HÍREK

új kottákről, eseményekről

Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző, zenetudós, tanár, és kóruskarnagy, Kodállyal együtt lefektette a 20. századi magyar kóruszene alapjait. Karnagyi munkájával néhány évtized alatt nemzetközi szintűre emelte a magyar nyelvű kóruséneklés színvonalát.

Kompozíciói a magyar kórusélet művelésére irányulnak: Kodály és Bartók nyomán a reneszánsz polifóniából és magyar népzenéből merítenek ihletet.

Művei, amelyek a kórusírás mintapéldányai, érzékenyen kezelik a magyar prozódiát, valamint belső harmóniát és lendületet sugároznak.

A legnépszerűbb kórusműveiből készült angol nyelvű válogatás Gail Needleman szövegfordításaival öt kötetben jelenik meg.

Az elmúlt hónapokban számos új hangszeres és kórusmű jelent meg a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest (UMPEMB) kiadásában.

Gárdonyi Zoltán, Csapó Gyula, Serei Zsolt, Balogh Máté és más kiváló kortárs magyar zeneszerzők legújabb műveinek kottáját megvásárolhatják webboltunkban és a zeneműboltokban.

Hangok mindenhol laknak

2023. augusztus 11.

A Hangok mindenhol laknak sorozat három kötete furulyán, fife-on és fuvolán tanuló nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak szól. Élményközpontú, interaktív és játékos módon hozza közel hozzájuk a zene, a zenélés lényegét, nagyban építve gazdag képzeletvilágukra és természetes alkotókedvükre.

A sorozat most megjelent harmadik kötete improvizációs játékokra - vagy ahogyan Tornyai Péter fogalmaz: ''közös hang-főzésekre'' - hívja a kisebbeket és nagyobbakat, bármilyen hangszeren játsszanak is.

''Mi a hasonló az ételekben és a zenékben? Majdnem minden'' - vallja a szerző. Kötetében "példát mutat a kis szakácsoknak arra, hogy mi mindent lehet kezdeni a hangokkal. Inkább játékok ezek, mint darabok, ezért érdemes a Játékot megillető komoly szabadsággal közelíteni hozzájuk.

A Szakácskönyv tizennégy receptje akkor sikerült jól, ha képzeletbeli további oldalaira megszületik a tizenötödik, tizenhatodik és a többi recept.''

Dubrovay László (*1943) egyik legkorábbi fúvószenekari alkotása az 1993-ban komponált Berregő polka, melyben a műfajban eddig még kiaknázatlan, speciális hangszínek és effektusok használatával aratott osztatlan sikert.

Már a cím is jelzi, hogy a műben a rézfúvós hangszerek sok esetben különleges megszólaltatásának meghökkentő pillanatait és a klasszikus zenei értékeket egyaránt megtalálhatjuk. A frappáns karakterdarab minden pillanatát érdekessé teszi az oszlopszerű, távoli felhangokkal dúsított harmóniák és a horizontális dallamalkotás kitűnő egyensúlya.

A Berregő polka előadása remek lehetőség a klasszikus dallamok és az újszerű hangszerkezelés kontrasztjának segítségével eljuttatni a közönséghez a 20-21. századi zene üzenetét, értékeit.

Digitális kották

2023. június 20.

Hónapról hónapra gyarapszik a digitális kiadványok száma a www.digikotta.hu oldalon. Elkészült az Android applikáció is, amellyel offline is használhatók a digitális kották.

Regisztráljon a Digikottán, ismerje meg az ingyenes kiadványok és ingyenes fejezetek segítségével a 21. századi tananyagokat.

Minden kiadványban kék szem ikon jelzi a tartalomjegyzékben azokat a fejezeteket, amelyek ingyen megtekinthetők.

Vonósegyüttesek kincsestára sorozat különböző vonósegyüttesekben való zenéléshez kínál gondosan válogatott és nehézségi fokok szerint kötetekbe rendezett eredeti műveket és átiratokat a reneszánsztól a 20. századig. 

  • Alapfok: kezdőknek, jellemzően három hegedűre és gordonkára, illetve gyermek-vonószenekarra (kizárólag az első fekvésben).
  • Középfok: középhaladóknak, jellemzően három hegedűre és gordonkára vagy vonósnégyesre, illetve ifjúsági vonószenekarra.
  • Felsőfok: haladóknak, jellemzően vonósnégyesre és - nagybőgővel kiegészítve - vonósötösre, illetve vonószenekarra.

A kiadványok nyomtatott és digitális kiadásban is megjelennek. A nyomtatott kiadás partitúrát és minden szólamból egy példányt tartalmaz. Zenekari előadáshoz további nyomtatott szólamok külön rendelhetők. A digitális kiadás képernyőn tekinthető meg, és a szólamok A/4 méretű PDF-file-ként le is tölthetők. A digitális kiadás a nyomtatott kiadásban található egyedi kóddal ingyenesen érhető el.

A művek korábban a Leggiero és Leggierissimo kottasorozatokban jelentek meg.

After Mozart

2023. május 4.

Dubrovay László 2006-ban, Mozart születésének 250. évfordulójára írt alkotása egy 21. századi zeneszerző tisztelgése a zeneirodalom egyik legnagyobb géniusza előtt, amelyben eredeti ötletekkel építi tovább a Figaro házassága című opera egyik legismertebb dallamát (olaszul: ''Non piu andrai farfallone amoroso'', magyarul: ''Most pedig vége a szép időknek'').

Az ária témájára írt variációk sorában a zeneszerző különleges hangszereket, hangszercsoportokat von be, és maximálisan kihasználja azok technikai lehetőségeit, miközben a tőle megszokott tökéletes arányokat és sajátos zeneszerzői hangvételt ezúttal kivételesen nagy zenekari apparátuson valósítja meg.

A mű alkalmas a különféle zenei korszakok közötti átjárhatóság érzékeltetésére, de éppen így megszólaltatható egy ünnepi, tematikus hangversenyen is.

Dubrovay: Ünnepi zene

2023. március 8.

A szerző 80. születésnapja alkalmából jelent meg az "Ünnepi zene" című műve.

A címének megfelelően ünnepi hangulatú mű 2000-ben született meg fúvószenekari hangszerelésben, melyet később a szerző szimfonikus zenekarra is átírt.

Ebben az alkotásában Dubrovay László (*1943) szakít a tőle megszokott, sajátos fúvószenekari hatásokkal; inkább a szekundsúrlódásokkal és távoli felhangokkal sűrített, élénk rezgések kerülnek előtérbe. A hangzást az akár sorozatosan is megjelenő díszítő trillák, a magas regiszterekben megszólaló, vibráló súrlódások színezik. Az előadást a tér jobb- és baloldalán elhelyezhető külső trombiták teszik még különlegesebbé. A trombiták, illetve a szárnykürtök összesen tíz szólamra oszthatók, így az előadás akár önálló együttessel, akár összevont zenekarokkal, nagyszabású fesztiválok zárásaként szokásos előadásban is megszólaltatható.

Ez a kompozíció remek választás lehet ünnepi hangversenyekre, hiszen egyszerre nagyszabású, újszerű és az előadói tér szabad kialakítása által különleges alkotás.

Megjelent a Bartók-összkiadás hat vonósnégyest tartalmazó kötetpárjának második kötete is. Az 1. és 2. Bartók-vonósnégyes pedig – az összkiadáson alapuló – különféle praktikus kiadványok formájában is forgalomba került: kispartitúraként és szólamanyagként is megvásárolhatják.

Bartók hat vonósnégyese a műfaj irodalmának csúcsteljesítményei közé tartozik, e művek a 20. századi zene klasszikus alkotásai. A Bartók-összkiadás 29. kötete a hat kvartett partitúráját új, kritikai kiadásban közli. A közreadáshoz tartozó kritikai kommentár az összkiadás 30. kötetében jelent meg.

Bartók Béla: 1–6. vonósnégyes (összkiadáskötet)
Bartók Béla: 1–6. vonósnégyes – Kritikai megjegyzések (összkiadáskötet)

Bartók Béla: 1. vonósnégyes, op. 7 – kispartitúra (Urtext kiadás)
Bartók Béla: 1. vonósnégyes, op. 7 – szólamok (Urtext kiadás)
Bartók Béla: 2. vonósnégyes, op. 17 – kispartitúra (Urtext kiadás)
Bartók Béla: 2. vonósnégyes, op. 17 – szólamok (Urtext kiadás)

A kiadványok az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó, valamint a müncheni G. Henle Verlag közös kiadásaként jelentek meg.

A Concert Band sorozatban két új fúvószenekari mű jelent meg Balázs Árpádtól.

A Kuruc képek tárogatóra vagy szopránszaxofonra és koncert-fúvószenekarra című mű zenei alapanyagaként a Rákóczi-szabadságharc korából származó dallamokat használ a zeneszerző.

A Rapszódia cimbalomra vagy marimbára és koncert-fúvószenekarra a Liszt Ferenc által létrehozott egytételes szerkezetet követi. Szenvedélyesen érzelmes, színekben és karakterekben gazdag, lírai zenekari alkotás, melynek ott a helye az igényes zenét játszó fúvószenekarok repertoárjában.

A műveket a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest adta ki. A Concert Band sorozat többi kiadványához hasonlóan a partitúra szólamanyaggal együtt és anélkül is megjelent.

A Concert Band sorozatban két új fúvószenekari mű jelent meg Balázs Árpádtól. 

Balázs Árpád: Kuruc képek
tárogatóra vagy szopránszaxofonra

és koncert-fúvószenekarra
Zenei alapanyagként a Rákóczi-szabadságharc korából származó dallamokat használ a zeneszerző.

Balázs Árpád: Rapszódia
cimbalomra vagy marimbára

és koncert-fúvószenekarra
A Rapszódia a Liszt Ferenc által létrehozott egytételes szerkezetet követi. Szenvedélyesen érzelmes, színekben és karakterekben gazdag, lírai zenekari alkotás, melynek ott a helye az igényes zenét játszó fúvószenekarok repertoárjában. 

Kiadó: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest 

A Concert Band sorozat többi kiadványához hasonlóan a partitúra szólamanyaggal együtt és anélkül is megjelent.

Az Új Liszt-Összkiadás III. sorozatában négykezes és kétzongorás Liszt-zongoraművek jelennek meg.

A most induló III. sorozat 1. kötetében egy fogalmazvány mellett Schubert Wanderer-fantáziájának Liszt-féle kétzongorás átirata jelenik meg.

A kötetet részletes előszó, kézirat-fakszimilék és angol nyelvű kritikai jegyzetapparátus teszi teljessé. 

Az Új Liszt-Összkiadás keretében eddig elindult sorozatok:
I. sorozat: Szólózongoraművek (18 kötet),
II. sorozat: Szabad átdolgozások és átiratok zongorára (24 kötet),
Pótkötetek az I. és II. sorozathoz (16 kötet),
III. sorozat: Művek és átdolgozások zongorára négy kézre és két zongorára (eddig 1 kötet),
IX. sorozat: Vokális művek zenekarral vagy több hangszerrel (eddig 1 kötet). 

A Liszt-kiadványcsaládot korszerű különnyomatok, valamint praktikus, előadói igényeket szolgáló – szürke, kartonált – kiadványváltozatok teszik teljessé.

Zeneszerzők szóban és írásban – Dokumentumok a 20. századi magyar zene történetéhez címmel új forrásközlő sorozatot indított kiadónk és a Zenetudományi Intézet.

Az első kötet Ránki György (1907–1992) zeneszerző, a Pomádé király új ruhája című opera, az Egy szerelem három éjszakája című musical és a Körhinta című film komponistája válogatott írásait tartalmazza.

Jelen kötet a zeneszerző közel száz írását és nyilatkozatát adja közre. Ezek között egyaránt található zenetörténeti témájú rádió-előadás, külföldi utazásokról írt beszámoló, a zeneszerzői pályára visszatekintő önvallomás, levél, sőt sokszor csipkelődő humorral megírt költemény is.

2023. január 1-től az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó a kizárólagos forgalmazója a Hal Leonard Europe saját kiadású katalógusainak Magyarországon, Szlovákiában és Romániában.

A HLE kínálatában olyan jól ismert komoly- és könnyűzenei kottakiadók kiadványai szerepelnek, mint pl. a Ricordi, Durand, Salabert, Leduc, Shirmer, Music Sales, Hal Leonard, De Haske, Berklee Press, Wise Music.

A HLE-vel kötött kottaterjesztési megállapodásnak köszönhetően a hazai vásárlók jóval nagyobb választékból és egyszerűbben vásárolhatnak a jövőben.

Gerendás Péter gazdag dalterméséből először jelent meg nyomtatásban és digitális kiadásban egy kötetnyi válogatás 30 darabbal.

A művész páratlan humorral és öniróniával, ugyanakkor együttérzéssel és kedvességgel reflektál korunk jelenségeire, emlékezik vissza a múltra, vagy egyszerűen hangot ad egy érzésnek. A lírai és latin dallamok, a swing és jazz hangulatvilág egyaránt sajátja, melyek mindegyikére találni példát ebben a gyűjteményben is.

A dalokat egyszólamban, akkordjelzéssel ellátva, a szerző által énekelt felépítés szerint kidolgozott formában közöljük.

 

Gárdonyi Zsolt kötete szemléletesen és tömören mutatja be a bachi fúgaszerkesztés jellegzetességeit, ezért a közép- és felsőfokú zenei tanulmányok során is haszonnal forgatható.

Sok kottapéldával és számos ábrával világos és részletes útmutatást ad mind az elemző munka számára, mind pedig a stílusgyakorlatokhoz és improvizációkhoz.

E könyv eredetileg német nyelven jelent meg 1980-ban, 1991-ben pedig átdolgozott kiadásban látott napvilágot. Most olvasható először magyarul, Terray Boglárka fordításában.

Egyesével is megvásárolhatják Bartók összes kórusművét, hiszen teljessé vált az Urtext Bartók-kóruskötetekből készített különnyomatok – lapkották – sorozata.

Bartók Béla: Gyermek- és nőikarok – 28 különnyomat
Bartók Béla: Férfikarok – 5 különnyomat
Bartók Béla: Vegyeskarok – 3 különnyomat

Az összes különnyomat tartalmazza a művek szövegének angol nyersfordítását. Ahol a szöveg nem magyar, ott a magyar nyersfordítást is megadjuk.

Bartók kórusművei vászonkötéses, díszdobozos kiadásban is megjelentek.

Kiadónk 2016-ban indította el a Bartók-összkiadáskötetek sorozatát a müncheni Henle Verlaggal közösen.

2022 májusában újabb kötet jelent meg – a hetedik a sorban –, amely Bartók vonósnégyeseit tartalmazza. A Bartók-kvartetteket klasszikussá érett modern kompozíciónak tartja a legtöbb értelmező közösség.

A kritikai kiadás a hat vonósnégyes partitúráját közli, az összes korabeli nyomtatott és kéziratos forrás összevetése alapján. A 4. és 5. kvartetthez készült szerzői elemzések a kötet végén jelentek meg. A minden eddiginél részletesebb bevezető tanulmányok nemcsak a művek keletkezés- és fogadtatástörténetét tárják föl, hanem praktikus kérdéseket is megválaszolnak a kottázással és az előadással kapcsolatban.

A hat vonósnégyeshez tartozó kritikai kommentár külön kötetben jelenik majd meg 2022 őszén.

Bartók a Vatikánban

2022. április 26.

Nagy öröm számunkra, hogy kottakiadványaink protokollajándékként is feltűnnek a nyilvánosságban.

A Bartók-összkiadás egyik kötetét adta a magyar miniszterelnök Ferenc pápának, más ajándékok mellett. A kiadónk, valamint a müncheni Henle Verlag által megjelentetett kötet az amerikai években komponált nagyzenekari Concertót tartalmazza. Orbán Viktor 2022. április 21-én tett látogatást a Vatikánban. „Minthogy a magyar nyelvet rajtunk kívül kevesen beszélik, ezért magyar zenét hoztam ajándékba” – fogalmazott a kormányfő.

Bartók-összkiadás indulását 2015-ben jelentette be cégünk. A tervek szerint 48 kötetben jelenik meg a teljes életmű. A kiadványok a legmagasabb tudományos igénnyel készülnek, ugyanakkor a kottafőszövegek a gyakorló muzsikálást szeretnék szolgálni.

2021 márciusában új, Urtext kiadásban jelentettük meg Bartók Béla összes kórusművét. A háromkötetes kiadvány az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó és a műncheni G. Henle Verlag közös kiadásában megjelenő Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása 9. kötete (Z. 15009) alapján készült. A kotta az énekszövegeket eredeti nyelven és a Bartók által jóváhagyott fordításokban közli, a kötetek függelékében azonban az összes énekszöveg szó szerinti angol és magyar fordítása is megtalálható. Ugyanitt közöljük a művek korai vagy alternatív változatait is.

Kiadásunkat a kottaszöveg és a notációs stílus tekintetében is abszolút hitelesség, professzionális kottagrafika és kiváló nyomdai minőség jellemzi. A közreadást informatív előszók (magyar, angol és német nyelven) és részletes közreadói megjegyzések (magyarul és angolul) teszik teljessé. A megjegyzések röviden ismertetik a kórusművek szöveg-, népzenei és kompozíciós forrásait, valamint eligazítanak az előadást érintő minden lényeges kérdésben.

A köteteket kiváló minőségű és környezetbarát sárgásfehér papírra nyomtattuk.

A kiadványok két változatban kerülnek forgalomba: három puhafedelű kötetben, amelyek önállóan is megvásárolhatók, valamint keménytáblás, vászonkötéses kötetekben, amelyek együtt, díszdobozban kaphatók.

A kötetekben található művek a következő hónapokban egyenként, különnyomatként is megjelennek.

2018-ban új, bővített kiadásban jelent meg Kodály összes vegyeskari műve (Z. 6725 és Z. 6725A)A kiadványhoz új, egységes elvek alapján szerkesztett, jól olvasható és igényes megjelenésű kottagrafika készült. A jobb olvashatóság érdekében az új kiadás formátuma is kissé nagyobb, mint a korábbi kiadásoké. 

A megújult vegyeskari kötetben található művek most különnyomatok formájában is megjelennek, amelyek a kötetével megegyező formátumban és kiváló minőségű, halványsárga papírra nyomtatva készülnek. 

Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!