Bárdos Lajos Bartók Béla Daróci Bárdos Tamás Doráti Antal Durkó Zsolt Händel, Georg Friedrich Haydn, Franz Joseph Karai József Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Liszt Ferenc Maros Rudolf Monteverdi, Claudio Mosonyi Mihály Mussorgsky, Modest Petrovich Nógrádi Péter Orbán György Pócs Katalin Ránki György Sáry László Soproni József Szokolay Sándor Szőllősy András Szőnyi Erzsébet Vass Lajos Verdi, Giuseppe Ádám Jenő (fordította) Ádám Jenő (szövegíró) Babits Mihály (szövegíró) Baka István (szövegíró) Bárdos Lajos (átírta) Blum Tamás (fordította) Blum Tamás (szövegíró) Bónis Ferenc dr. (közreadta) Csokonai Vitéz Mihály (szövegíró) Darvas Gábor (közreadta) Erdélyi József (szövegíró) Forrai Miklós (közreadta) Forrai Miklós (szerkesztette) Horváth Ádám (szövegíró) Jankovich Ferenc (szövegíró) Károli Gáspár (szövegíró) Kerékfy Márton (a közreadó munkatársa) Keresztúry Dezső (szövegíró) Kiss Dénes (átírta) Komlós Katalin (szövegíró) László Zsigmond (fordította) Mészöly Dezső (fordította) Nádasdy Kálmán (fordította) Nagy Ferenc (közreadta) Needleman, Gail (fordította) Pintér Csilla Mária (a közreadó munkatársa) Rossa Ernő (szövegíró) Schober, Franz (szövegíró) Somfai László (a közreadó munkatársa) Sulyok Imre (közreadta) Sulyok Kálmán (fordította) Szabó Miklós (közreadta) Szabolcsi Bence (szövegíró) Szelényi István (átírta és közreadja) Szenczi Molnár Albert (fordította) Vajda Cecilia (közreadta) Vargha Károly dr. (szövegíró) Vass Lajos (gyűjtötte és feldolgozta) Weöres Sándor (szövegíró)