Átdolgozta Farkas Antal Tamás (4 db)
Farkas: Népdalszvit (14705) Fúvószenekar Farkas: Népdalszvit (14705SET) Fúvószenekar Farkas: Üveges tánc (14706) Fúvószenekar Farkas: Üveges tánc (14706SET) Fúvószenekar