Albrechtsberger, Johann Georg Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Brahms, Johannes Debussy, Claude Decsényi János Devienne, Francois Dubrovay László Durkó Zsolt Erkel Ferenc Farkas Ferenc Gershwin, George Goldmark Károly Haydn, Johann Michael Hidas Frigyes Huszár Lajos Jeney Zoltán Kadosa Pál Kocsár Miklós Kurtág György Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Madarász Iván Maros Rudolf Martini, Giovanni Battista Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mozart, Wolfgang Amadeus Orbán György Pleyel, Ignaz Josef Ránki György Rösler-Rosetti, Franz Anton Schubert, Joseph Stamitz, Carl Strauss, Richard Sugár Rezső Süssmayr, Franz Xaver Szervánszky Endre Szőllősy András Szőnyi Erzsébet Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Vántus István Vivaldi, Antonio Weiner Leó Werner, Gregorius Joseph Wunderlich, Heinz Balassa György (edited by) Balassa György (edited by) Berlász Melinda (edited by) Darvas Gábor (edited by) Darvas Gábor (arranged by) Darvas Gábor (edited by) Ephrikian, A. (edited by) Fodor Ákos (edited by) Hajdu Mihály (edited by) Homolya István (edited by) Jancsovics Antal (edited by) Károlyi Pál (edited by) Kecskeméti István (edited by) Kecskeméti István (edited by) Kölcsey Ferenc (words by) Koloss István (edited by) Kovács Mátyás (edited by) Malina János (edited by) Máriássy István (edited by) Máriássy István (edited by) Móricz Klára (edited by) Murányi Róbert Árpád (edited by) Orbán György (edited by) P. Eckhardt Mária (edited by) Pejtsik Árpád (edited by) Pejtsik Árpád (edited by) Rosenblatt, Jay (edited by) Schnapp, Friedrich (edited by) Somfai László (edited by) Spányi Miklós Mikael (continuo realized by) Spányi Miklós Mikael (edited by) Sulyok Imre (edited by) Szabolcsi Bence (edited by) Vécsey Jenő (edited by) Weiner Leó (transcribed by)