Abril, Anton Garcia Abrudbányay Zoltán Ádám Jenő Agócsy László Aguado, Dionisio Albéniz, Isaac Albrechtsberger, Johann Georg Andersen, Joachim Andorka Péter Máté Antalffy-Zsiross Dezső Arcadelt, Jacob Azzaiolo, Filippo Ács Lajos (átírta) Ádám Jenő (szövegíró) Ádám Jenő (közreadta) Ádám Jenő (fordította) Ádám Jenő (összeállította és közreadja) Adrovitz István (átírta) Adrovitz István (ujjrenddel és technikai jelzésekkel ellátta) Adrovitz István (átírta és ujjazatokkal ellátta) Ady Endre (szövegíró) Agócsy László (szerkesztette) Agócsy László (az átdolgozott kiadást sajtó alá rendezte) Agócsy László (közreadta) Agócsy László (összeállította) Almási S. (szövegíró) Áprily Lajos (szövegíró) Arany János (szövegíró)