Serei Zsolt

Eddigi életművét a zenekriti­kusok többnyire a kortárs ma­gyar zene új utakat kereső, kí­sérletező vo­nalába sorolják. Mindemellett Serei zenéjében pálya­kezdése óta fontos szerepet kap a hangzás érzéki szépsége. Serei előadóként is megta­pasztalt legfontosabb élményei — Schönberg, Webern, Stravinsky, Bartók, Varèse, Boulez, Stockhausen, Cage és Feldman művei — nemcsak kompozíciós technikáira gyako­roltak nagy hatást, hanem ab­ban a számára szinte alkotói létkérdéssé váló igényben is, hogy a módszerek csak segéd­eszközök a zenei gondolatok el­rendezé­sében.

Eddigi életműve (két operája mellett) főként hangszeres és vo­kális kamara–, illetve szóló kompozícióból áll. Partitú­ráit a finom hangzás, a hangszínek árnyalt­sága és a hangulatok gazdag­sága jellemzi, és előszeretettel használ aforisztikus tömörségű kis formákat, melyekben nagy szerepe van a tematikus–motivikus szerkesztés logikájá­nak és az adott mű hangrend­szerében létrehozott egyen­súlynak.

Életrajz

Serei Zsolt 1954. április 3–án született a nyugat–magyaror­szági Takácsiban.

A budapesti Zeneakadémián Szervánszky Endre és Petrovics Emil tanítványa volt (emellett magánúton Jeney Zoltánnál és Simon Albertnél tanult), majd 1979 és 1982 között Kórodi András és Lukács Ervin irá­nyításával a karmesteri diplomát is szerzett.

1978–1990 között a budapesti Új Zenei Stúdió tagja volt. Az együttes hang­versenyein hangszeres előadó­ként, karmesterként és zene­szerzőként is részt vett.

1986 óta a Liszt Ferenc Zene­akadémia zeneszerzés tansza­kának tanára.

1989–ben meg­alapította a Componensemble hangszeres együttest, mely működésének két évtizede alatt a kortárszene–játszás egyik legjelentősebb ma­gyaror­szági bázisa volt.

A Componensemble mutatta be Budapesten többek között Pierre Boulez Eclat/Multiples, Kurtág György What is the word, Morton Feldman For Samuel Beckett, Routine investigation, For Frank O'Hara című műveit. Az együttes re­pertoárján a 20. századi klas­szikusok, valamint Berio, Boulez, Xenakis és mások ka­maraművei mellett elsősorban magyar kortárszene szerepel. Serei Zsolt a Componensemble élén számos lemez–, rádió– és TV–felvételt készített magyar zeneszerzők műveiből.

1991–ben a holland Niew Ensemble élén Pierre Boulez műveit vezényelte.

1982–ben Brüsszelben a Rege, 1986–ban Budapesten a Calyx című műve hangzott el az ISCM fesztivá­lon.

1999-ben a Budapesti Őszi Fesztiválon mutatták be Örkény Ist­ván novellái nyomán komponált Egypercesek című kamara­operáját.

Díjak

A Componensemble–t és Serei Zsoltot a magyarországi Artisjus több alkalommal tün­tette ki az új ma­gyar zene ki­váló előadásáért.

Soros Alapítvány zenei díja (1999); Erkel díj (2003); Artisjus-díj 2003;  Bartók-Pásztory díj (2010)

Hegedű és zongora
1.500 Ft
Kamarazene vegyes együttesre
2.800 Ft
Kamarazene vegyes együttesre
3.000 Ft