Albéniz, Isaac Antalffy-Zsiross Dezső Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bakfark Bálint Balakirev, Mily Alexeyevich Balázs Árpád Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Berlioz, Hector Bertini, Henri Borsody László Bozay Attila Brahms, Johannes Chopin, Frédéric Clementi, Muzio Couperin, François Cramer, Johann Baptist Croner, Daniel Csapó Gyula Csengery Dániel Csillag, Pierre Cui, César Czerny, Carl Cziffra György Daquin, Louis-Claude Debussy, Claude Delibes, Léo Diabelli, Anton Dinyés Dániel Diruta, Girolamo Dobos Dániel Dohnányi Ernő Dubrovay László Durkó Zsolt Dvořák, Antonín Eisikovits Mihály Farkas Ferenc Frescobaldi, Girolamo Gergely, Jean Geszler György Goldmark Károly Gonda János Gounod, Charles Grieg, Edvard Hajdu Lóránt Händel, Georg Friedrich Hanon, Charles-Louis Haydn, Franz Joseph Heller, Stephen Hellewell, David Hummel, Johann Nepomuk Huszár Lajos Ittzés Tamás Járdányi Pál Jeney Zoltán Kabalevsky, Dmitry Kadosa Pál Kalmár László Károlyi Pál Kocsár Miklós Kocsis Zoltán Kodály Zoltán Köhler, Louis Kósa György Kurtág György Lajtha László Lakos Ágnes Láng István Lendvay Kamilló Liadov, Anatoly Liszt Ferenc Madarász Iván Majkapar, Samuel Marcello, Benedetto Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mező Imre Mortaro, Antonio Mozart, Wolfgang Amadeus Mussorgsky, Modest Petrovich Orbán György Papp Lajos Pazeller, Jakob Perényi Miklós Poldini, Ede Purcell, Henry Rachmaninov, Sergey Vasilyevich Ránki György Ravel, Maurice Reschofsky Sándor Rimsky-Korsakov, Nicolai Rubinstein, Anton Grigoriewitsch Saint-Saëns, Camille Sári József Sáry László Satie, Erik Sauer, Emil Scarlatti, Domenico Schmid, Bernhard Schmitt, Aloys Schubert, Franz Schumann, Robert Serei Zsolt Soproni József Stark János Mátyás Strauss, Johann jun. Strauss, Joseph Sugár Miklós Sugár Rezső Szabó Csaba Székely Endre Szelényi István Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szőnyi Erzsébet Takács Jenő Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Telemann, Georg Philipp Türk, Daniel Gottlob Vajda János Vanhal, Johann Baptist Vidovszky László Viski János Wagner, Richard Weber, Carl Maria von Weiner Leó Wolf Péter Balassa Tamás (szerző) Balla György (közreadta) Balla György (ujjrenddel ellátta) Barlay Ö. Szabolcs (szerkesztette) Barna István (a szerző kézirataiból összeállította) Bartók Béla (kezdő zongorázók számára előadási jelekkel, ujjrenddel és jegyzetekkel ellátta) Bartók Béla (válogatta, valamint előadási jelekkel, ujjrenddel és jegyzetekkel ellátta) Bartók Béla (ujjrenddel, előadási jelekkel és jegyzetekkel ellátta) Bartók Béla (átírta) Bartók Béla (előadási jelekkel, ujjrenddel és jegyzetekkel ellátta) Bartók Béla (szerkesztette) Bartók Béla (válogatta és jegyzetekkel ellátta) Bartók Béla (közreadta) Bartók Péter (közreadta) Benkő Dániel (közreadta) Boronkay Antal Pál (közreadta) Both Lehel (válogatta és közreadja) Bozó Péter (közreadta) Brodszky Ferenc (átírta és közreadja) Bülow, Hans von (szerkesztette) Chován Kálmán (közreadta) Chován Kálmán (válogatta és átdolgozta) Chován Kálmán (szerkesztette) Csurka Magda (közreadta) Csurka Magda (válogatta és közreadja) Csurka Magda (szerkesztette) Czövek Erna (átnézte) Czövek Erna (szerkesztette) Darvas Gábor (a zongorakivonatot készítette) Dévai Tibor (közreadta) Diederich, Christina (illusztrálta) Dille, Denijs (közreadta) Dohnányi Ernő (átírta) Dohnányi Ernő (átdolgozta) Dohnányi Ernő (szerkesztette) Dominkó István (zongorán előadja) Dr. Bényei Andrásné (közreadta) Dufetel, Nicolas (a közreadó munkatársa) Eckhardt Mária (közreadta) Éger Györgyi (közreadta) Elek Szilvia (közreadta) Erdei Márta (zongorán előadja) Fantóné Kassai Mária (szerkesztette) Fantóné Kassai Mária (szerző) Fantóné Kassai Mária (összeállította) Farkas Ferenc (átdolgozta) Farkas Zoltán (közreadta) Fittler Katalin Szilvia (közreadta) Fodor Ákos (szerkesztette) Gárdonyi Zoltán (közreadta) Gát József (szerkesztette) Gát József (közreadta) Gémesi Géza (közreadta) Hajdu Anna (összeállította) Hajdu Anna (szerkesztette) Hajdú Zsófia - Zsofirka (illusztrálta) Hambalkó Edit (szerkesztette) Hambalkó Edit (közreadta) Héra András Ferenc (közreadta) Héra András Ferenc (válogatta és közreadja) Héra András Ferenc (szerkesztette) Hernádi Lajos (közreadta) Hernádi Lajos (összeállította, jegyzetekkel, frazírozó- és előadási jelekkel ellátta) Hernádi Lajos (szerkesztette) Hernádi Lajos (összeállította, ujjrenddel, frazeálási és előadási jelekkel ellátta) Hernádi Lajosné (szerző) Hernádi Lajosné (szerkesztette) Hernádi Zsuzsa (összeállította) Horusitzky Zoltán (közreadta) Horváth Anikó (közreadta) Howard, Leslie (kiegészítette és közreadja) Jancsovics Antal (összeállította és közreadja) Jancsovics Antal (összeállította) Kaczmarczyk Adrienne (közreadta) Kaczmarczyk Adrienne (válogatta és kommentálta) Kaczmarczyk Adrienne (előszó) Kaczmarczyk Adrienne (lektorálta) Károlyi Pál (közreadta) Kassai István (közreadta) Kiss Bea (szerkesztette) Kiss Virág Eszter (zongorán előadja) Kistler-Liebendörfer, Bernhard (átírta) Kistler-Liebendörfer, Bernhard (szerkesztette) Kocsis Zoltán (zongorára átírta) Kocsis Zoltán (átírta) Kocsis Zoltán (két zongorára átírta) Komjáthy Aladárné (szerző) Komjáthy Aladárné (összeállította) Komjáthy Aladárné (szerkesztette) Kovács Mátyás (a szerző kézirataiból összeállította) Kováts Gábor (válogatta és közreadja) Kováts Gábor (szerkesztette) Kováts Gábor (összeállította és átdolgozta) Kováts Gábor (közreadta) Kováts Gábor (átdolgozta és ujjrenddel ellátta) Krause Annamária (szerkesztette) Krause, Andreas dr. (közreadta) Kurtág György (átírta) Lakos Ágnes (összeállította és közreadja) Lakos Ágnes (összeállította) Lampert Vera (közreadta) Lantos István (szerkesztette) Lantos István (közreadta) Lányi Viktor (szövegíró) Lelkes Péter (szerző) Máriássy István (közreadta) Máriássy István (szerkesztette) Martos László (közreadta) Máthé Miklósné (szerző) Mező Imre (közreadta) Mező Imre (kiegészítette és közreadja) Mező Imre (szerkesztette) Miklós György (szerkesztette) Mikusi Eszter (közreadta) Mozart, Wolfgang Amadeus (szerző) Nagy Olivér (közreadta) Nagy Olivér (szerkesztette) Nakahara, Yusuke (közreadta) Orbán György (zeneszerző-munkatárs) Ormay Imre (szövegíró) Papp Lajos (szerző) Pernye András (közreadta) Pernye András (szerkesztette) Pertis Zsuzsa (ujjrenddel ellátta) Pertis Zsuzsa (közreadja és ujjrenddel ellátta) Péteri Judit (válogatta és közreadja) Petrarca, Francesco (szövegíró) Rachmaninov, Sergey Vasilyevich (zongorára átírta) Rados Ferenc (átnézte) Rados Ferenc (közreadja és a zongorakivonatot átdolgozta) Rosenblatt, Jay (közreadta) Rubinstein, Anton Grigoriewitsch (átírta) Ságiné Szeszler Ilona (közreadta) Samarjay Mária (fordította) Sármai József (szerkesztette) Sármai József (válogatta és közreadja) Sármai József (közreadta) Sármai József (összeállította és közreadja) Sas Ágnes (közreadta) Schnapp, Friedrich (közreadta) Seiss, I. (szerkesztette) Solymos Péter (közreadta) Solymos Péter (ujjrenddel és díszítési javaslatokkal ellátta) Solymos Péter (szerkesztette) Somfai László (közreadta) Sulyok Imre (szerkesztette) Sulyok Imre (közreadta) Szávai Magda (közreadta) Szávai Magda (szerkesztette) Szegedi Ernő (közreadta) Szelényi István (közreadta) Szendy Árpád (szerkesztette) Szerző Katalin (forrásközlés és jegyzetek) Szerző Katalin (szerkesztette) Szerző Katalin (közreadta) Tabacu, Marius (fordította) Tausig, Carl (szerkesztette) Tausig, Carl (zongorára átírta) Teöke Marianne dr. Korányiné (szerkesztette és közreadja) Teöke Marianne dr. Korányiné (közreadta) Tóth Péter (összeállította és közreadja) Váczi Károly (szerkesztette és ujjrenddel ellátta) Váczi Károly (közreadta) Varró Alexander dr (közreadta) Varró Margit (szerkesztette) Vásárhelyiné Inselt Kató (szerző) Vécsey Ernő (szerző) Veszprémi Lili (közreadta) Veszprémi Lili (szerkesztette) Vigh Lajos (átírta és közreadja) Vikárius László (közreadta) Weiner Leó (szerkesztette) Zászkaliczky Tamás (szerkesztette) Zászkaliczky Tamás (közreadta) Zempléni Kornél (szerkesztette) Zempléni Kornél (jegyzetekkel, magyarázatokkal és ujjrenddel ellátta) Zempléni Kornél (ujjrendet átnézte) Zempléni Kornél (közreadta)