Hegedű / Közreadta Czidra László (2 db)
Barokk táncok két altfurulyára (vagy fuvolákra vagy hegedűkre) (14276) Barokk táncok két szopránfurulyára (vagy oboákra vagy hegedűkre) (14283)