Ádám Jenő Arcadelt, Jacob Azzaiolo, Filippo Bach, Johann Sebastian Balassa Sándor Balázs Árpád Balogh Máté Bárdos Lajos Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Bella Máté Borgulya András Bozay Attila Brahms, Johannes Byrd, William Carver, Robert Certon, Pierre Clemens non Papa, Jacobus Csemiczky Miklós Csenki Imre Csíky Boldizsár Daróci Bárdos Tamás Dávid Gyula Deák Bárdos György Debussy, Claude Decsényi János Dobos Dániel Dobszay-Meskó Ilona Donati, Baldassare Dowland, John Dubrovay László Dufay, Guillaume Durkó Zsolt Egressy Béni Erkel Ferenc Farkas Ferenc Friderici, Daniel Gastoldi, Giovanni Giacomo Gervaise, Claude Gesualdo, Carlo Gumpelzhaimer, Adam Gyöngyösi Levente Hajdu Mihály Halmos László Händel, Georg Friedrich Hassler, Hans Leo Haydn, Franz Joseph Haydn, Johann Michael Hollós Máté Huszár Lajos Janequin [Jannequin], Clément Járdányi Pál Jeney Zoltán Josquin des Prés Kalmár László Karai József Károlyi Pál Kecskés D. Balázs Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Kurtág György Kutrik Bence Lasso, Orlando di Lendvay Kamilló Liszt Ferenc Loránd István Madarász Iván Marenzio, Luca Maros Rudolf Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mohay Miklós Dr. Monte, Philippe de Monteverdi, Claudio Morley, Thomas Mosto, Giovanni Battista Nagy Olivér Neuwach, Johann Nógrádi Péter Obrecht, Jacob Ockeghem, Johannes Orbán György Ott Rezső Palestrina, Giovanni Pierluigi da Pászti Miklós Petrovics Emil Pitoni, Giuseppe Ottavio Ribáry Antal Rouget de L'Isle, Claude-Joseph Sárai Tibor Sáry László Senfl, Ludwig Solti Árpád Soproni József Sugár Rezső Sulyok Imre Szabó Barna Szabó Csaba Szervánszky Endre Szokolay Sándor Szőnyi Erzsébet Tallér Zsófia Tillai Aurél Tomkins, Thomas Tornyai Péter Tóth Péter Udvardy László Vajda János Vántus István Varga Judit Vass Lajos Veress Sándor Volly István Wunderlich, Heinz Zombola Péter () Ádám Jenő (fordította) Ádám Jenő (közreadta) Ady Endre (szövegíró) Áprily Lajos (szövegíró) Babits Mihály (szövegíró) Balassi Bálint (szövegíró) Balássy László (fordította) Bárány Ferenc (fordította) Bárdos Lajos (fordította) Bárdos Lajos (közreadta) Bárdos Lajos (átírta) Barlay Ö. Szabolcs (közreadta) Batizi András (szövegíró) Becht Rezső (fordította) Berlász Melinda (szerkesztette és közreadja) Berzsenyi Dániel (szövegíró) Bocatius János (szövegíró) Boda István (fordította) Bodrogh Pál (szövegíró) Bóka László (szövegíró) Borsovszky Éva (fordította) Catullus, Caius Valerius (szövegíró) Collins, William (szövegíró) Csokonai Vitéz Mihály (szövegíró) Csoóri Sándor (szövegíró) Czigány György (fordította) Czipott Péter (fordította) d'Orleans, Charles (szövegíró) Dalos László (szövegíró) Darvas Gábor (közreadta) Devecseri Gábor (fordította) Devecseri Gábor (szövegíró) Diaconus, Paulus (szövegíró) Dienes Valéria Dr. (szövegíró) Dobos László (fordította) Dobra János (közreadta) Dobra János (válogatta és közreadja) Dsida Jenő (szövegíró) Eichendorff, Joseph von (szövegíró) Erdei Péter (közreadta) Erdélyi József (szövegíró) Fazekas Mihály (szövegíró) Fekete István (szövegíró) Flaccus, Quintus Horatius (szövegíró) Fodor Ákos (közreadta) Forrai Miklós (közreadta) Forrai Miklós (szerkesztette) Fortunatus, Venantius (szövegíró) Gál Zsuzsa (fordította) Gazdag Erzsi (szövegíró) Gergely Ágnes (fordította) Goethe, Johann Wolfgang von (szövegíró) Gulyás Pál (szövegíró) Hajnal Anna (szövegíró) Hamilton, Newburgh (szövegíró) Harmat Artúr (közreadta) Hárs Ernő (fordította) Hárs György (szövegíró) Hegedűs Árpád (fordította) Heyse, Paul (szövegíró) Holló Sándor (szövegíró) Hollós Korvin Lajos (szövegíró) Homolya István (közreadta) Horatius (szövegíró) Horváth Ádám (szövegíró) Horváth Ádám (fordította) Humphreys, Samuel (szövegíró) Huszár Klára (fordította) Iglóy Károly dr. (fordította) Iglóy Károly dr. (szövegíró) Jankovich Ferenc (szövegíró) Jankovich Ferenc (fordította) Janus Pannonius (szövegíró) Jász-Berényi Lajos (fordította) Jékely Zoltán (szövegíró) Jennens, Charles (szövegíró) József Attila (szövegíró) Juhász Ferenc (szövegíró) Juhász Gyula (szövegíró) Kádár Imre (szövegíró) Kalmár László (közreadta) Kányádi Sándor (szövegíró) Karai József (feldolgozta) Károlyi Amy (szövegíró) Kerékfy Márton (a közreadó munkatársa) Kerényi György dr. (szövegíró) Kerényi György dr. (fordította) Khayyám, Omar (szövegíró) Kis Károly (fordította) Kisfaludy Károly (szövegíró) Kistétényi Melinda (fordította) Kistétényi Melinda (szövegíró) Kiszely Gyula (szövegíró) Kölcsey Ferenc (szövegíró) Környei Elek (szövegíró) Kövesdy János (szövegíró) Kulifay Gyula (szövegíró) László Zsigmond (fordította) Lessing, Gotthold Ephraim (szövegíró) Lődi Ferenc (szövegíró) Lorca, Federico Garcia (szövegíró) Lukin László (szövegíró) Lukin László (fordította és összeállította) Lukin László (fordította) Majtényi Zoltán (fordította) Malina János (közreadta) Márkus Miklós dr. (szövegíró) Mátyás János (közreadta) Melville, Hermann (szövegíró) Merrick, Paul William (fordította) Miskolczy Ottó (szövegíró) Móra Ferenc (szövegíró) Morell, Thomas (szövegíró) Móricz Zsigmond (fordította) Nádas Katalin (szövegíró) Nádasdy Kálmán (fordította) Nagy Ferenc (közreadta) Nagy Gáspár (szövegíró) Nagy László (szövegíró) Nagy László (fordította) Nagy Olivér (szerkesztette) Nagy Olivér (közreadta) Needleman, Gail (fordította) Nemes Nagy Ágnes (fordította) Németh Tibor (szövegíró) Orbán Ottó (fordította) Ormay Imre (fordította) Pákolitz István (szövegíró) Pernye András (közreadta) Petőfi Sándor (szövegíró) Pilinszky János (szövegíró) Pintér Csilla Mária (a közreadó munkatársa) Racine, Jean (szövegíró) Rácz István (fordította) Radnóti Miklós (szövegíró) Raics István (fordította) Rákos Sándor (szövegíró) Ratkó József (szövegíró) Rilke, Rainer Maria (szövegíró) Rischka, G.E. (fordította) Rodenberg, J. (szövegíró) Rogers, Clement F. (szövegíró) Rossa Ernő (szövegíró) Sárközi György (fordította) Sárközi György (szövegíró) Shakespeare, William (szövegíró) Shelley, Percy Bysshe (szövegíró) Sík Sándor (szövegíró) Somfai László (a közreadó munkatársa) Sulyok Imre (közreadta) Szabó Lőrinc (fordította) Szabó Miklós (szövegíró) Szabó Miklós (közreadta) Szabó Miklós (fordította) Szabolcsi Éva (szövegíró) Szabolcsi Éva (fordította) Szamosközi István (szövegíró) Szedő Dénes (fordította) Szedő Dénes (szövegíró) Szegzárdy-Csengery József (fordította) Szekeres Ferenc (közreadta) Szekeres Ferenc (szerkesztette) Szenczi Molnár Albert (fordította) Szőllősy András (szövegíró) Tasso, Torquato (szövegíró) Thaly Kálmán (szövegíró) Tóth Árpád (szövegíró) Tóth István (fordította) Tóth István (szövegíró) Trakl, Georg (szövegíró) Váci Mihály (szövegíró) Vajda János (szövegíró) Váradi Gyula (szövegíró) Vargha Károly dr. (fordította) Vargha Károly dr. (szövegíró) Vaskó Andor (fordította) Vass Lajos (közreadta) Vasvári István (szövegíró) Verlaine, Paul (szövegíró) Virág Benedek (szövegíró) Vogelweide, Walther von der (szövegíró) Vörösmarty Mihály (szövegíró) Weöres Sándor (fordította) Weöres Sándor (szövegíró) Wolfe, Thomas (szövegíró) Závodszky Zoltán (szövegíró) Závodszky Zoltán (fordította) Zrínyi Miklós (szövegíró) Zsolnay Ágoston (szövegíró)