Kórus - Vegyeskar a cappella / Közreadta Nagy Olivér (4 db)
Händel: Vegyeskarok 3 (8401) Händel: Vegyeskarok I (8399) Händel: Vegyeskarok II (8400) Haydn: Requiem c-moll (12199)