1-6. vonósnégyes

2023. február 25.

Bartók hat vonósnégyese a műfaj irodalmának csúcsteljesítményei közé tartozik, e művek egytől egyig a 20. századi zene klasszikus alkotásai.

A Bartók-összkiadás 29. kötete a hat kvartett partitúráját az összes korabeli kéziratos és nyomtatott forrás gondos összevetésén alapuló új, kritikai kiadásban közli. A közreadást megelőző angol, magyar és német nyelvű bevezető tanulmányok nemcsak a hat mű keletkezés- és fogadtatástörténetét tárják fel minden eddiginél részletesebben, hanem a kvartettek kottázási és előadási kérdéseiben is eligazítást nyújtanak. A kötet végén megtalálható a 4. és 5. vonósnégyeshez írt szerzői elemzések angol nyelvű, kritikai kiadása is. A közreadáshoz tartozó kritikai kommentár az Összkiadás 30. kötetében jelenik meg.

Megjelent a "Mikrokozmos című kötet

2021. április 15.

A 20. század talán legnagyobb hatású zongoradarab-sorozata egy kötetben, új, kritikai kiadásban jelent meg. A közreadást megelőző angol, magyar és német nyelvű bevezető tanulmányok nemcsak a sorozat keletkezés- és fogadtatástörténetét tárják fel minden eddiginél részletesebben, hanem a mű kottázási és előadási kérdéseiben is eligazítást nyújtanak.

A kiadvány magában foglalja a Bartók által a Mikrokosmoshoz írt gyakorlatokat és jegyzeteket is. A közreadáshoz tartozó kritikai kommentár az Összkiadás 41. kötetében jelenik meg.

Bartók művei az Editio Musica Budapest új kiadványaiban

2021. április 8.

A Bartók Kritikai Összkiadás alapján készülő praktikus kiadványokról készített interjút Kerékfy Mártonnal, az EMBZ főszerkesztőjével és az összkiadás szerkesztőbizottságának tagjával Anette Oppermann a Henle Blog számára.
Tovább...

"Kórusművek" az összkiadásban

2019. október 7.
A kötet Bartók valamennyi kíséret nélküli és zongorakíséretes kórusművét tartalmazza a tanulódarabok kivételével. A főrészben a szerző életében kiadott és a kéziratban maradt, de nyilvánosság elé szánt művek legutolsó hiteles változata olvasható. A közreadás a művek eredeti nyelvű szövegein kívül magában foglalja az összes olyan szövegfordítást is, amelyet Bartók jóváhagyott.
A kiadványról további információt olvashat IDE kattintva.

Megjelent a "Zongoraművek 1914–1920" című kötet

2019. április 2.

A kötet Bartók 1914 és 1920 között szólózongorára komponált műveit tartalmazza. A zeneszerző zongoraéletművének az első világháború éveiben keletkezett része rendkívül változatos képet mutat: egyszerű népzene-feldolgozások (15 magyar parasztdal, Szonatina) és koncertpódiumra szánt eredeti alkotások (Szvit, op. 14) mellett itt találjuk a liszti ihletésű, de merészen újító hangzású Etűdöket (op. 18) és Bartók talán legelvontabb, legeredetibb népzene-feldolgozásait, az Improvizációkat (op. 20).

További információért, kattintson a kiadvány oldalára.

Megjelent a "Concerto" kötet

2018. február 8.

2018. februárjában látott napvilágot a sorozat másodiknak megjelent, de 24-es számot viselő kötete, a Concerto zenekarra.
A kritikai kiadás a Concerto valamennyi forrásának (köztük egy korábban ismeretlen, Bartók javításait tartalmazó partitúramásolatnak és a mű két legkorábbi hangfelvételének) tüzetes vizsgálata alapján készült. Ennek köszönhetően a jelen közreadás nemcsak a kottaszöveg, hanem a notációs stílus tekintetében is teljes mértékben hiteles.

Megjelent a Bartók összkiadás első kötete

2017. január 27.

2017. januárjától kapható a német G. Henle Verlag és az Editio Musica Budapest közös kiadásában megjelenő, 48 kötetre tervezett "Bartók Béla Műveinek Kritikai Összkiadása" sorozat első kötete. A Z.15037-es számon megrendelhető vászonkötésű kiadvány a Gyermekeknek című művet tartalmazza.

A teljes sorozatra, amelyet mintegy 24 év alatt terveznek elkészíteni a kiadók, 10%-os kedvezménnyel fizethetnek elő kiadónknál. Előfizetési nyomtatványt kérésükre postázunk, vagy letölthetik innen.

2016-ban indul a Bartók-összkiadás

2015. szeptember 27.

2015. szeptember 26-án, szombaton a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK) Zenetudományi Intézetében egész napos rendezvénnyel emlékeztek meg Bartók Béla halálának 70. évfordulójáról. Ennek keretében jelentették be, hogy az Editio Musica Budapest a müncheni G. Henle Verlaggal közösen fogja megjelentetni a Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása kottasorozatot.Wolf-Dieter Seifert (G. Henle) és Boronkay Antal (Editio Musica Budapest)

Az erről szóló együttműködési szerződést a két kiadó igazgatója hosszú előkészületek után az előző napon írta alá.

Az egész napos rendezvényt Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója nyitotta meg, majd beszédet tartott Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Szedlacsek Emilia, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője. A délelőtti tudományos ülésszak keretében, melyet Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója nyitott meg, Kecskeméti Gábor, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója az irodalmi, Somfai László akadémikus, a Bartók-összkiadás alapító szerkesztője pedig a zenei összkiadásokról tartott előadást.

Ezután – Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője és az összkiadás főszerkesztője, Malcolm Gillies és Tallián Tibor, az összkiadás nemzetközi tanácsadó testületének tagjai, valamint a két kiadó igazgatója, Boronkay Antal és Wolf-Dieter Seiffert részvételével, Batta András moderálásával – sajtótájékoztató keretében jelentették be a Bartók kritikai összkiadás megindítását.

Délután a Farkasréti temetőben koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottak Bartók sírjánál. Beszédet mondott Vásárhelyi Gábor, a zeneszerző magyarországi jogutódja, majd részletek hangzottak el Bartók Csík megyei gyűjtéséből és 27 gyermek- és nőikarából, Nádasdy Fanni, illetve az Új Liszt Ferenc Kamarakórus előadásában, Nemes László Norbert vezényletével.

Késő délután angol nyelvű tudományos ülésszakkal folytatódott a Zenetudományi Intézet programja, melyet Somfai László vezetett. Richard Taruskin (University of California, Berkeley) 20. századi zeneszerzők kritikai kiadásáról, Lampert Vera (Brandeis University) a Gyermekeknek helyéről Bartók népdalfeldolgozásai közt, Vikárius László a Gyermekeknek közreadásáról, Móricz Klára (Amherst College) pedig a zenekari Concerto keletkezéséről és közreadásáról beszélt.

A programot hangverseny zárta, melyen az 1. hegedű-zongoraszonáta és a Kontrasztok mellett részletek hangzottak el a 44 hegedűduóból. Közreműködött Kokas Katalin és tanítványai hegedűn, Rumy Balázs klarinéton és Nagy Péter zongorán.

Vasárnap délelőtt Gyermekek a gyermekekért – egy Bartók-évfordulóra címmel a Zeneakadémia nagytermében rendeztek különleges ünnepi hangversenyt, melyet Vígh Andrea rektor és Balog Zoltán miniszter nyitott meg. A koncerten magyar és szlovák fiatalok a Gyermekeknek sorozatból játszottak, valamint felcsendült néhány a Gyermekeknekben feldolgozott magyar és szlovák népdalok közül is. A Marczibányi téri Kodály Zoltán iskola gyerekkara Bartók gyerekkaraiból énekelt (vezényelt Kabdebó Sándor), a fővárosi zeneiskolák egyesített vonószenekara a Gyermekeknek két darabjának Weiner Leó által készített átiratát játszotta, végül a kórus és a zenekar együtt szólaltatott meg kettőt Bartók zenekarkíséretes öt kórusműve közül (vezényelt Magyar Margit).

Kiadónk büszke arra, hogy – a második világháború előtti hazai zeneműkiadók jogutódjaként – immár 65 éve gondozhatja és terjesztheti itthon és világszerte a Bartók-művek jelentős részét. 2016-ban Európa nagy részében felszabadul a legtöbb Bartók-mű szerzői joga. Ennek következtében várhatóan több kiadó is megjelentet majd Bartók-műveket, s félő, hogy elavult, kétséges megbízhatóságú kottákon alapuló kiadások is napvilágot látnak. Különösen időszerű ezért, hogy Bartók művei végre tudományos hitelességű kottaösszkiadás keretében váljanak hozzáférhetővé. Az ilyen zenei életműkiadás lehetőséget teremt arra is, hogy az előadóművészek részéről nagy érdeklődéssel várt kiadatlan fiatalkori művek, valamint ismeretlen műalakok, még kiadatlan tételek is hozzáférhetővé váljanak. Egy zeneszerzői összkiadásban a teljes életmű kerül közreadásra egységes elvek alapján, valamennyi forrás és mértékadó kiadás nyomán kialakított kottaszöveggel, történeti bevezetéssel és részletes kritikai jegyzetekkel.

A 48 kötetre tervezett Bartók-összkiadás előkészítése Somfai László irányításával indult meg, és jelenleg Vikárius László vezetésével folyik az MTA BTK Zenetudományi Intézet kebelén belül működő Bartók Archívumban. Az Archívum – melyet a magyarországi Bartók-hagyaték őrzésére alapítottak 1961-ben – az egyetlen, Bartók életének és műveinek szentelt speciális gyűjtemény és kutatóhely. A sorozatot kiadónk a kritikai kottakiadások terén kiemelkedő nemzetközi rangot szerzett müncheni G. Henle Verlaggal közösen jelenteti meg, ami ideális feltételeket biztosít az összkiadás legmagasabb színvonalú megjelentetéséhez és nemzetközi terjesztéséhez. A kötetek magas előállítási költsége és nagy tudományos, szerkesztői és kottagrafikai munkaigénye miatt évente két kötet megjelenésével számolunk. Terveink szerint 2016 tavaszán a Gyermekeknek korai és átdolgozott változata, az év őszén pedig a zenekari Concerto jelenik meg.

A kézikönyvszerűen használható összkiadáskötetek nyomán a már közreadott művek olcsóbb, praktikus kottakiadvány formájában, úgynevezett Urtext kiadásként is meg fognak jelenni. Így a Bartók-összkiadás reményeink szerint az egész világon a zeneszerző életművének központi kiadványsorozatává válik.

A Bartók-összkiadás megjelentetését és a kétnapos eseménysorozat megrendezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

A Bartók Összkiadás megjelent kötetei
Zongora
110.000 Ft
Zenekar
99.000 Ft
Kórus
129.000 Ft
Zongora
129.000 Ft
Vonósnégyes
144.900 Ft
Különnyomatok a Bartók Összkiadásból
Zongora
3.640 Ft
Zongora
3.640 Ft
Zongora
4.600 Ft
Zongora
5.750 Ft
Zongora
5.750 Ft
Zongora
8.430 Ft
Zongora
10.160 Ft
Zongora
10.160 Ft
Zongora
4.730 Ft
Zenekar
6.990 Ft
Zongora
2.800 Ft
Zongora
2.500 Ft
Kórus - Egyneműkar a cappella
3.900 Ft
Kórus - Férfikar a cappella
3.900 Ft
Kórus - Vegyeskar a cappella, Kórus - Vegyeskar és kíséret
3.900 Ft
Vonósnégyes
10.330 Ft
Vonósnégyes
6.030 Ft
Vonósnégyes
10.330 Ft
Vonósnégyes
6.030 Ft
Vonósnégyes
11.470 Ft
Vonósnégyes
5.730 Ft
Vonósnégyes
13.920 Ft
Vonósnégyes
5.730 Ft
Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

Közösség
Facebook Instagram Pinterest YouTube Twitter