Az Új Liszt-Összkiadás

Liszt Ferenc teljes életműve máig feltáratlan. Zeneműveinek, írásainak és levelezésének egységes, tudományos igényű kiadása, a zeneszerzői életmű tematikus katalógusba rendezése bár megkezdődött, befejezése még várat magára.

A weimari Franz Liszt-Stiftung 1907-ben megkezdett és 33 kötetig eljutott régi összkiadásának modernizálását és befejezését célozva indította útjára az Editio Musica Budapest 1970-ben az Új Liszt-Összkiadást, melynek 50. kötete épp a jubileumi Liszt-év (2011) elején jelent meg.

Az új összkiadás 1970 és 2005 között publikált I. és II. sorozata tartalmazza a mester összes szóló-zongoraművének végleges verzióját, emellett függelékben közöl olyan korábbi változatokat is, amelyek jelentősen eltérnek a végleges műalaktól. A kottaszöveget minden egyes kötetben német és angol nyelvű, részletes előszó, angol nyelvű kritikai jegyzetek, valamint egyes források néhány facsimile-oldala egészíti ki. A 18 kötetből álló első sorozatban az eredeti kompozíciók, a 24 kötetes másodikban a más szerzők műveiből készült szabad átdolgozások  illetve átiratok kaptak helyet. Minden egyes kötet kezdettől fogva kétféle formában kerül kiadásra: a praktikus célokat szolgáló kartonált változat csak annyiban különbözik az egészvászon kötésű összkiadás-kötetektől, hogy nem tartalmazza a kritikai jegyzeteket.

A két sorozat összesen 42 kötetének elkészítése közben eltelt 35 év alatt, a kritikai kiadásokkal szemben támasztott igények változásával összhangban jelentősen megváltoztak a közreadói alapelvek is: míg az összkiadás elindítói, Dr. Gárdonyi Zoltán és Szelényi István elsősorban az előadói igényeket tartották szem előtt, a főszerkesztői posztot tőlük 1973-ban megöröklő Sulyok Imre és Mező Imre kezdettől fogva hangsúlyt fektetett a művek genezisére, illetve az összes hozzáférhető korabeli kéziratos és nyomtatott forrás megszerzésére és összehasonlítására. Így, a forráskutatás módszereinek, és főként a kritikai jegyzetek elkészítésének fokozatos finomítása révén az összkiadás a zenetudomány számára is értékessé válhatott.

A 2005-ben, Kaczmarczyk Adrienne és Mező Imre szerkesztésében megkezdett „Pótkötetek" az első két sorozatot egészítik ki: a szóló-zongoraművek korai verziói, időközben előkerült, mindmáig kiadatlan kompozíciók, albumlapok, illetve befejezetlen művek kaptak helyet bennük. Az eddig elkészült 16 kötetben olyan izgalmas, befejezett darabok váltak széles körben hozzáférhetővé, mint például az Harmonies poétiques et religieuses és a  Zarándokévek I-II. egyes darabjainak korai verziója (köztük a Dante-szonáta  két változata), Berlioz Harold Itáliában c. szimfóniájának átirata, a Beethoven 5-7. szimfóniájából készült átirat korábbi változata, vagy például a nyomtatásban most először napvilágot látott Freischütz-fantázia. A pótkötetekben az előszó az angol és német mellett már magyar nyelven is olvasható.
Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

A legutóbb megjelent kötetek
Új Liszt-Összkiadás, IX. sorozat: Vokális művek zenekarral vagy több hangszerrel
Liszt Sardanapalo című operatöredéke nemrégiben került elő egy kutatás eredményeképp, ezért kiadónk az alábbi sorozatot a tervezettnél korábban indította útjára az Új Liszt Összkiadás keretében:

IX. sorozat, Vokális művek zenekarral vagy több hangszerrel.

A Sardanapalo ennek a sorozatnak az elsőként megjelent kötete.