Hegedű / Szerkesztette Bloch József (2 db)
Wieniawski: Légende (8004) Wieniawski: Mazurka (8003)