Albrechtsberger, Johann Georg Anfossi, Pasquale Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Bakki József Balassa Sándor Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Behár György Bogár István Borgulya András Bozay Attila Brahms, Johannes Csapó Gyula Dávid Gyula Decsényi János Devienne, Francois Dohnányi Ernő Dubrovay László Durkó Zsolt Farkas Ferenc Gershwin, George Hajdu Mihály Haydn, Johann Michael Hidas Frigyes Hoffmeister, Franz Anton Horusitzky Zoltán Huszár Lajos Huzella Elek Járdányi Pál Kadosa Pál Kalmár László Kocsár Miklós Kókai Rezső Kurtág György Láng István Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Madarász Iván Malek Miklós Maros Rudolf Martini, Giovanni Battista Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mihály András Mosonyi Mihály Mozart, Wolfgang Amadeus Ottó Ferenc Papp Lajos Patachich Iván Petrovics Emil Petz, Johan Christoph Pleyel, Ignaz Josef Ránki György Rösler-Rosetti, Franz Anton Sárai Tibor Sárközy István Schubert, Joseph Soproni József Stamitz, Carl Strauss, Richard Sugár Rezső Sulyok Imre Székely Endre Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szőnyi Erzsébet Tardos Béla Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Vavrinecz Béla Viski János Vivaldi, Antonio Weiner László Weiner Leó Werner, Gregorius Joseph Wunderlich, Heinz Balassa György (edited by) Balassa György (edited by) Balla György (edited by) Berlász Melinda (edited by) Darvas Gábor (edited by) Darvas Gábor (edited by) Darvas Gábor (arranged by) Dille, Denijs (edited by) Ephrikian, A. (edited by) Fodor Ákos (edited by) Fodor Ákos (edited by) Gábry György (edited by) Hajdu Mihály (edited by) Homolya István (edited by) Jancsovics Antal (edited by) Jancsovics Antal (edited by) Károlyi Pál (edited by) Kecskeméti István (edited by) Koloss István (edited by) Kovács Mátyás (edited by) Malina János (edited by) Máriássy István (edited by) Máriássy István (edited by) Mező Imre (edited by) Mező Imre (edited by) Murányi Róbert Árpád (edited by) Nagy Olivér (edited by) Orbán György (edited by) Pejtsik Árpád (edited by) Pejtsik Árpád (edited by) Rosenblatt, Jay (edited by) Somfai László (edited by) Spányi Miklós Mikael (continuo arranged by) Spányi Miklós Mikael (edited by) Sulyok Imre (edited by) Szabolcsi Bence (edited by) Szebenyi János (edited by) Váczi Károly (edited by) Vécsey Jenő (edited by) Vigh Lajos (edited by) Zászkaliczky Tamás (edited by)