Transcribed by Varasdy Frigyes (2 items)
Mozart: Sonata per tromba e pianoforte K 293b (302) (13992) Trumpet and Piano Telemann: Sonata in fa maggiore (13270) Trumpet and Piano