Sorozat

Ezen az oldalon kotta-sorozatainkat mutatjuk be.
Kattintson a bal oldali oszlopban a sorozat nevére, és a jobb oldali oszlopban megjelennek a sorozathoz tartozó kották.
Egy-egy kottára kattintva részletes információt kaphat az adott kiadványról.

 

Liszt, Szólózongoraművek, pótkötetek

Bár az Új Liszt-Összkiadás elsődleges célja továbbra is az, hogy a szerző valamennyi művének végleges alakját tegye közzé, számos kompozícióból korábbi verziók is megjelentek a kötetek függelékeiben (főként a második sorozatban), amennyiben azok jelentősen különböznek a végső formától.
Az Új Liszt-Összkiadás 2005 óta megjelenő pótkötetei az említett függelékek utódai. Azáltal, hogy hozzáférhetővé teszik a művek korai változatait, lehetővé teszik az olvasó számára, hogy bepillantást nyerjen Liszt zeneszerzői műhelyébe, valamint zongoristák és zenetörténészek számára egyaránt lehetőséget biztosítanak arra, hogy közelebbről is megismerjék Lisztet, az alkotó művészt. A pótkötetek közreadását az utóbbi évtizedek Liszt-filológiájának a forráskutatás terén elért, mennyiség és minőség tekintetében egyaránt jelentős eredményei is indokolják és ösztönzik. A szerkesztők, mint mindig, az újonnan felfedezett forrásokat is messzemenően figyelembe veszik és felhasználják a pótkötetek közreadásra való előkészítése során.
A pótkötetek összeállításával Kaczmarczyk Adrienne és Mező Imre szerkesztők fő célja az volt, hogy – egy életmű-összkiadáshoz illően – minden szólózongorára írt mű korai, a szerző vagy mások által a korban publikált verzióit elérhetővé tegyék. Közreadtak bennük továbbá olyan kéziratban maradt, ám teljesen kidolgozott műveket és korai változatokat is, amelyek elvitathatatlan zenei értékkel bírnak, s így helyet találhatnak a hangverseny-repertoárban.

Karton borítójú praktikus kiadás