Szolfézskönyv zeneiskolásoknak: megjelent a második kötet!

Tavaly augusztusban jelent meg A hangok világa I. kötetének teljesen megújított és átdolgozott kiadása, amelyet a tavalyi tanévben országszerte több száz tanár és több ezer diák használt nagy megelégedéssel.

A második kötet – az elsőhöz hasonlóan – nemcsak küllemében lett sokkal vonzóbb, mint A hangok világa, hanem számos új feladattal, műzenei szemelvénnyel és zenehallgatási anyaggal is kiegészült, amelyek a szolfézs és a hangszeroktatás kapcsolatát erősíthetik. A kötetben való tájékozódást segítik a piktogramok és a kereszthivatkozások, a színes illusztrációk, valamint az elméleti ismeretanyag, az olvasmányok és az érdekességek grafikai kiemelése. Az elméleti ismeretek megértését rövid definíciók és ábrák is segítik.

A nyomtatott kiadáson kívül a Szolfézskönyv interaktív digitális tananyagként is megjelenik, amely tartalmazni fogja a zenehallgatási és diktálási anyagot, valamint az írásos feladatok megoldását is. A digitális kiadás diák- és tanári változatban lesz elérhető. A tanári változat magában foglalja a könyv tanításához tartozó részletes tanári útmutatót is.

Megújul A hangok világa - megjelent az új Szolfézskönyv 1. kötete nyomtatott és online kiadásban!

Dobszay László korszakos jelentőségű szolfézskönyvsorozata, A hangok világa immár fél évszázada a magyar alapfokú szolfézsoktatás alapműve. Miközben a sorozat pedagógiai koncepciója vitathatatlanul kiállta az idők próbáját, s ma is éppoly friss és aktuális, mint első megjelenése idején, a kötetek tartalma és főleg megjelenése mára elavult: nem, vagy nem teljesen felel meg korunk követelményeinek és a mai gyerekek érdeklődésének.

Kiadónk Dobszay László jogutódjainak hozzájárulásával, az ország legkiválóbb szolfézstanárainak közreműködésével megkezdte A hangok világa átfogó megújítását. A Szolfézskönyv zeneiskolásoknak címen megjelenő kötetek tartalma illeszkedik az alapfokú szolfézstantervhez és a zeneiskolai szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeihez. Ennek megfelelően az első négy kötet tartalmát az egyes osztályok számára a tantervben meghatározott ismeretanyaghoz és követelményrendszerhez igazítjuk, figyelembe véve a negyedik osztályt követő alapvizsgát is. A zenei anyagot főként hangszeres táncokkal és egyéb – a törzsanyaghoz zenei szempontból kapcsolódó – műzenei szemelvényekkel gazdagítjuk. A műzenei példák válogatásánál figyelembe vesszük a hangszeres iskolák anyagát, amivel erősíteni kívánjuk a hangszeroktatás és szolfézs kapcsolatát. A feladatokat ­a tanult dalokhoz szorosan kapcsolódó zenehallgatási anyaggal is színesítjük.

Az átdolgozás során arra törekedtünk, hogy felkeltsük a növendékek érdeklődését, aktivitását. Ezért megjelenésében is teljesen megújult a sorozat: nagyobb méretű kották, szellősebb elrendezés, tájékozódást segítő piktogramok, színes illusztrációk, a gyerekek számára jól áttekinthető és vonzó grafikai megjelenés. Gondot fordítottunk arra is, hogy a tankönyvekben helyet kapjon az ismeretek magyarázata: a tömör definíciók mellett képek és ábrák is segítik a megértést, a kötetek végén pedig összefoglaljuk az ismeretanyagot.

Az 1. kötet próbakiadását a 2019/2020-as tanévben országszerte több mint húsz tanár és mintegy 500 tanuló tesztelte. A visszajelzések figyelembevételével kialakított végleges változat 2020. augusztusában megjelent és kapható a zeneműboltokban és kiadónk webboltjában is. A további kötetek terveink szerint évente jelennek meg, lehetővé téve a folyamatos átállást az új kiadásra.

A kötetek teljes tartalmát – kiegészítve a tanulást és tanítást segítő további anyagokkal, kottákkal, hangfelvételekkel és videókkal – online is elérhetővé tettük, valamint elkészült a tanároknak szóló Útmutató új, a megújult sorozat tartalmához illeszkedő online kiadása is.

A tanári igényeket figyelembe véve, a megújult sorozat mellett A hangok világa eredeti változatát is forgalomban tartjuk. Az ehhez készült útmutató füzetek javított és aktualizált kiadása már 2019 novembere óta egykötetes kézikönyv formájában érhető el.

Bízunk benne, hogy A hangok világa a következő fél évszázadban is a magyar zeneoktatás alapműve lesz.

Megjelent az új Szolfézskönyv nyomtatott és online kiadásban!
Többéves munka eredményeként jelenik meg az alapfokú szolfézsoktatás első és meghatározó műve, A hangok világa sorozat teljesen megújított és átdolgozott kiadása.

Figyelembe véve a mai gyerekek feladatait és a zeneiskolai szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeit, az eredeti könyv anyagát részint csökkentettük, részint kiegészítettük olyan feladatokkal, amelyek a szolfézs és a hangszeroktatás kapcsolatát erősíthetik.

A kiadványcsalád nyomtatott és digitális kiadásban is megvásárolható.

Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!