Kapcsolat

Telefon: (06-1) 236-1105
Fax: (06-1) 236-1101
Email: info­@­emb.hu

További címek...

Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

Az EMB Rádióban részleteket hallgathat meg a kiadványainkban megjelent zenékből. Ha valamelyik felkelti a figyelmét, kattintson a futó feliratra, hogy további információkhoz jusson a műről.
EMB Radio

Bestsellerek

Válogatás világszerte legkeresettebb kiadványainkból:
 

Válogatott etűdök fuvolára 1

Dohnányi: A legfontosabb ujjgyakorlatok

25 szerző 176 etűdjét adjuk közre három füzetben (II. kötet Z. 8592, III. kötet Z. 8593). Válogatásunk a technikai hasznosság és zenei érték szempontjai szerint készült. Az etűdök nehézségi sorrendben következnek, egy-egy probléma köré csoportosítva. A három kötet bármilyen fuvolaiskola kiegészítő anyagául használható. Alkalmazásukat a növendék haladása és ne osztálya határozza meg. Az első kötetet kezdőknek, a másodikat az alsófok haladóinak, a harmadikat a középfokon tanulóknak ajánljuk.
'A jelen gyakorlatokban megkíséreltem olyan anyagot összeállítani, amely lehetőleg kimerítően és koncentrált formában azt nyújtja, ami egyrészt a közép- és magasabb fokú növendékeknek biztos technika elsajátítására, másrészt a kiképzetteknek 'training'-re és a már megszerzett technika konzerválására elegendő.' Dohnányi Ernő (Budapest, 1929 június havában)

Gordonkamuzsika 1

Duók hegedűre és gordonkára kezdők számára 1

A sorozat kötetei régmúlt századoktól napjainkig vezetnek végig a zeneirodalmon. A hangszertanulás első három-négy évében játszható rövid, könnyű darabokat kiváló zenetanárok válogatták. A kötetekben közölt kortárs művek nagy része ebben a sorozatban jelenik meg először.
A sorozat kötetei régmúlt századoktól napjainkig vezetnek végig a zeneirodalmon. A hangszertanulás első három-négy évében játszható rövid, könnyű darabokat kiváló zenetanárok válogatták. A kötetekben közölt kortárs művek nagy része ebben a sorozatban jelenik meg először.

KLASSZIKUS KÁNONOK szöveg nélkül

Válogatott etűdök fuvolára 2

'...Jelen gyűjtemény kezdettől fogva a szolfézs-tanítás szerves kiegészítését szolgálja. Az eredeti szövegek, illetve megfelelő fordításuk azért maradt el, hogy kellően ki legyen emelve a pedagógiai cél. Oda ti. szolmizáció vezet...Művelésre aligha kell ajánlani e darabokat. A szolfézs szerencsére annyira elterjedt már s kivált oly kedvelt a kánon-éneklés, hogy dicsérete iróniának hatna, mint Erasmusnál a balgaságé. De mégsem hallgatható el, mennyire hozzájárul e tárgykör a legszélesebb tömegek zenei fölemeléséhez.' (Molnár Antal)
25 szerző 176 etűdjét adjuk közre három füzetben (I. kötet Z. 8591, III. kötet Z. 8593). Válogatásunk a technikai hasznosság és zenei érték szempontjai szerint készült. Az etűdök nehézségi sorrendben következnek, egy-egy probléma köré csoportosítva. A három kötet bármilyen fuvolaiskola kiegészítő anyagául használható. Alkalmazásukat a növendék haladása és ne osztálya határozza meg. Az első kötetet kezdőknek, a másodikat az alsófok haladóinak, a harmadikat a középfokon tanulóknak ajánljuk.

Scarlatti: 200 Sonate per clavicembalo (pianoforte) 2

Gordonkamuzsika 3

A szonátákat nem nehézségi fokok szerint csoportosítva, hanem a Kirkpatrick-féle számozási rendszer sorrendjében közöljük, ami megközelítőleg azonos a keletkezési sorrenddel is. Ezáltal lehetővé vált, hogy a párokba tartozó szonáták, amelyeket a válogatás érint, mindig egymás mellett szerepeljenek a kiadványban. Közreadásunk kisebb szükségszerű módosításoktól eltekintve pontosan követi az eredeti szöveget és annak jelzésrendszerét. Ez nem vonatkozik a kiadványunkban szereplő ujjazatra, amely teljes egészében közreadói javaslat. (Az eredeti szövegben ujjazat nincs feltüntetve.)
A Kezdők muzsikája sorozat kötete barokk, klasszikus és romantikus mesterek 43 rövid kompozícióját tartalmazza. A közreadó a darabokat a hangszertanulás 3-4. évére ajánlja: a növendékek a művek játszása során a 4. fekvésig jutnak el.

A kiadvány 2014-ben megújult formában jelent meg.

Bárdos: Cantemus ! (A)

Járdányi: Hegedűiskola 1

Territorial restrictions may apply. Please ask before ordering.
Sándor Frigyes (1905-1979) hegedűművész, tanár és karmester, a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítója és 16 éven át művészeti vezetője volt. Hat kötetes Hegedűiskolája 1949 és 1959 között jelent meg, s azóta is töretlen népszerűségnek örvend. E népszerűség egyik oka - a metodikai koncepció mellett - talán az lehet, hogy ebből az iskolából a növendékek már a kezdetektől színvonalas zenei anyagon sajátíthatják el a hegedűjáték alapelemeit. A kötetek zenei anyagát Járdányi Pál és Szervánszky Endre kifejezetten az iskola számára írt, pedagógiai célú darabjai mellett számos, az adott nehézségi foknak megfelelő népdal (magyar, illetve más európai népek dalai), valamint zenetörténeti szemelvény alkotja.

Hanon: A zongoravirtuóz

Kodály: Ave Maria

'A zongoratanulás oly elterjedt napjainkban, oly sok a jó zongorista, hogy ezen a hangszeren nem elégedhetünk meg immár a középszerűvel. Ebből következik, hogy nyolc-tíz évig kell zongorázni tanulnunk, mielőtt megkockáztathatnánk, hogy egy nehezebb darabot eljátsszunk. Márpedig kevesen vannak, akik ennyi évet szentelnek e hangszer tanulására! E kötetet egy óra alatt teljes egészében végig lehet játszani. Ha már tökéletesen elsajátítottuk, akkor elegendő naponta csak némi időt foglalkozni vele, s a nehézségek mintegy varázsütésre eltűnnek: játékunk olyan szép, pontos, könnyed és gyöngyöző lesz, mint a legkiválóbb művészeké.'
Charles-Louis Hanon (1819-1900) francia zenepedagógus 1874-ben megjelent zongoraiskolája e szavakkal ajánlotta a művet a zongorázó nagyközönség figyelmébe. Műve közel másfél évszázad múltán is a legnépszerűbb zongorapedagógiai művek közé tartozik a világ minden táján - olyannyira, hogy Hanon neve mára nem csupán fogalommá, de köznévvé vált, s még a szórakoztató zenei műfajokban is használják a módszeresen felépített hangszeriskolák megjelölésére.

A zongoravirtuóz hatnyelvű - angol, német, francia, olasz, spanyol és magyar - kiadványként kerül forgalomba.

Mikusi Eszter

Kodály már fiatal korában több Ave Mariát komponált különböző előadóegyüttesekre. Ezek közül végső formájában e kórus tűnik a legbefejezettebbnek. A kéziratos partitúrákból tudjuk, hogy a mű 1898 októberében, tehát még Kodály nagyszombati diákkorában keletkezett. Eredeti formájában háromszólamú női kart, vonósokat és orgonát foglalkoztat; a jelen átiratban (szerzője Sulyok Imre) a vonósok anyaga is az orgonán szólal meg. Első nyomtatott kiadás.

GORDONKAMUZSIKA kezdők számára 2

Gariboldi: 30 etűd fuvolára kezdőknek és haladóknak

A sorozat kötetei régmúlt századoktól napjainkig vezetnek végig a zeneirodalmon. A hangszertanulás első három-négy évében játszható rövid, könnyű darabokat kiváló zenetanárok válogatták. A kötetekben közölt kortárs művek nagy része ebben a sorozatban jelenik meg először.
Az olasz zeneszerző és fuvolavirtuóz gyakorlatai a fuvolaoktatás világszerte használt tananyagává váltak.

Duók hegedűre és gordonkára 2

Gordonkaduók 1

A hegedű-gordonka-duókat tartalmazó második kötet a Kezdők muzsikája sorozatban jelent meg. A 15 - köztük többtételes - darab mintegy felerészben barokk, felerészben bécsi klasszikus mesterek kompozíciója. Ezt a kötetet 4-5 évi komoly hangszertanulmányok elvégzése után ajánljuk.
A sorozat kötetei régmúlt századoktól napjainkig vezetnek végig a zeneirodalmon. A hangszertanulás első három-négy évében játszható rövid, könnyű darabokat kiváló zenetanárok válogatták. A kötetekben közölt kortárs művek nagy része ebben a sorozatban jelenik meg először.

Scarlatti: 200 Sonate per clavicembalo (pianoforte) 1

Kodály: Esti dal

A szonátákat nem nehézségi fokok szerint csoportosítva, hanem a Kirkpatrick-féle számozási rendszer sorrendjében közöljük, ami megközelítőleg azonos a keletkezési sorrenddel is. Ezáltal lehetővé vált, hogy a párokba tartozó szonáták, amelyeket a válogatás érint, mindig egymás mellett szerepeljenek a kiadványban. Közreadásunk kisebb szükségszerű módosításoktól eltekintve pontosan követi az eredeti szöveget és annak jelzésrendszerét. Ez nem vonatkozik a kiadványunkban szereplő ujjazatra, amely teljes egészében közreadói javaslat. (Az eredeti szövegben ujjazat nincs feltüntetve.)
Territorial restrictions may apply. Please ask before ordering.

Bartók: Kezdők zongoramuzsikája

Bárdos: Libera me

A 18 darabból álló füzet a Reschofsky Sándorral közösen szerkesztett, s 1913-ban megjelent Zongoraiskola Bartók által komponált darabjait tartalmazza. A kis Bartók-darabokat a recenzens, Molnár Antal nagy lelkesedéssel üdvözölte a Nyugat hasábjain: '” látjuk, hogy a kezdőknek szánt darab is lehet húsból és vérből, hogy benne is mozoghat lélek és működhetik agy. Vége a fabáb-zongorairodalomnak, mert íme lehet így is. E darabokat nemcsak hogy igazi odaadással lehet játszani, mert oly bájosak, hanem nevelődni is lehet rajtuk, tanulni belőlük előkelő egyszerűséget, nemes naivitást, és tisztelni bennük az örökszavú, igazi muzikalitást.' (1913. november 1.) A miniatűr darabok közt népdalfeldolgozások és a Mikrokozmosz stílusát előlegező eredeti kompozíciók egyaránt találhatók.

(Hungaroton HCD 31604)

Roman Catholic Requiem Mass

Territorial restrictions may apply. Please ask before ordering.

Bartók: Gyermekeknek 1-2

Liszt: Paganini-etűdök

A Gyermekeknek című sorozat (a Mikrokozmosszal együtt) kétségkívül a zongoraoktatás egyik alapműve, a világon szinte mindenütt tanulnak belőle. A mostani kiadást a zeneszerző fia, Bartók Péter adta közre, felhasználva az összes létező kéziratot és egyéb dokumentumot, melyek segítettek tisztázni a kottaszövegre vonatkozó bizonytalanságokat. Ennek érdekében teljesen új kottagrafika készült, a közreadó pedig ismerteti a mű keletkezésének és kiadásainak történeti hátterét és a javítások természetét. A magyar népdalokon alapuló darabok két füzete ezúttal egy kötetben jelent meg magyar és német nyelvű címekkel, népdalszövegekkel és magyarázó jegyzetekkel.

(Hungaroton HCD 12304)

A Liszt különnyomatok az Új Liszt-Összkiadásból készült, tudományos hitelességű kiadványok. Kottaszövegük és kottaképük megegyezik az összkiadáséval, ám terjedelmük jóval kisebb és áruk is jelentősen alacsonyabb, mint az összkiadás vaskos köteteié. Ennek folytán a Liszt különnyomatok - miközben ugyanazt a minőséget nyújtják, mint az összkiadás kötetei - a praktikus igényeket is teljes mértékben kielégítik.

Kodály: Túrót eszik a cigány

Tchaikovsky: Nocturne

Kodály Borus Endrének és a Wesselényi utcai polgári fiúiskola száztagú kórusának komponálta első gyermekkórusait, a Villő és a Túrót eszik a cigány címűeket, melyek 1925. április 2-án hangzottak föl először.

Járdányi: Hegedűiskola 2

Vivaldi: 9 Sonate

Sándor Frigyes (1905-1979) hegedűművész, tanár és karmester, a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítója és 16 éven át művészeti vezetője volt. Hat kötetes Hegedűiskolája 1949 és 1959 között jelent meg, s azóta is töretlen népszerűségnek örvend. E népszerűség egyik oka - a metodikai koncepció mellett - talán az lehet, hogy ebből az iskolából a növendékek már a kezdetektől színvonalas zenei anyagon sajátíthatják el a hegedűjáték alapelemeit. A kötetek zenei anyagát Járdányi Pál és Szervánszky Endre kifejezetten az iskola számára írt, pedagógiai célú darabjai mellett számos, az adott nehézségi foknak megfelelő népdal (magyar, illetve más európai népek dalai), valamint zenetörténeti szemelvény alkotja.
Vivaldi 9 gordonkaszonátája ugyanúgy magán viseli egy kirobbanó temperamentumú őstehetség összes jegyét, mint versenyművei vagy hegedűdarabjai. Mivel e szonáták részei a hangszer alaprepertoárjának, ezért különös jelentősége van a kiadványnak, amely első ízben közli a kottaszövegben a darabok fennmaradt hiteles forrásainak helyenként eltérő előadási jeleit.

Bartók: Szonatina

Popper: Népszerű előadási darabok 1

Az 1910 és 1914 közötti időszak Bartók pályáján az intenzív népdalgyűjtő munka ideje volt. Érdeklődését ezekben az években elsősorban a román népzene kötötte le (1913-ban publikálta például a bihari gyűjtést, a máramarosi gyűjtemény zömét, 209 dallamot pedig 1913 márciusában, mindössze két hét alatt rögzítette). A román gyűjtőutak inspiráló hatása a zeneszerző 1915-ben komponált vokális népdalfeldolgozásaiban, illetve a román népzenei anyagon alapuló kisebb, közepes nehézségű zongorasorozatokban, a Román népi táncokban, a Kolindákban és a Szonatinában jelent meg először. A Szonatina három tételében (Dudások, Medvetánc és Finale) Bartók összesen öt eredeti román dallamot használt fel. A rendkívül népszerű műből 1931-ben zenekari átiratot is készített Erdélyi táncok címmel.

(Hungaroton HCD 31604)

A partitúrában a szerző eredeti hangszertechnikai utasításai szerepelnek, a gordonkaszólam a közreadó javaslatait tartalmazza.

Bárdos: Missa tertia

Wohlfahrt: 60 gyakorlat hegedűre

Monti: Czardas

Marcello: 12 sonate 1

Vittorio Monti (1868-1922) olasz hegedűs, karmester és zeneszerző a párizsi Lamoureux zenekar karmestereként több balettet és operettet is komponált. Egyetlen ma ismert műve az 1904-ben keletkezett, virtuóz Csárdás, amely minden cigányzenekar hálás sikerdarabja. A szóló-szaxofontól a zenekari változatig számos átdolgozása ismert.
Benedetto Marcello (1686-1739) Op. 2 jelzésű fuvolaszonátái 1712-ben, Velencében jelentek meg. Ez volt az első itáliai nyomtatott kotta, amely kifejezetten és kizárólag flauto megszólaltatását írta elő. Marcello példaképe Corelli Op. 5-ös, 1700-ban megjelent szonátaciklusa lehetett. Corelli ebben a műben összegezte korának hegedűtechnikai lehetőségeit és az ahhoz kapcsolódó kompozíciós technikát; Marcello ugyanezt kínálja a fuvolásoknak. A fuvolaszonáták hamar és tartósan népszerűvé váltak: a 18. századból három kiadásukat ismerjük. Jelen kiadás (Z. 13476, Z. 13477) a három korabeli forrás egybevetése alapján készült.

Bántai: Skálaiskola fuvolára 1

Massenet: Thais (Méditation)

Kiegészítő Jeney Zoltán Fuvolaiskolájához - alsófok.

Kovács: Klarinétozni tanulok 1

111 BICINIA a 15. századból

'A Klarinétozni tanulok kezdők számára készült két füzet ( Z. 12282 és Z. 13291), az első 3-4 tanév anyagát tartalmazzák. Több okból kerültem az anyag évfolyam szerinti felosztását. Egyrészt, a tanuló előrehaladását tehetsége, szorgalma, életkora és zenei előképzettsége határozza meg, így a szigorúan beosztott tananyag egyes esetekben túl kevésnek bizonyulna, vagy megoldhatatlan feladatot jelentene. Másrészt, ily módon könnyebben elérhető, hogy a mennyiség helyett a minőség kerüljön előtérbe”' (Kovács Béla)
A kötetben 15. századi egyházi kórusművek (misék és motetták) rövid kétszólamú részletei találhatók nehézségi sorrendben. Az összeállítás célja elsősorban pedagógiai jellegű: olyan könnyebb, korabeli "etűdöket" adni a növendékek kezébe, melyeken keresztül később eljuthatnak a reneszánsz vokálpolifónia nagyszabású, négy-ötszólamú, s első látásra általában igen nehéznek és bonyolultnak tűnő kompozícióihoz. Ugyanakkor számos, önmagában is zárt egységet képező, hosszabb-rövidebb darabja kiválóan alkalmas a nyilvános előadásra, illetve a liturgikus keretek között való megszólaltatásra is.

Bárdos: Dana-dana

Rimsky-Korsakov: A dongó

Liszt: Etűdök (I/1)

Liszt: La campanella

Territorial restrictions may apply. Please ask before ordering.
A Liszt különnyomatok az Új Liszt-Összkiadásból készült, tudományos hitelességű kiadványok. Kottaszövegük és kottaképük megegyezik az összkiadáséval, ám terjedelmük jóval kisebb és áruk is jelentősen alacsonyabb, mint az összkiadás vaskos köteteié. Ennek folytán a Liszt különnyomatok - miközben ugyanazt a minőséget nyújtják, mint az összkiadás kötetei - a praktikus igényeket is teljes mértékben kielégítik.

Járdányi: Hegedűiskola 4/b

Rachmaninov: Vocalise

Sándor Frigyes (1905-1979) hegedűművész, tanár és karmester, a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítója és 16 éven át művészeti vezetője volt. Hat kötetes Hegedűiskolája 1949 és 1959 között jelent meg, s azóta is töretlen népszerűségnek örvend. E népszerűség egyik oka - a metodikai koncepció mellett - talán az lehet, hogy ebből az iskolából a növendékek már a kezdetektől színvonalas zenei anyagon sajátíthatják el a hegedűjáték alapelemeit. A kötetek zenei anyagát Járdányi Pál és Szervánszky Endre kifejezetten az iskola számára írt, pedagógiai célú darabjai mellett számos, az adott nehézségi foknak megfelelő népdal (magyar, illetve más európai népek dalai), valamint zenetörténeti szemelvény alkotja.
A Vocalise Rachmaninov Op. 34-es dalsorozatának utolsó darabjaként született meg 1910-ben, szoprán (vagy tenor) hangra zongorakísérettel. A dalok legtöbbjét a szerző kiváló orosz énekesek (köztük Sajlapin) egyéniségére szabta, s nekik dedikálta. Az Antonyina Nyezsdanova szopránénekesnőnek ajánlott Vocalise érdekessége, hogy (amint címe is mutatja) az énekszólamnak nincs szövege: az előadó egy tetszés szerinti magánhangzón énekelheti végig. Ez a dal a komponista egyik legnépszerűbb darabjává vált, és számtalan átdolgozás született belőle (többek között zenekarra, különféle kamaraegyüttesekre, hegedűre, csellóra, majd minden rézfúvós hangszerre, klarinétra, de gitárra, harmonikára, sőt csellózenekarra is!). Egyik legsikeresebb, 1981-ben megjelent szóló-zongoraátirata a világhírű magyar zongoraművész, karmester és zeneszerző, Kocsis Zoltán munkája.

Farkas: Régi magyar táncok a XVII. századból

Bárdos: Hej, igazítsad !

Kurtág: Játékok I

Liszt: Szerelmi álmok

Játéköröm, a mozgás öröme: bátor - ha kell gyors - közlekedés az egész billentyűzeten mindjárt a tanulás kezdetén, hangok körülményes kikeresése ritmusok kiszámolgatása helyett - ez a kezdetben még ködös elképzelés hozta létre végül is ezt a gyűjteményt.

A játék - játék. Nagyon nagy szabadságot, kezdeményezést kíván az előadótól. Nem szabad komolyan venni a leírtakat - halálosan komolyan kell venni a leírtakat: a zenei folyamatot, a megszólalás, a csend minőségét.

Higgyünk a kottaképnek, engedjük hatni magunkra. A grafikus kép a legkötetlenebb darab időbeli elrendezésére is választ ad.

Használjuk fel minden ismeretünket és eleven emlékünket a szabad deklamációról, a népzenei parlandóról-rubatóról, gregoriánról és mindarról, amit az improvizatív zenei gyakorlat valaha is felvetett.

És vágjunk neki bátran - tévedéstől sem félve - a legnehezebbnek: a hosszú és rövid értékekből teremtsünk érvényes arányokat, egységet, folyamatot - a magunk örömére is.

(BMC CD 139)

Liszt 1848 és 1850 közt komponálta azt a három zongoradarabját, amelyet 1850 végén Liebesträume - 3 Notturnos cím alatt publikált. A mű három, 1843 és 1850 közt írt és ugyanabban az évben szintén Kistnernél kiadott dal átdolgozása. Az első kettő (''Hohe Liebe'', ''Gestorben war ich/Seliger Tod'') a 19. század kedvelt német költője, Ludwig Uhland (1787-1862) egy-egy költeményére íródott, míg a harmadik (''O lieb, so lang du lieben kannst!'') a költőként és fordítóként tevékeny Ferdinand Freiligrath (1810-1876) versére készült. A 2. notturnónak két korai és egy későbbi változata is fennmaradt (1845-46, 1848-49, 1865); a jelen kiadás függelékben tartalmazza mindhárom verziót. Kiadványunk a műveknek az Új Liszt-Összkiadásban megjelent kottaszövege és kritikai jegyzetei mellett angol és német nyelvű előszót is tartalmaz, amely a keletkezéstörténet és az előadásmód minden fontos kérdésében eligazítást nyújt.

Járdányi: Szonatina

BRÁCSAMUZSIKA III

Járdányi Pál (1920 - 1966) a II. világháborút követő két évtized magyar zenetörténetének egyik legkiemelkedobb alakja: kiváló komponista, korszakalkotó jelentoségű népzenekutató, nagyformátumú zenekritikus és sokoldalú pedagógus volt. Rövidre szabott alkotói pályája során muvészi és politikai meggyőződéséből következően mindvégig Bartók és Kodály nyomdokain haladt, zeneszerzői, népzenetudományi és tanári tevékenységében egyaránt.
An ABRSM syllabus title, 2008-16, Grade 5, 7, 8.

Duók hegedűre és mélyhegedűre kezdők számára

Jeney Zoltán id.: Fuvolaiskola 1

'Fuvolaiskolánkban a zenei és technikai tudnivalók megfelelő elosztásával igyekeztünk a kezdő növendékek számára simává és zökkenőmentessé tenni a fejlődés útját. Magyar iskolát adunk közre. Célunk, hogy a növendék először zenei anyanyelvünkön, a magyar népzene nyelvén szólaljon meg hangszerével. A gyakorlatok nagy része éppen ezért népdal vagy a népdal szellemében fogant kompozíció. A magyar népzene mellett az idegen népzene és a klasszikus zene is helyet kapott a kötetben. A szó régi értelmében vett etűdből csak annyit közöltünk, amennyi feltétlenül szükséges. A gyakorlatok zöme élő zene, műgonddal, zenei igénnyel formált kompozíció.'...Jeney Zoltán

Bloch: Kettősfogások iskolája 1

Majkapar: Könnyű zongoradarabok

Majkapar (1867 - 1938), aki az 1910-es évektől a Szentpétervári Konzervatórium zongoratanára volt, nagy elődjei - Schumann, Csajkovszkij - nyomdokában járva számos sorozatot írt gyermekeknek. Az utóromantikus stílusban komponált hangulatos és szellemes darabok címei beindítják a kis előadók fantáziáját. A különböző sorozatokból való összeállítás lehetőséget ad a zongorát tanulók hangverseny-repertoárjának bővítésére. (A hangfelvétel a szentendrei zeneiskolában készült 2009. október 31-én. Zongorázik: Mayer Angyalka)

Liszt: 3 Études de concert (3 koncertetűd)

Kurtág: Átiratok Machaut-tól J. S. Bachig

A 3 koncertetűd ezen új kiadása az első és egyetlen olyan közreadás, amely a szerzői kézirat felhasználásával készült, s így a jelenleg elérhető leghitelesebb alakban közli Liszt népszerű zongoraciklusát. Az 1849-ben megjelent etűdök keletkezési körülményeiről ez idáig nem kerültek elő közelebbi adatok. A kézirat - amely mindhárom etűdöt teljes egészében, kidolgozott, előadási utasításokkal ellátott lejegyzésben tartalmazza - az 1930-as évek közepén feltűnt ugyan egy aukciós katalógusban, de miután François Lang (1908-1944) francia zongoraművész megvásárolta, az autográf hollétére évtizedeken át homály borult. Így az Editio Musica Budapest Új Liszt-Összkiadásának I/2 kötetében 1971-ben megjelent műalak is csak az első kiadások kottaszövegére támaszkodhatott.

A Kaczmarczyk Adrienne közreadásában most napvilágot látó új kiadás gondosan elszámol a mű azon pontjaival, amelyek a kézirat ismeretében módosításra vagy kiegészítésre szorulnak. A metszőpéldányul is szolgáló autográf megerősíti azt a korábbi sejtést is, hogy a mára széles körben elterjedt, ám Liszt szellemétől idegen alcímek - 1. Il lamento, 2. La leggerezza, 3. Un sospiro - nem a zeneszerzőtől származnak: feltehetőleg egy párizsi kiadó leleménye valamennyi.

Mikusi Eszter

1-19. Zongorára négy kézre

20. Zongorára hat kézre

21-27. Két zongorára

Járdányi: Hegedűiskola 5

Friss: Gordonkaiskola 1

Sándor Frigyes (1905-1979) hegedűművész, tanár és karmester, a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítója és 16 éven át művészeti vezetője volt. Hat kötetes Hegedűiskolája 1949 és 1959 között jelent meg, s azóta is töretlen népszerűségnek örvend. E népszerűség egyik oka - a metodikai koncepció mellett - talán az lehet, hogy ebből az iskolából a növendékek már a kezdetektől színvonalas zenei anyagon sajátíthatják el a hegedűjáték alapelemeit. A kötetek zenei anyagát Járdányi Pál és Szervánszky Endre kifejezetten az iskola számára írt, pedagógiai célú darabjai mellett számos, az adott nehézségi foknak megfelelő népdal (magyar, illetve más európai népek dalai), valamint zenetörténeti szemelvény alkotja.

Könnyű zongoradarabok - Bach

Kurtág: Játékok zongorára, négy kézre és két zongorára VIII

Johann Sebastian Bach négy zeneszerző-fia a barokk és a bécsi klasszika közti 'átmeneti' korszak meghatározó jelentőségű alakja. A 18. század közepe táján nemcsak mint komponisták, hanem mint a billentyűs hangszerek mesterei is nagyban elősegítették az ezekben az évtizedekben zajló hatalmas stílusváltást. E füzet válogatást nyújt a Bach-fiúk billentyűs műveinek jellemző műfajaiból, s ezáltal kitűnő bevezetést is ad a növendéknek a bécsi klasszika, Haydn, Mozart és Beethoven darabjaihoz. A hangfelvételen Mayer Angyalka zongorázik.
A korszakalkotó zongoraminiatűrök 8. kötete Kurtág zenei naplójegyzeteinek, személyes üzeneteinek 1982 és 2005 között komponált darabjait tartalmazza. A korábbi kötetekhez hasonlóan e füzet darabjainak legtöbbjét szerzőjük a művészi és szellemi környezetét jelentő barátoknak ajánlja, de van köztük emlékdarab is. Játéköröm, a mozgás öröme: bátor - ha kell gyors - közlekedés az egész billentyűzeten mindjárt a tanulás kezdetén, hangok körülményes kikeresése ritmusok kiszámolgatása helyett - ez a kezdetben még ködös elképzelés hozta létre végül is ezt a gyűjteményt.

A játék - játék. Nagyon nagy szabadságot, kezdeményezést kíván az előadótól. Nem szabad komolyan venni a leírtakat - halálosan komolyan kell venni a leírtakat: a zenei folyamatot, a megszólalás, a csend minőségét.

Higgyünk a kottaképnek, engedjük hatni magunkra. A grafikus kép a legkötetlenebb darab időbeli elrendezésére is választ ad.

Használjuk fel minden ismeretünket és eleven emlékünket a szabad deklamációról, a népzenei parlandóról-rubatóról, gregoriánról és mindarról, amit az improvizatív zenei gyakorlat valaha is felvetett.

És vágjunk neki bátran - tévedéstől sem félve - a legnehezebbnek: a hosszú és rövid értékekből teremtsünk érvényes arányokat, egységet, folyamatot - a magunk örömére is.

(BMC CD 139)

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak

Liszt: Consolations (First version and revised version) - Madrigal

A Liszt különnyomatok az Új Liszt-Összkiadásból készült, tudományos hitelességű kiadványok. Kottaszövegük és kottaképük megegyezik az összkiadáséval, ám terjedelmük jóval kisebb és áruk is jelentősen alacsonyabb, mint az összkiadás vaskos köteteié. Ennek folytán a Liszt különnyomatok - miközben ugyanazt a minőséget nyújtják, mint az összkiadás kötetei - a praktikus igényeket is teljes mértékben kielégítik.

Cello & Piano I

Montag: Nagybőgőiskola 1

A két kötet (II. kötet Z. 14637) több mint 200 év zenéjéből válogat. Tartalmaz 8 barokk szonátát, a híres Corelli d-moll mellett olyanokat, amelyek 300 éve először jelentek meg modern kiadásban. Ciklikus művek (Haydn: Szonatina, Mozart: Divertimento, Vivaldi: Concerto) és variációs darabok (Beethoven, Tartini) mellett sok kisebb darab is szerepel benne, a híres Boccherini-, Mozart- és Beethoven-menüettek mellett olyan művek, amelyek itt jelentek meg először. A virtuóz darabokat Goltermann: Etűd-caprice és Jenkinson: A sylphidek tánca, a könnyebb műfajt Joplin Ragtime-ja képviseli. A színes és bő választék alapja lehet a zenét szeretők kottatárának.
"Iskolám I. füzetét abban a meggyőződésben bocsátom közre a növendékek és tanár kartársaim használatára, hogy az I. évfolyam célkitűzései szerint az alapvető tényezők ismeretében - 1. a fekvések elméleti és gyakorlati tudásának, 2. a fekvésbiztonságnak és a 3. a fekvésváltás helyes kivitelezésének elsajátítására -, fokozatos előmenetelnek megfelelő anyagot szerkesztettem." Montag Lajos (1962)

Kaleidoscope - Romantikus zongoradarabok

Cello & Piano II

A kötetben található karakterdarabok különös pedagógiai értékét az adja, hogy technikai követelményeik nem lépik túl a zeneiskolai szintet. Úgy vezetik be tehát a növendéket a romantikus stílus világába, hogy közben nem kell megküzdenie például Chopin vagy Liszt zongoraműveinek roppant nehézségeivel. A hangfelvételen Mayer Angyalka zongorázik.
A két kötet (I. kötet Z. 14636) több mint 200 év zenéjéből válogat. Tartalmaz 8 barokk szonátát, a híres Corelli d-moll mellett olyanokat, amelyek 300 éve először jelentek meg modern kiadásban. Ciklikus művek (Haydn: Szonatina, Mozart: Divertimento, Vivaldi: Concerto) és variációs darabok (Beethoven, Tartini) mellett sok kisebb darab is szerepel benne, a híres Boccherini-, Mozart- és Beethoven-menüettek mellett olyan művek, amelyek itt jelentek meg először. A virtuóz darabokat Goltermann: Etűd-caprice és Jenkinson: A sylphidek tánca, a könnyebb műfajt Joplin Ragtime-ja képviseli. A színes és bő választék alapja lehet a zenét szeretők kottatárának.

Gordonkaduók kezdők számára 2

Kodály: Táncnóta

A Kezdők muzsikája sorozat negyedik gordonkás kötete a 17. század végétől a 20.század elejéig ívelő több mint két évszázad műveiből kínál válogatást a kamarazenével ismerkedni vagyó kezdő gordonkásoknak. Igényes polifon darabok mellett népszerű dallamos műveket is tartalmaz, könnyebb darabjai 2-3 év igényes tanulás után már játszhatók. A művek hangterjedelme általában a 4. fekvésig terjed és azt csak skálamenetben haladja meg.
Territorial restrictions may apply. Please ask before ordering.

Liszt: Etűdök. 3 Koncert-etűd, Trois caprices poétiques (I/2)

Popper: Népszerű előadási darabok 2

Territorial restrictions may apply. Please ask before ordering.
A partitúrában a szerző eredeti hangszertechnikai utasításai szerepelnek, a gordonkaszólam a közreadó javaslatait tartalmazza.

Liszt: Két legenda

Furulyamuzsika kezdők számára 1

A Liszt különnyomatok az Új Liszt-Összkiadásból készült, tudományos hitelességű kiadványok. Kottaszövegük és kottaképük megegyezik az összkiadáséval, ám terjedelmük jóval kisebb és áruk is jelentősen alacsonyabb, mint az összkiadás vaskos köteteié. Ennek folytán a Liszt különnyomatok - miközben ugyanazt a minőséget nyújtják, mint az összkiadás kötetei - a praktikus igényeket is teljes mértékben kielégítik.

(Hungaroton HCD12769)

Gyűjteményünk szoprán-blockflötére készült. E hangszer a bécsi klasszikusok korában kiszorult a használatból és csak századunkban nyerte vissza jogait. Ez a magyarázata annak, hogy a gyűjtemény - az új magyar zene mellett - szinte kizárólag reneszánsz és barokk művekből áll. Köztudomású, hogy a régi mesterek csupán "vázlatosan" rögzítették zenéjüket; a művet a szakavatott előadónak kell rekonstruálnia. Gyűjteményünk célja, hogy segítse e régi stílusok szellemének elsajátítását. Minden régi művet eredeti és díszített változatban közlünk. A díszítéseket korabeli feldolgozásokból vettük át; ha ilyen nem állt rendelkezésünkre, a korabeli előadói gyakorlat alapján dolgoztuk ki. E megoldások mind javaslatok csupán; a növendék stílusismerete gazdagodásával egyre bátrabban álljon ki, rögtönözzön maga is díszítést! Amíg azonban nincs a megfelelő technikai és zenei eszközök birtokában, elégedjék meg a díszítetlen előadással. Ezért közöljük a szólamban az egyszerű és díszített változatot is.

Bravissimo!

Goens: Tarantelle

A kötet előadási darabokat kínál a zeneiskolák magasabb osztályainak, egyszersmind bepillantást enged a 19. század zenei szemléletébe. A kor népszerű zeneműveinek - operáknak, zenekari és kamarazenei műveknek - egyes részleteiből zongoradarabok születtek. Nem egyszerű zongorakivonatok ezek, hanem igazi zongoraművek, hiszen szerzőik a kor neves komponistái és zongoraművészei voltak.
An ABRSM syllabus title, 2010-16, Grade 8.

Dotzauer: 113 gyakorlat 1

Friss: Gordonkaiskola 2

Dotzauer képzett muzsikus volt, operát, szimfóniákat, nyitányokat, misét, versenyműveket és kamarazenét komponált. Életművéből elsősorban nagy mennyiségű pedagógiai munkája bizonyult maradandónak. Már a XIX. század végén felmerült a gondolat, hogy a hatalmas pedagógiai életműből a kor igényének megfelelő válogatás jelenjék meg. Több ilyen jellegű kiadvány közül a mai napig az egyik legsikeresebb Johannes Klingenberg munkája.

Bach: 388 négyszólamú korál

Liszt: Harold en Italie (Berlioz) és más művek (Suppl. 9)

A 388 négyszólamú korál jelen kiadása, amely feltehetően J. S. Bach valamennyi négyszólamú korálját tartalmazza, alapvetően praktikus szempontokat részesít előnyben. A kóruspartitúraszerűen 4 külön sorba szétírt darabokat alfabetikus sorrendben állítottuk össze a koráldallamok címei szerint. Minden dallamhoz közlünk szöveget. (Dobra János)
A kötet főként máig kiadatlan, vagy hozzáférhetetlen műveket közöl. Berlioz szimfóniájának zongorapartitúrája mellett kisebb terjedelmű kései remekművek (Excelsior!, Resignazione), az 1847-ben Woronincében írt Albumlapok, a több Mozart-témát is feldolgozó, de befejezetlen és kidolgozatlan, nagy terjedelmű Figaro és Don Juan-fantázia, a régóta hozzáférhetetlen No. 1-es Asz-dúr zongoradarab, a szakirodalom által mindeddig félreismert két kiadatlan mű, a Maometto-fantázia és a Siege de Corinthe (mindkettő Rossini-mű átirata), de a három, ugyancsak kiadatlan mű: az F-dúr zongoradarab, a Cavatina (Meyerbeer: Ördög Róbertjéből) és a Pauline von Iwanowska számára papírra vetett Freudvoll und leidvoll mind megtalálhatók a kötetben. A kották előtti Előszó, amely a művek keletkezéstörténetét igen pontosan, minden részletre kiterjedően ismerteti, maga is érdekes olvasmány, igazi jelentőségét azonban a közreadók új tudományos felfedezései adják. A vászonkötéses és kartonkötéses kivitel az NLA köteteivel azonos módon, 3 nyelven közli a sorozat-előszót, a kötet előszavát, a fakszimilék aláírásait, a kritikai megjegyzéseket pedig csak a vásznas kiadás, angol nyelven.

Hegedűduók

Liszt: Harmonies poétiques et religieuses - Korábbi verziók (Suppl. 6)

Az NLA I/9. kötetében 1981-ben jelent meg az Harmonies poétiques et religieuses [Költői és vallásos harmóniák] című zongoraciklus végleges, tíz tételből álló verziója. Liszt többször említette, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít ennek a ciklusnak, s ezt azzal is bizonyította, hogy közel két évtizedet (1835-1853) szánt a megírására. Az LZK, a Zongoraművek új kiadásának legújabb kötete a genezis rejtelmeibe avatja be az érdeklődőt a ciklus számára papírra vetett, 17 befejezett és 6 töredékesen fennmaradt darab, továbbá a hozzájuk tartozó 5 albumlap közreadásával. Az 1840-48 között komponált művek egyaránt megismertetnek a különféle ciklus-elképzelésekkel és a végleges verzió tételeinek előtörténetével, nem egy közülük az improvizáló Lisztet idézi elénk. A kéziratban maradt kompozíciók közt gyöngyszemek is akadnak, mint például az önfeledt boldogság pillanatában fogant, ez idáig szinte ismeretlen Gesz-dúr zongoradarab. Szintén felfedezésre vár a Chopin és Liszt stílusának közös gyökerei táplálta, emelkedett hangvételű c-moll zongoradarab és a két verzióban is elkészült, megkapó szépségű ima, a Litanies de Marie.

Bárdos: Tábortűznél

Liszt: 2e Ballade

Az Új Liszt-Összkiadás a műfaj, illetve az előadóapparátus szerint tíz sorozatra tagolódik. Az I. sorozat (Szóló-zongoraművek) az EMB és a Bärenreiter-Verlag (Kassel) közös vállalkozásában készült el 1985-ig. 1986-tól az EMB önállóan folytatta az Összkiadás megjelentetését, 2005-re elkészítve a II. sorozatot is (Szabad átdolgozások és átiratok szóló-zongorára). Az I. és II. sorozatban elsősorban a művek végső verziói kerültek közreadásra; a korábbi változatok közül csak azok jelentek meg függelékben, amelyek lényegesen eltérnek a végső alaktól. 2005-ben megindult az Összkiadás 15 pótkötetének közreadása, amelyekben a szóló-zongoraműveknek a végső alaktól kevésbé eltérő korábbi verziói jelentek meg: elsősorban olyanok, amelyeket maga Liszt publikált, de olyanok is, amelyek csak kéziratban maradtak fenn. Kivételes esetekben nagyobb terjedelmű töredékek is kiadásra kerültek a pótkötetekben. Az Összkiadásban már publikált Liszt-zongoraművek önálló kiadásai a tudományos hitelességű kottaszövegen és a kritikai jegyzeteken túl a művek befejezett korai formáit, valamint angol és német nyelvű előszót is tartalmaznak, amelyek a keletkezéstörténet és az előadásmód minden fontos kérdésében eligazítást nyújtanak.

Sellner: Oboaetűdök

Liszt: Dante-szonáta

'Joseph Sellner (1787-1843) korának neves oboaművésze volt” 1825-ben Theoretisch-Praktische Oboen-Schule címmel háromkötetes oboaiskolát adott közre. Habár maga a hangszer azóta sokat változott, fejlődött, Sellner művének jelentős része ma is hasznosnak bizonyul. Etűdjei, különösen kezdő fokon, az egyenletes technika és hangszín kialakításához nyújtanak nagy segítséget. Kötetünkből a már elavult kétszólamú gyakorlatokat és az akkori hangszerekre készült hangköztanulmányokat elhagytuk. Az eredeti sorrenddel szemben a növekvő előjegyzésszámú hangnemek szerint csoportosítottuk az etűdöket.' Pongrácz Péter
A Liszt különnyomatok az Új Liszt-Összkiadásból készült, tudományos hitelességű kiadványok. Kottaszövegük és kottaképük megegyezik az összkiadáséval, ám terjedelmük jóval kisebb és áruk is jelentősen alacsonyabb, mint az összkiadás vaskos köteteié. Ennek folytán a Liszt különnyomatok - miközben ugyanazt a minőséget nyújtják, mint az összkiadás kötetei - a praktikus igényeket is teljes mértékben kielégítik.

(Hungaroton HCD 31203)

Liszt: Zarándokévek (I/7)

Maestro e scolaro

Hungaroton HCD 31517
A kamarazenélést a zongorista-növendék a négykezesen keresztül ismerheti és szeretheti meg a legkönnyebben. A kötet nem véletlenül utal Haydn híres darabjának címére (Il maestro e lo scolare), a benne található négykezes etűdök ugyanis a tanár és a növendék együttmuzsikálására adnak alkalmat. A tanár játszhatja mindig a nehezebb szólamot (ez hol a 'Secondo', hol a 'Primo'), a növendék a könnyebbet.

Goltermann: Capriccio

Dancla: Etűdök hegedűre második hegedű kíséretével

Kodály: Ave Maria

Saint-Saëns: Danse macabre

Kamarazene gordonkákra 9

Járdányi: Sonatina per violoncello e pianoforte

A sorozat 9. kötete Georg Goltermann (1824-1898) két eredetileg is négy gordonkára írt művét tartalmazza. A kötet nyitó darabja a közismert Schubert Ständchen és záródarabja a szintén népszerű Dvorák Humoresque négygordonkás átirata. Mivel a 3. és 4. szólam könnyű, ha egyenlő tudásúak az együttes tagjai, az ismétlődő szakaszokban lehetőség nyílik az I. és III., valamint a II. és IV. gordonka szólamcseréjére.
An ABRSM syllabus title, 2010-16, Grade 7.

Papp: 22 kis zongoradarab

Liszt: Öt Mefisztó-keringő - Mefisztó-Polka

ABRSM Cello Syllabus title, 2013, Grade 1
Három évtized választja el e kötet legkorábbi és legkésőbbi darabját. Az Első Mephisto-keringő, amely a Két jelenet Lenau Faustjából című zenekari mű zongoraváltozata, 1856 és 1861 között készült. A Második Mephisto-keringő 1879 és 1881 között, míg a Harmadik 1883-ban keletkezett. Különös módon Liszt két darabot is írt a Negyedik Mephisto-keringő címmel (1885); egyikük a Hangnem nélküli bagatell alcímet viseli, s ez a zeneszerző életében nem jelent meg nyomtatásban. A Mephisto-polka 1882-83-ban íródott. Kiadványunk a műveknek az Új Liszt-Összkiadásban megjelent kottaszövege és kritikai jegyzetei mellett angol és német nyelvű előszót is tartalmaz, amely a keletkezéstörténet és az előadásmód minden fontos kérdésében eligazítást nyújt.

Presto e leggiero

Marcello: 12 sonate 2

A zeneiskolai növendék egy esztendeig tartó 'játékon' keresztül fejlesztheti technikai tudását: az 52 darabot tartalmazó füzet az év minden hetére kínál egy-egy etűdöt. A rövidke művek nem száraz ujjgyakorlatok, hanem kerek kis kompozíciók. A szorgalmas tanuló egy év alatt végigjátszva őket, minden technikai probléma megoldásához talál bennük segítséget. A kötet végén - ráadásként - még néhány hosszabb, előadási darabként is használható etűd is helyet kapott.
Benedetto Marcello (1686-1739) Op. 2 jelzésű fuvolaszonátái 1712-ben, Velencében jelentek meg. Ez volt az első itáliai nyomtatott kotta, amely kifejezetten és kizárólag flauto megszólaltatását írta elő. Marcello példaképe Corelli Op. 5-ös, 1700-ban megjelent szonátaciklusa lehetett. Corelli ebben a műben összegezte korának hegedűtechnikai lehetőségeit és az ahhoz kapcsolódó kompozíciós technikát; Marcello ugyanezt kínálja a fuvolásoknak. A fuvolaszonáták hamar és tartósan népszerűvé váltak: a 18. századból három kiadásukat ismerjük. Jelen kiadás (Z. 13476, Z. 13477) a három korabeli forrás egybevetése alapján készült.

Liszt: Két koncertetűd, Ab irato, Morceau de salon

Vivaldi: Concerto in do minore

A Két koncertetűd - amelyet Liszt Sigmund Lebert és Ludwig Stark 1863-ban megjelent Nagy elméleti és gyakorlati zongoraiskolája számára komponált - már a zeneszerző életében igen népszerűvé vált, és ma is a legtöbbet játszott Liszt-művek közé tartozik. A Morceau de salon szintén egy zongorapedagógiai kiadvány, a François-Joseph Fétis és Ignaz Moscheles által jegyzett Méthode des méthodes de piano számára készült, és 1840-ben jelent meg. A virtuóz koncertetűdöt Liszt egy évtizeddel később, Ab irato címmel dolgozta át. Kiadványunk a műveknek az Új Liszt-Összkiadásban megjelent kottaszövege és kritikai jegyzetei mellett angol és német nyelvű előszót is tartalmaz, amely a keletkezéstörténet és az előadásmód minden fontos kérdésében eligazítást nyújt.
Antonio Vivaldi c-moll furulyaversenyének forrása a Malipiero gondozásában megjelent Vivaldi összkiadás (Ricordi, 1953). Az eredeti partitúra címe: Concerto in Do minore per flauto, archi e cembalo; beosztása a következő: Flauto, Violini I-II, Viole, Violoncelli, Contrabassi, Cembalo. A furulya-zongora kiadás híven követi a partitúra szövegét, a continuo-feldolgozás azonban már szabadabban kezelt (természetesen a barokk-stílus adta lehetőségeken belül). Az eddigi átiratoktól eltérően a zongoraszólam a Tuttikban a teljes zenekar mondanivalóját magában foglalja: a szólistának nem kötelező az összes Tuttit megszólaltatni. (De az I. és III. tételben az első és utolsó Tuttit sohasem hagyhatja ki az előadó.

Lőrincz: Furulya ABC

Bloch: Hangsoriskola 1

Úgynevezett angol (barokk) fogásmódú hangszerre írt, módszeresen felépített szopránfurulya-iskola. A kezdeti két-három év anyagát foglalja össze, 600 év zeneirodalmából nyújtva ízelítőt. Az artikuláció technikájának alapjaival is megismertet. A kötetet zongora- (csembaló-) kíséretes darabok, valamint zenei minilexikon teszik teljessé. A szöveges instrukciók három nyelven, németül, angolul és magyarul is olvashatók.