Oboa és zongora / A continuót kidolgozta Nándori Judit (1 db)
Händel: Balettzenék szopránfurulyára (vagy fuvolára vagy oboára vagy hegedűre) csembaló- vagy zongorakísérettel (14408)