékei egy hagyományosnak nem mondható két fuvola, vibrafon, cselló összeállítású együttessel – igazolva a kiadvány célkitűzését. 

Bali János, a „Bevezetés az avantgárdba” szerzője lenyűgöző előadást tartott arról, hogy hogyan lehet haladó és kreatív zenei gondolkodásra ösztönözni a diákokat. Az egyfelől improvizálásra, komponálásra buzdító fejezeteket, másrészt „kész” kortárs zeneműveket tartalmazó kiadvány izgalmas zenei kalandokra ad lehetőséget nem csak furulyán, hanem  más hangszereken, akár különféle hétköznapi tárgyak (például mobiltelefonok) bevonásával. A kötet célja nem főfoglakozású zeneszerzők képzése, hanem csupán a gyerekek és minden érdeklődő ösztönzése a hang hallgatásának és formálásának éltető és örömöt adó tevékenységeire.

Ad libitum - kamarazene tetszőleges hangszer-összeállításra

Legújabb kamarazenei sorozatunk egyes kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás, hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszer-összeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére. A szólamok hangterjedelme és fekvése lehetővé teszi, hogy a művek az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva, a megadott hangszerek bármely kombinációjával előadhatók legyenek.

Tantervek - kották

Az MZMSZ honlapján megtalálhatók a tanszakok szerinti bontásban felsorolt tantervek.
A tantervekben szereplő kottákat és további ajánlatainkat - újdonságokat, külföldi kiadványokat - megtalálhatják weblapunk "Részletes kereső"-jében.

Külföldi kotta-tananyagok

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat az alapfokú zeneoktatás tantervében szereplő külföldi kottákkal, melyeket immár épp olyan egyszerű megvásárolni, mint a hazai kiadású kiadványokat.  A Részletes keresőben kifejezetten ezekre a kiadványokra is lehet keresni.

A külföldi kották árát a külföldi kiadók határozzák meg.

Hangjegyfüzetek
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet