Hegedű / Átírta Országh Tivadar (4 db)
Rachmaninov: Romance (775) Tchaikovsky: Románc (434) Vivaldi: Concerto in la maggiore (3515) Vivaldi: Concerto in sol minore (3514)