Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Balázs Árpád Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Bella Máté Bellinzani, Paolo Benedetto Boismortier, Joseph Bodin de Corrette, Michel Dargay Marcell Dávid Gyula Debussy, Claude Decsényi János Devienne, Francois Doppler, Franz Farkas Ferenc Fauré, Gabriel Fekete Győr István Geszler György Hajdu Mihály Händel, Georg Friedrich Hasse, Johann Adolf Haydn, Johann Michael Hidas Frigyes Hoffmeister, Franz Anton Horváth Balázs Hotteterre, Jacques-Martin Huzella Elek Járdányi Pál Kadosa Pál Kalmár László Karai József Király László Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Kurtág György Leclair, Jean-Marie ("le cadet") Lendvay Kamilló Loeillet, J. B. (John) Loeillet, Jean-Baptiste (de Gant) Marcello, Benedetto Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mező Imre Mozart, Wolfgang Amadeus Petrovics Emil Quantz, Johann Joachim Rösler-Rosetti, Franz Anton Sammartini, Giovanni Battista Sári József Sáry László Scarlatti, Domenico Schubert, Franz Schubert, Joseph Schumann, Robert Sinisalo, Helmer-Rayner Soproni József Szelényi István Szervánszky Endre Szőllősy András Telemann, Georg Philipp Vivaldi, Antonio Wolf Péter Bali János (közreadta) Bali János (átdolgozta) Balla György (átírta) Bántai Vilmos (átírta) Bántai Vilmos (közreadta) Bántai Vilmos (feldolgozta és közreadja) Bántai Vilmos (átírta és közreadja) Bántai Vilmos (szerkesztette) Bántainé Sipos Éva (átírta) Bántainé Sipos Éva (közreadta) Bántainé Sipos Éva (feldolgozta és közreadja) Bántainé Sipos Éva (szerző) Bántainé Sipos Éva (átírta és közreadja) Bántainé Sipos Éva (szerkesztette) Csalog Benedek (közreadta) Czeloth Csetényi Gyula (átírta) Dr. Kesztler Lőrinc (a zongorakíséretet készítette) Futó Balázs (szerkesztette) Gábor József (átírta) Hartai Ferenc (közreadta) Homolya István (átdolgozta) Homolya István (közreadta) Ittzés Gergely (pedagógiai munkatárs) Jeney Zoltán id. (szerkesztette) Jeney Zoltán id. (a szólamot átnézte) Jeney Zoltán id. (közreadta) Jeney Zoltán id. (átdolgozta és közreadja) Károlyi Pál (szerkesztette) Kecskeméti László (átdolgozta) Kiss Bea (szerkesztette) Kontra Zoltán (a zongorakivonatot készítette) Kovács Imre (közreadta) Kovács Lóránt (válogatta és közreadja) Kovács Lóránt (közreadta) Kovács Mátyás (közreadta) Kovács Mátyás (a zongorakivonatot készítette) Loy, Steven (a zongorakivonatot készítette) Malina János (közreadta) Malina János (szerkesztette) Máriássy István (közreadja és a continuót készítette) Máriássy István (közreadta) Máriássy István (szerkesztette) Martos László (a continuót kidolgozta) Martos László (szerkesztette) Mező Imre (a zongorakivonatot készítette) Molnár Jacqueline (illusztrálta) Müller, J. P. (közreadta) Nagy Olivér (közreadta) Nagy Olivér (feldolgozta) Nagy Olivér (a zongorakivonatot készítette) Nagy Olivér (átírta) Nagy Olivér (közreadja és a continuót készítette) Nagy Olivér (kisfuvolára és zongorára átírta) Nándori Judit (a continuót kidolgozta) Orbán György (közreadta) Orbán György (szerkesztette) Pálfalvi József (átírta) Papp Rita (a continuót kidolgozta) Prőhle Henrik (átírta) Prőhle Henrik (szerkesztette) Prőhle Henrik (előadási jelekkel ellátta) Soós András (válogatta, átírta és közreadja) Spányi Miklós Mikael (közreadta) Spányi Miklós Mikael (a zongorakivonatot készítette) Sulyok Imre (a zongorakivonatot készítette) Szebenyi János (közreadta) Szebenyi János (átírta) Szebenyi János (szerkesztette) Szelényi László (a zongoraszólamot átnézte) Tősér Dániel (közreadta) Vavrinecz Béla (közreadta) Vécsey Jenő (fuvolára és zongorára kadenciákkal közreadja)