Agócsy László Balogh Máté Bartók Béla Bertalotti, Angelo Michele Bognár Rezső Bretan, Nicolae Byrd, William Dobszay László Dohnányi Ernő Domokos Pál Péter Doráti Antal Erkel Ferenc Farkas Ferenc Forrai Miklós Futó Balázs Gát József Hajdu Mihály Horusitzky Zoltán Horváth Istvánné Smid Anna Irsai Vera Járdányi Pál Jeney Zoltán József Andrásné Kadosa Pál Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Kurtág György Lajtha László Lehár Ferenc Liszt Ferenc Mihály András Mozart, Wolfgang Amadeus Nádor Mihály Papp Lajos Petrovics Emil Purcell, Henry Rajeczky Benjamin Ribáry Antal Sári József Sárközy István Sáry László Schubert, Franz Serei Zsolt Soltész Erzsébet Soproni József Szervánszky Endre Szmrecsányi Magda Szőllősy András Szőnyi Erzsébet Szunyogh Balázs Vasadi Balogh Lajos Wolf Péter Zorándy Zoltán Ádám Jenő (összeállította és közreadja) Ádám Jenő (közreadta) Agócsy László (összeállította) Agócsy László (szerkesztette) Agócsy László (az átdolgozott kiadást sajtó alá rendezte) Balázs Árpád (közreadta) Baranyi Ferenc (szövegíró) Bárdos Lajos (szerkesztette) Bárdos Lajos (közreadta) Beghelli, Marco (with Francesca Vella and David Rosen) (a librettót rekonstruálta) Benkő Dániel (átírta és közreadja) Benkő Dániel (közreadta) Borsy István (szerkesztette) Bush, Nancy (fordította) Bush, Nancy (szövegíró) Csenki Imre (szerkesztette) Csokonai Vitéz Mihály (szövegíró) Czéh Ágnes (átdolgozta) Czirfuszné Zapotoczky Csilla (átdolgozta) Deák Bárdos György (összeállította és közreadja) Déki Lakatos Sándor (hegedűszólam) Dille, Denijs (közreadta) Dobszay László (közreadta) Eulau, Annelise (szövegíró) Farkas Ferenc (a zongorakíséretet készítette) Farkas Ferenc (összeállította) Fekete Andrásné dr. (közreadta) Felsenstein, Anneliese (fordította) Forrai Katalin (szerkesztette) Forrai Miklós (szerkesztette) Forrai Miklós (közreadta) Forrai Miklós (összeállította) Fülöp Kálmán (szövegíró) Füst Milán (szövegíró) Füzesséry Tibor (közreadta) Füzesséry Tibor (összeállította és közreadja) Gönyey Sándor (összeállította) Grabócz Miklós (szerkesztette) Gray, Cecil (fordította) Hajdu Mihály (szerkesztette) Halász Kálmán (szerkesztette) Hegedüs Gönczy Katalin (összeállította és közreadja) Heidelberg, Adalbert (fordította) Horváth Ádám (magyar szöveg) Irsai Vera (szerkesztette) Janus Pannonius (szövegíró) Járdányi Pál (összeállította) József Attila (szövegíró) Károlyi Amy (szövegíró) Képes Géza (szövegíró) Kerényi György dr. (közreadta) Kerényi Miklós György (szerző) Kerényiné Kéri Margit (szerző) Keresztúry Dezső (szövegíró) Kisfaludy Sándor (szövegíró) Kiss Lajos (szerkesztette) Kistétényi Melinda (szövegíró) Kodály Zoltán (válogatta) Kölcsey Ferenc (szövegíró) Kosztándy Réka (átdolgozta) László Zsigmond (fordította) Lockwood, M. Elisabeth (fordította) Magyar Margit (átdolgozta) Mathia Károly dr (közreadta) Mészáros Tivadar (hegedűszólam) Mezei András (szövegíró) Molnár Antal (összeállította és magyarázó jegyzetekkel ellátta) N. Kiss Zsuzsa (fordította) Nádasdy Kálmán (szövegíró) Nádor Katalin (szerkesztette) Ormay Imre (fordította) Papp Károlyné (átdolgozta) Péczely Attila (összeállította) Petőfi Sándor (szövegíró) Petrigán Erzsébet Judit (átdolgozta) Preradovic, Paula von (szövegíró) Radnóti Miklós (szövegíró) Raics István (fordította és összeállította) Raics István (szövegíró) Rajeczky Benjamin (közreadta) Rajeczky Benjamin (összeállította) Reményi József (szerkesztette) Rimma Dalos (szövegíró) Rogán Miklós (illusztrálta) Rossa Ernő (szerkesztette) Sachs, Nelly (szövegíró) Soós András (összeállította és közreadja) Spiegel Marianna (átdolgozta) Szabó Lőrinc (szövegíró) Szabolcsi Benedikt (fordította) Szekeres Ferenc (közreadta) Szekeres Ferenc (válogatta és közreadja) Szekeres Ferenc (szerkesztette) Szendrei Janka (közreadta) Szigetiné Horváth Zsuzsanna (átdolgozta) Szunyogh Balázs (közreadta) Tarnóczy László (feldolgozta) Trippett, David (közreadta) Varga Pál (szerkesztette) Varga Pál (összeállította) Vargha Károly dr. (fordította) Várhelyi Antal (szerkesztette) Vas Gábor (közreadta) Vas Gábor (összeállította és közreadja) Vas Gábor (szerkesztette) Vas Gábor (válogatta) Weöres Sándor (fordította) Weöres Sándor (szövegíró) Wilheim András (átnézte)