Farkas Ferenc (a zongorakíséretet készítette) Forrai Miklós (közreadta) Horváth Ádám (magyar szöveg)