HÍREK

új kottákről, eseményekről

Kodály Zoltán több mint 130 a cappella kórusművével a modern magyar kórusirodalom megteremtője.

A gyermek- és nőikarok jelen, bővített és átdolgozott kiadása 59 kompozíciót tartalmaz, melyek közül három a korábbi kiadásokban nem jelent meg. Az egyneműkarok mind ez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása új, egységes elvek alapján szerkesztett, jól olvasható és igényes megjelenésű kottagrafikával, valamint informatív utószóval jelenik meg.

A kötet papírborítású és vászonkötésű kiadásban is kapható.

Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző, zenetudós, tanár, és kóruskarnagy, Kodállyal együtt lefektette a 20. századi magyar kóruszene alapjait. Karnagyi munkájával néhány évtized alatt nemzetközi szintűre emelte a magyar nyelvű kóruséneklés színvonalát.

Kompozíciói a magyar kórusélet művelésére irányulnak: Kodály és Bartók nyomán a reneszánsz polifóniából és magyar népzenéből merítenek ihletet.

Művei, amelyek a kórusírás mintapéldányai, érzékenyen kezelik a magyar prozódiát, valamint belső harmóniát és lendületet sugároznak.

A legnépszerűbb kórusműveiből készült angol nyelvű válogatás Gail Needleman szövegfordításaival öt kötetben jelenik meg.

Az elmúlt hónapokban számos új hangszeres és kórusmű jelent meg a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest (UMPEMB) kiadásában.

Gárdonyi Zoltán, Csapó Gyula, Serei Zsolt, Balogh Máté és más kiváló kortárs magyar zeneszerzők legújabb műveinek kottáját megvásárolhatják webboltunkban és a zeneműboltokban.

Hangok mindenhol laknak

2023. augusztus 11.

A Hangok mindenhol laknak sorozat három kötete furulyán, fife-on és fuvolán tanuló nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak szól. Élményközpontú, interaktív és játékos módon hozza közel hozzájuk a zene, a zenélés lényegét, nagyban építve gazdag képzeletvilágukra és természetes alkotókedvükre.

A sorozat most megjelent harmadik kötete improvizációs játékokra - vagy ahogyan Tornyai Péter fogalmaz: ''közös hang-főzésekre'' - hívja a kisebbeket és nagyobbakat, bármilyen hangszeren játsszanak is.

''Mi a hasonló az ételekben és a zenékben? Majdnem minden'' - vallja a szerző. Kötetében "példát mutat a kis szakácsoknak arra, hogy mi mindent lehet kezdeni a hangokkal. Inkább játékok ezek, mint darabok, ezért érdemes a Játékot megillető komoly szabadsággal közelíteni hozzájuk.

A Szakácskönyv tizennégy receptje akkor sikerült jól, ha képzeletbeli további oldalaira megszületik a tizenötödik, tizenhatodik és a többi recept.''

Dubrovay László (*1943) egyik legkorábbi fúvószenekari alkotása az 1993-ban komponált Berregő polka, melyben a műfajban eddig még kiaknázatlan, speciális hangszínek és effektusok használatával aratott osztatlan sikert.

Már a cím is jelzi, hogy a műben a rézfúvós hangszerek sok esetben különleges megszólaltatásának meghökkentő pillanatait és a klasszikus zenei értékeket egyaránt megtalálhatjuk. A frappáns karakterdarab minden pillanatát érdekessé teszi az oszlopszerű, távoli felhangokkal dúsított harmóniák és a horizontális dallamalkotás kitűnő egyensúlya.

A Berregő polka előadása remek lehetőség a klasszikus dallamok és az újszerű hangszerkezelés kontrasztjának segítségével eljuttatni a közönséghez a 20-21. századi zene üzenetét, értékeit.

Digitális kották

2023. június 20.

Hónapról hónapra gyarapszik a digitális kiadványok száma a www.digikotta.hu oldalon. Elkészült az Android applikáció is, amellyel offline is használhatók a digitális kották.

Regisztráljon a Digikottán, ismerje meg az ingyenes kiadványok és ingyenes fejezetek segítségével a 21. századi tananyagokat.

Minden kiadványban kék szem ikon jelzi a tartalomjegyzékben azokat a fejezeteket, amelyek ingyen megtekinthetők.

Vonósegyüttesek kincsestára sorozat különböző vonósegyüttesekben való zenéléshez kínál gondosan válogatott és nehézségi fokok szerint kötetekbe rendezett eredeti műveket és átiratokat a reneszánsztól a 20. századig. 

  • Alapfok: kezdőknek, jellemzően három hegedűre és gordonkára, illetve gyermek-vonószenekarra (kizárólag az első fekvésben).
  • Középfok: középhaladóknak, jellemzően három hegedűre és gordonkára vagy vonósnégyesre, illetve ifjúsági vonószenekarra.
  • Felsőfok: haladóknak, jellemzően vonósnégyesre és - nagybőgővel kiegészítve - vonósötösre, illetve vonószenekarra.

A kiadványok nyomtatott és digitális kiadásban is megjelennek. A nyomtatott kiadás partitúrát és minden szólamból egy példányt tartalmaz. Zenekari előadáshoz további nyomtatott szólamok külön rendelhetők. A digitális kiadás képernyőn tekinthető meg, és a szólamok A/4 méretű PDF-file-ként le is tölthetők. A digitális kiadás a nyomtatott kiadásban található egyedi kóddal ingyenesen érhető el.

A művek korábban a Leggiero és Leggierissimo kottasorozatokban jelentek meg.

After Mozart

2023. május 4.

Dubrovay László 2006-ban, Mozart születésének 250. évfordulójára írt alkotása egy 21. századi zeneszerző tisztelgése a zeneirodalom egyik legnagyobb géniusza előtt, amelyben eredeti ötletekkel építi tovább a Figaro házassága című opera egyik legismertebb dallamát (olaszul: ''Non piu andrai farfallone amoroso'', magyarul: ''Most pedig vége a szép időknek'').

Az ária témájára írt variációk sorában a zeneszerző különleges hangszereket, hangszercsoportokat von be, és maximálisan kihasználja azok technikai lehetőségeit, miközben a tőle megszokott tökéletes arányokat és sajátos zeneszerzői hangvételt ezúttal kivételesen nagy zenekari apparátuson valósítja meg.

A mű alkalmas a különféle zenei korszakok közötti átjárhatóság érzékeltetésére, de éppen így megszólaltatható egy ünnepi, tematikus hangversenyen is.

Dubrovay: Ünnepi zene

2023. március 8.

A szerző 80. születésnapja alkalmából jelent meg az "Ünnepi zene" című műve.

A címének megfelelően ünnepi hangulatú mű 2000-ben született meg fúvószenekari hangszerelésben, melyet később a szerző szimfonikus zenekarra is átírt.

Ebben az alkotásában Dubrovay László (*1943) szakít a tőle megszokott, sajátos fúvószenekari hatásokkal; inkább a szekundsúrlódásokkal és távoli felhangokkal sűrített, élénk rezgések kerülnek előtérbe. A hangzást az akár sorozatosan is megjelenő díszítő trillák, a magas regiszterekben megszólaló, vibráló súrlódások színezik. Az előadást a tér jobb- és baloldalán elhelyezhető külső trombiták teszik még különlegesebbé. A trombiták, illetve a szárnykürtök összesen tíz szólamra oszthatók, így az előadás akár önálló együttessel, akár összevont zenekarokkal, nagyszabású fesztiválok zárásaként szokásos előadásban is megszólaltatható.

Ez a kompozíció remek választás lehet ünnepi hangversenyekre, hiszen egyszerre nagyszabású, újszerű és az előadói tér szabad kialakítása által különleges alkotás.

Megjelent a Bartók-összkiadás hat vonósnégyest tartalmazó kötetpárjának második kötete is. Az 1. és 2. Bartók-vonósnégyes pedig – az összkiadáson alapuló – különféle praktikus kiadványok formájában is forgalomba került: kispartitúraként és szólamanyagként is megvásárolhatják.

Bartók hat vonósnégyese a műfaj irodalmának csúcsteljesítményei közé tartozik, e művek a 20. századi zene klasszikus alkotásai. A Bartók-összkiadás 29. kötete a hat kvartett partitúráját új, kritikai kiadásban közli. A közreadáshoz tartozó kritikai kommentár az összkiadás 30. kötetében jelent meg.

Bartók Béla: 1–6. vonósnégyes (összkiadáskötet)
Bartók Béla: 1–6. vonósnégyes – Kritikai megjegyzések (összkiadáskötet)

Bartók Béla: 1. vonósnégyes, op. 7 – kispartitúra (Urtext kiadás)
Bartók Béla: 1. vonósnégyes, op. 7 – szólamok (Urtext kiadás)
Bartók Béla: 2. vonósnégyes, op. 17 – kispartitúra (Urtext kiadás)
Bartók Béla: 2. vonósnégyes, op. 17 – szólamok (Urtext kiadás)

A kiadványok az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó, valamint a müncheni G. Henle Verlag közös kiadásaként jelentek meg.

A Concert Band sorozatban két új fúvószenekari mű jelent meg Balázs Árpádtól.

A Kuruc képek tárogatóra vagy szopránszaxofonra és koncert-fúvószenekarra című mű zenei alapanyagaként a Rákóczi-szabadságharc korából származó dallamokat használ a zeneszerző.

A Rapszódia cimbalomra vagy marimbára és koncert-fúvószenekarra a Liszt Ferenc által létrehozott egytételes szerkezetet követi. Szenvedélyesen érzelmes, színekben és karakterekben gazdag, lírai zenekari alkotás, melynek ott a helye az igényes zenét játszó fúvószenekarok repertoárjában.

A műveket a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest adta ki. A Concert Band sorozat többi kiadványához hasonlóan a partitúra szólamanyaggal együtt és anélkül is megjelent.

A Concert Band sorozatban két új fúvószenekari mű jelent meg Balázs Árpádtól. 

Balázs Árpád: Kuruc képek
tárogatóra vagy szopránszaxofonra

és koncert-fúvószenekarra
Zenei alapanyagként a Rákóczi-szabadságharc korából származó dallamokat használ a zeneszerző.

Balázs Árpád: Rapszódia
cimbalomra vagy marimbára

és koncert-fúvószenekarra
A Rapszódia a Liszt Ferenc által létrehozott egytételes szerkezetet követi. Szenvedélyesen érzelmes, színekben és karakterekben gazdag, lírai zenekari alkotás, melynek ott a helye az igényes zenét játszó fúvószenekarok repertoárjában. 

Kiadó: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest 

A Concert Band sorozat többi kiadványához hasonlóan a partitúra szólamanyaggal együtt és anélkül is megjelent.

Az Új Liszt-Összkiadás III. sorozatában négykezes és kétzongorás Liszt-zongoraművek jelennek meg.

A most induló III. sorozat 1. kötetében egy fogalmazvány mellett Schubert Wanderer-fantáziájának Liszt-féle kétzongorás átirata jelenik meg.

A kötetet részletes előszó, kézirat-fakszimilék és angol nyelvű kritikai jegyzetapparátus teszi teljessé. 

Az Új Liszt-Összkiadás keretében eddig elindult sorozatok:
I. sorozat: Szólózongoraművek (18 kötet),
II. sorozat: Szabad átdolgozások és átiratok zongorára (24 kötet),
Pótkötetek az I. és II. sorozathoz (16 kötet),
III. sorozat: Művek és átdolgozások zongorára négy kézre és két zongorára (eddig 1 kötet),
IX. sorozat: Vokális művek zenekarral vagy több hangszerrel (eddig 1 kötet). 

A Liszt-kiadványcsaládot korszerű különnyomatok, valamint praktikus, előadói igényeket szolgáló – szürke, kartonált – kiadványváltozatok teszik teljessé.

Zeneszerzők szóban és írásban – Dokumentumok a 20. századi magyar zene történetéhez címmel új forrásközlő sorozatot indított kiadónk és a Zenetudományi Intézet.

Az első kötet Ránki György (1907–1992) zeneszerző, a Pomádé király új ruhája című opera, az Egy szerelem három éjszakája című musical és a Körhinta című film komponistája válogatott írásait tartalmazza.

Jelen kötet a zeneszerző közel száz írását és nyilatkozatát adja közre. Ezek között egyaránt található zenetörténeti témájú rádió-előadás, külföldi utazásokról írt beszámoló, a zeneszerzői pályára visszatekintő önvallomás, levél, sőt sokszor csipkelődő humorral megírt költemény is.

2023. január 1-től az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó a kizárólagos forgalmazója a Hal Leonard Europe saját kiadású katalógusainak Magyarországon, Szlovákiában és Romániában.

A HLE kínálatában olyan jól ismert komoly- és könnyűzenei kottakiadók kiadványai szerepelnek, mint pl. a Ricordi, Durand, Salabert, Leduc, Shirmer, Music Sales, Hal Leonard, De Haske, Berklee Press, Wise Music.

A HLE-vel kötött kottaterjesztési megállapodásnak köszönhetően a hazai vásárlók jóval nagyobb választékból és egyszerűbben vásárolhatnak a jövőben.

Gerendás Péter gazdag dalterméséből először jelent meg nyomtatásban és digitális kiadásban egy kötetnyi válogatás 30 darabbal.

A művész páratlan humorral és öniróniával, ugyanakkor együttérzéssel és kedvességgel reflektál korunk jelenségeire, emlékezik vissza a múltra, vagy egyszerűen hangot ad egy érzésnek. A lírai és latin dallamok, a swing és jazz hangulatvilág egyaránt sajátja, melyek mindegyikére találni példát ebben a gyűjteményben is.

A dalokat egyszólamban, akkordjelzéssel ellátva, a szerző által énekelt felépítés szerint kidolgozott formában közöljük.

 

Gárdonyi Zsolt kötete szemléletesen és tömören mutatja be a bachi fúgaszerkesztés jellegzetességeit, ezért a közép- és felsőfokú zenei tanulmányok során is haszonnal forgatható.

Sok kottapéldával és számos ábrával világos és részletes útmutatást ad mind az elemző munka számára, mind pedig a stílusgyakorlatokhoz és improvizációkhoz.

E könyv eredetileg német nyelven jelent meg 1980-ban, 1991-ben pedig átdolgozott kiadásban látott napvilágot. Most olvasható először magyarul, Terray Boglárka fordításában.

Egyesével is megvásárolhatják Bartók összes kórusművét, hiszen teljessé vált az Urtext Bartók-kóruskötetekből készített különnyomatok – lapkották – sorozata.

Bartók Béla: Gyermek- és nőikarok – 28 különnyomat
Bartók Béla: Férfikarok – 5 különnyomat
Bartók Béla: Vegyeskarok – 3 különnyomat

Az összes különnyomat tartalmazza a művek szövegének angol nyersfordítását. Ahol a szöveg nem magyar, ott a magyar nyersfordítást is megadjuk.

Bartók kórusművei vászonkötéses, díszdobozos kiadásban is megjelentek.

Kiadónk 2016-ban indította el a Bartók-összkiadáskötetek sorozatát a müncheni Henle Verlaggal közösen.

2022 májusában újabb kötet jelent meg – a hetedik a sorban –, amely Bartók vonósnégyeseit tartalmazza. A Bartók-kvartetteket klasszikussá érett modern kompozíciónak tartja a legtöbb értelmező közösség.

A kritikai kiadás a hat vonósnégyes partitúráját közli, az összes korabeli nyomtatott és kéziratos forrás összevetése alapján. A 4. és 5. kvartetthez készült szerzői elemzések a kötet végén jelentek meg. A minden eddiginél részletesebb bevezető tanulmányok nemcsak a művek keletkezés- és fogadtatástörténetét tárják föl, hanem praktikus kérdéseket is megválaszolnak a kottázással és az előadással kapcsolatban.

A hat vonósnégyeshez tartozó kritikai kommentár külön kötetben jelenik majd meg 2022 őszén.

Bartók a Vatikánban

2022. április 26.

Nagy öröm számunkra, hogy kottakiadványaink protokollajándékként is feltűnnek a nyilvánosságban.

A Bartók-összkiadás egyik kötetét adta a magyar miniszterelnök Ferenc pápának, más ajándékok mellett. A kiadónk, valamint a müncheni Henle Verlag által megjelentetett kötet az amerikai években komponált nagyzenekari Concertót tartalmazza. Orbán Viktor 2022. április 21-én tett látogatást a Vatikánban. „Minthogy a magyar nyelvet rajtunk kívül kevesen beszélik, ezért magyar zenét hoztam ajándékba” – fogalmazott a kormányfő.

Bartók-összkiadás indulását 2015-ben jelentette be cégünk. A tervek szerint 48 kötetben jelenik meg a teljes életmű. A kiadványok a legmagasabb tudományos igénnyel készülnek, ugyanakkor a kottafőszövegek a gyakorló muzsikálást szeretnék szolgálni.

2021 márciusában új, Urtext kiadásban jelentettük meg Bartók Béla összes kórusművét. A háromkötetes kiadvány az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó és a műncheni G. Henle Verlag közös kiadásában megjelenő Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása 9. kötete (Z. 15009) alapján készült. A kotta az énekszövegeket eredeti nyelven és a Bartók által jóváhagyott fordításokban közli, a kötetek függelékében azonban az összes énekszöveg szó szerinti angol és magyar fordítása is megtalálható. Ugyanitt közöljük a művek korai vagy alternatív változatait is.

Kiadásunkat a kottaszöveg és a notációs stílus tekintetében is abszolút hitelesség, professzionális kottagrafika és kiváló nyomdai minőség jellemzi. A közreadást informatív előszók (magyar, angol és német nyelven) és részletes közreadói megjegyzések (magyarul és angolul) teszik teljessé. A megjegyzések röviden ismertetik a kórusművek szöveg-, népzenei és kompozíciós forrásait, valamint eligazítanak az előadást érintő minden lényeges kérdésben.

A köteteket kiváló minőségű és környezetbarát sárgásfehér papírra nyomtattuk.

A kiadványok két változatban kerülnek forgalomba: három puhafedelű kötetben, amelyek önállóan is megvásárolhatók, valamint keménytáblás, vászonkötéses kötetekben, amelyek együtt, díszdobozban kaphatók.

A kötetekben található művek a következő hónapokban egyenként, különnyomatként is megjelennek.

2018-ban új, bővített kiadásban jelent meg Kodály összes vegyeskari műve (Z. 6725 és Z. 6725A)A kiadványhoz új, egységes elvek alapján szerkesztett, jól olvasható és igényes megjelenésű kottagrafika készült. A jobb olvashatóság érdekében az új kiadás formátuma is kissé nagyobb, mint a korábbi kiadásoké. 

A megújult vegyeskari kötetben található művek most különnyomatok formájában is megjelennek, amelyek a kötetével megegyező formátumban és kiváló minőségű, halványsárga papírra nyomtatva készülnek. 

Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!