Andersen, Joachim Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Balázs Árpád Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Bella Máté Bellinzani, Paolo Benedetto Boismortier, Joseph Bodin de Corrette, Michel Csillag, Pierre Csupor László Dargay Marcell Dávid Gyula Debussy, Claude Decsényi János Devienne, Francois Doppler, Franz Eördögh János Farkas Ferenc Fauré, Gabriel Fekete Győr István Gariboldi, Giuseppe Geszler György Hajdu Mihály Händel, Georg Friedrich Hasse, Johann Adolf Haydn, Johann Michael Hidas Frigyes Hoffmeister, Franz Anton Horváth Balázs Hotteterre, Jacques-Martin Huzella Elek Járdányi Pál Jeney Zoltán Jeney Zoltán id. Kadosa Pál Kalmár László Karai József Király László Kiss Bea Kocsár Miklós Kodály Zoltán Köhler, Ernesto Kósa György Kurtág György Láng István Leclair, Jean-Marie ("le cadet") Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Loeillet, J. B. (John) Loeillet, Jean-Baptiste (de Gant) Marcello, Benedetto Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mező Imre Mozart, Wolfgang Amadeus Petrovics Emil Quantz, Johann Joachim Reményi Attila Rösler-Rosetti, Franz Anton Sammartini, Giovanni Battista Sári József Sáry László Scarlatti, Domenico Schubert, Franz Schubert, Joseph Schumann, Robert Sinisalo, Helmer-Rayner Soproni József Stadler, Anton Szelényi István Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőllősy András Szunyogh Balázs Telemann, Georg Philipp Tihanyi László Tornyai Péter Vivaldi, Antonio Wolf Péter Zempléni László Bali János (átdolgozta) Bali János (közreadta) Balla György (átírta) Bántai Vilmos (közreadta) Bántai Vilmos (feldolgozta és közreadja) Bántai Vilmos (szerző) Bántai Vilmos (átírta és közreadja) Bántai Vilmos (szerkesztette) Bántai Vilmos (átírta) Bántainé Sipos Éva (átírta) Bántainé Sipos Éva (közreadta) Bántainé Sipos Éva (feldolgozta és közreadja) Bántainé Sipos Éva (szerző) Bántainé Sipos Éva (átírta és közreadja) Bántainé Sipos Éva (szerkesztette) Béres János (szerkesztette) Brodszky Ferenc (közreadta) Csalog Benedek (közreadta) Csupor László (közreadta) Csupor László (átírta és közreadja) Czeloth Csetényi Gyula (átírta) Czidra László (közreadta) Dr. Kesztler Lőrinc (a zongorakíséretet készítette) Fodor Ákos (összeállította) Futó Balázs (szerkesztette) Gábor József (átírta) Gyenge Enikő (szerkesztette) Hartai Ferenc (közreadta) Homolya István (átdolgozta) Homolya István (közreadta) Horváth György (közreadta) Ittzés Gergely (pedagógiai munkatárs) Jeney Zoltán id. (közreadta) Jeney Zoltán id. (átdolgozta és közreadja) Jeney Zoltán id. (szerző) Jeney Zoltán id. (szerkesztette) Jeney Zoltán id. (a szólamot átnézte) Kalmár László (közreadta) Károlyi Pál (szerkesztette) Kecskeméti László (átdolgozta) Kiss Bea (szerkesztette) Kontra Zoltán (a zongorakivonatot készítette) Kovács Gábor (közreadta) Kovács Gábor (szerző) Kovács Imre (közreadta) Kovács Imre (válogatta, átírta és közreadja) Kovács Lóránt (közreadta) Kovács Lóránt (válogatta és közreadja) Kovács Mátyás (közreadta) Kovács Mátyás (a zongorakivonatot készítette) Loy, Steven (a zongorakivonatot készítette) Malina János (közreadta) Malina János (szerkesztette) Máriássy István (közreadta) Máriássy István (szerkesztette) Máriássy István (közreadja és a continuót készítette) Martos László (a continuót kidolgozta) Martos László (szerkesztette) Mező Imre (a zongorakivonatot készítette) Molnár Jacqueline (illusztrálta) Müller, J. P. (közreadta) Nagy Olivér (kisfuvolára és zongorára átírta) Nagy Olivér (közreadta) Nagy Olivér (feldolgozta) Nagy Olivér (a zongorakivonatot készítette) Nagy Olivér (átírta) Nagy Olivér (közreadja és a continuót készítette) Nándori Judit (a continuót kidolgozta) Nesztor Iván (szerkesztette és az átiratokat készítette) Orbán György (közreadta) Orbán György (szerkesztette) Pálfalvi József (átírta) Papp Rita (a continuót kidolgozta) Prőhle Henrik (közreadta) Prőhle Henrik (szerkesztette) Prőhle Henrik (átírta) Prőhle Henrik (előadási jelekkel ellátta) Soós András (válogatta, átírta és közreadja) Spányi Miklós Mikael (a zongorakivonatot készítette) Spányi Miklós Mikael (közreadta) Stachó László (szerkesztette) Sulyok Imre (a zongorakivonatot készítette) Szabó Anita Annamária (átdolgozta) Szebenyi János (átírta) Szebenyi János (szerkesztette) Szebenyi János (közreadta) Szelényi László (a zongoraszólamot átnézte) Tősér Dániel (közreadta) Vavrinecz Béla (közreadta) Vécsey Jenő (fuvolára és zongorára kadenciákkal közreadja) Zempléni László (válogatta, átírta és közreadja) Zempléni László (átírta és közreadja)